Van der Meij 
 
Stamboom van de familie Van der Meij (grafisch)
 
Op deze pagina wordt de Gorsselse familie van der Meij beschreven. In vergelijking met andere families op deze website valt het op dat deze familie niet alleen maar bestond uit dagloners en landbouwers. Zo komen we op deze pagina een veldwachter, een kastelein, een koster, een schoolmeester en een timmerman tegen!
 
De familienaam Van der Meij is ontstaan in Gorssel en is vernoemd naar een boerderijnaam, maar deze boerderij heeft niet in Gorssel gestaan. Voor de oorsprong van deze familie moeten we naar Ruurlo. Hier stond aan de huidige Meimansteeg boerderij de Meiman welke ook de Mei, de Meij of de Mey werd genoemd. De familienaam van de bewoners was niet hiervan afgeleid, hun familienaam was Ter Vrught (ook Vrucht, Vrugt, Frugt en Frught) alhoewel ook regelmatig de boerderijnaam genoemd werd wanneer er over deze familie iets werd geschreven.
 

In 1650 wordt er melding gemaakt van verponding van de Meiman op naam van Jan ter Vrucht. Hij was getrouwd met Griete Pasman en woonde er met drie zoons: Jan, Aelbert en Derck. In 1666 worden Jan en Griete genoemd als lidmaten.

Omstreeks 1670 trouwt zoon Aelbert met Tonisken Soesers en wordt er een nieuwe woning op het erve Meiman gebouwd waar zij gaan wonen. Zoon Jan trouwt voor 1675 met Hendersken Wolschenhuijs en woont ook op de Meiman. Zij krijgen vijf kinderen. Zoon Derck trouwt in 1679 met Geertruij Jansen en blijft in de oude woning wonen, vader Jan was toen al overleden. Derck zou daarna ook nog trouwen met Grietjen Tonissen (1682) en Geertje Berentze (1696) en werd vader van zes kinderen. De diverse data kunnen worden bekeken in de stamboom. Bij het tweede huwelijk in 1682 vertrekt Derck van de Meiman en komen er nieuwe bewoners in de oude woning: Willem ten Erve en Geertjen Nieuwenhuis. Latere bewoners zijn de families Woolding, Kreunen en Naaldenbarg. In 1827 trouwt Berend ter Haar met Willemina Naaldenbarg in op de Meiman en tot op de dag van vandaag woont nog steeds de familie ter Haar op de Mei.

 
Boerderij Meiman bestaat dus nog steeds, maar is in al die jaren wel veranderd. Zo is er b.v. in 1855 verbouwd en bijgebouwd en is er in 1899 ook vernieuwd en bijgebouwd. Door een brandstichting is de boerderij in de tweede wereldoorlog ook gedeeltelijk verwoest en weer opgebouwd. De foto's hieronder zijn gemaakt in 2009 door, hoe toepasselijk, Willem van der Meij.
 
 
 
Aelbert ter Vrught op de Meij
 
Aelbert is waarschijnlijk de oudste zoon van Jan ter Vrught, maar door het ontbreken van de doopgegevens is dat niet met zekerheid vast te stellen. Ook een trouwdatum van Aelbert valt niet in de boeken terug te vinden, maar het zal ongeveer 1670 zijn geweest toen hij met Tonisken Soesers in het huwelijksbootje stapte en samen met haar in de nieuwe woning op het erve Meiman gaat wonen.
 
Hier worden zes kinderen geboren, zie het schema hiernaast.

Van Peter is bekend dat hij op 4 december 1707 trouwde met Anneken Wissink. Van Harmen en Grietjen is alleen bekend dat zij op resp. 25 september 1678 en 31 januari 1680 in Ruurlo zijn gedoopt.
 
Oudste dochter Derckske is gedoopt op 19 februari 1671 en zij is degene die op het erve Meiman is blijven wonen. Zij trouwde op 28 maart 1706 met Willem Harmsen Beijershorst. Zij wordt moeder van drie zoons: Jan, Berend en Henrick. Voor 4 juli 1723 overlijdt Derckse want op deze dag hertrouwt Willem met Engele Schonink en wordt dan nog vader van twee dochters die ook op de Meij worden geboren. Zoon Jan trouwt in 1738 en wordt dan van de Meij genoemd. In 1742 komen er nieuwe bewoners: Stoffel de Clerk met vrouw Jenneken Hilferink.
 
In de periode van 1670 tot 1794 bestond het erve Meiman uit twee woningen. Op de kadastrale tekening anno 1811-1832 stond er dus nog maar één, zie afbeelding links. Perceel 238 was toen het huis en erf. Eigenaar was toen Hendrik Naaldenbarg. In 1855 wordt er verbouwd en bijgebouwd en in 1901 wordt er weer verbouwd en vernieuwd. In die tijd woonde er de familie ter Haar (op de Mei of Meiman). Het straatnaambordje rechts blijft herinneren aan het erve.
 
Met Aelbert zijn zoons Jan en Derk verplaatst de familiegeschiedenis zich naar de gemeente Gorssel.
Derk is geboren in 1684. Hij werkte als "mester en timmerknegt" aan het Hoentje in Harfsen. Derk trouwde op 14 april 1714 met Jenneken Bierkamp, dochter van Jakob op den Bierkamp in Almen en ging daar wonen. Hierdoor zou Derk verder als Derk Bierkamp door het leven gaan en zijn zes kinderen kregen derhalve ook deze achternaam. Derk is overleden op 12 december 1758 in Almen. Zijn vrouw Jenneken was al overleden op 24 april 1751.
 
Bij de doop van Derk zijn oudste zoon Jacob d.d. 27 januari 1715 is zijn schoonzus getuige. Zij is de echtgenote van broer Jan en haar naam wordt genoemd als "Aeltien de Meij" en hiermee wordt alvast verraden dat Jan nog wel als een Meij door het leven is gegaan!
 
 

Jan Aelberts ter Vrught van der Meij

 
Jan verhuist ook van Ruurlo naar Harfsen, maar het is niet bekend of hij net als zijn broer Derk ook aan het Hoentje heeft gewerkt. Op 1 april 1700 trouwt hij met Aeltjen Hendriks Klein Bentink, dochter van Hendrik Klein Bentink en Marrie Jansen. Zij is gedoopt op 17 september 1682. Klein Bentink (ook wel geschreven als Bennink) is een huis in het dorp Gorssel en Jan gaat hier na zijn huwelijk wonen.
 
Hier worden ook hun zeven kinderen geboren en gedoopt op de volgende data:
     
1. Hendrik 05-10-1704
2. Onbekend (V) 22-08-1706
3. Maria 19-02-1708
4. Berent 04-08-1709
5. Hendrik 10-07-1712
6. Willem 18-11-1714
7. Maria 12-09-1717
 
Klein Bentink stond vlakbij de kerk in Gorssel, verderop deze pagina is te zien waar precies. Later stond er café Dikkers. De foto hiernaast dateert van ongeveer 1900. Jan werkte als timmerman en bij de doop van zijn jongste dochter wordt hij genoemd als "Meester Jan de Timmerman". Bij de doop van zijn andere kinderen wordt Jan genoemd als Jan A(a)lberts en wordt er geen melding gemaakt van Van der Meij. Ook in het lidmatenboek van 1713 wordt zijn naam geschreven als Jan Alberts. Met de doop van zijn neefje Jacob komt de naam Meij voor het eerst voor. Het wordt pas na zijn dood duidelijk dat Jan toch echt Van der Meij heeft geheten. Op 9 december 1724 hertrouwt Aeltjen namelijk met Berent Stegeman en wordt zij genoemd als "weduwe van wijlen Jan van der Meij in Gorssel". Er zijn dan nog vier kinderen in leven: Berent, Hendrik, Willem en Maria die resp. 15, 12, 10 en 7 jaar oud zijn. De oudste drie kinderen zijn dan niet meer in leven. Momber van de kinderen wordt ome Derk Bierkamp uit Almen. Aeltjen wordt in 1725 nog moeder van een zoon.
 

Drie van de vier overgebleven kinderen trouwen in Gorssel en worden dan genoemd als kinderen van wijlen Jan van der Meij. Met Berent vervolgen wij hieronder de Van der Meij geschiedenis. Hendrik werkte als knecht van burgemeester Podt en is op 13 mei 1749 overleden op het Huis van Eschede bij Gorssel waar hij vermoedelijk woonde en werkte. Hendrik was niet getrouwd en had geen kinderen.

 
Willem was wel getrouwd en zijn echtgenote was Maria Jansen Franke, dochter van Jan Stevens Roskam en Aeltjen Aelberts Roeterdink, met wie hij trouwde op 24 augustus 1744. De ouders van Maria waren eigenaar van herberg de Roskam in Gorssel waar Willem (waarschijnlijk al voor zijn huwelijk met Maria) werkte als huisknecht. Moeder van Maria was in 1751 weduwe en zij legateerde op 23 november van dat jaar de Roskam aan Willem en Maria. De Roskam zou daarna tot eind jaren '80 van de 20e eeuw in het bezit van de familie van der Meij blijven! Willem en Maria kregen tien kinderen in de periode van 1746 tot 1763. Eén van de kinderen is zoon Willem (1762-1835) die o.a. onderwijzer, huwelijkscommissaris en koster van beroep is geweest. Zoon Jan Willem (1760-1835), die Jan genoemd zou worden, heeft de herberg van zijn vader overgenomen en deed dat samen met zijn echtgenote Hendrika Hassink. Daarna was het de beurt aan diens zoon Jan Willem (1808-1893) en echtgenote Jenneken Wansink, vervolgens hun zoon Willem (1859-1929) en echtgenote Jenneken Nuesink en daarna hun zoon Jan en dan zitten we alweer in het midden van de 20e eeuw.
 
Maria van der Meij was de jongste dochter van Jan van der Meij en Aeltjen Klein Bentink en in haar doopakte werd vader Jan "Meester Jan de Timmerman" genoemd. Zij trouwt op 6 december 1739 met Hendrik Berends Muijl die op de Kleine Muijl in de Eesterhoek woonde waar Maria ook is gaan wonen. Hier worden negen Muijl kinderen geboren en Maria is er ook overleden op 2 maart 1762. Maria en haar man Hendrik zijn mijn directe voorouders en over de Muil familie is een speciale Muil pagina gemaakt waarop de geschiedenis van de familie Muil te lezen is!
 
 
Berent Jansen van der Meij
 
Berent trouwde op 11 januari 1739 met Janna Wiltink. Zij is gedoopt op 2 mei 1717 als dochter van Albert ten Busse en Hilleken Jansen. Waarschijnlijk is zij geboren op boerderij Ontijdink in de Eesterhoek welke tussen het Huis van Eschede en de IJssel lag. Haar oudste zussen zijn daar in ieder geval geboren. Eén van deze zussen (Hendersken) trouwde overigens met Philips Roskam, zus van Maria Roskam die met Willem van der Meij trouwde. Vanaf 1720 zijn de twee jongere broertjes en het jongere zusje van Janna gedoopt als Wilting en toen zal Janna dus ook met haar ouders op boerderij Wiltink in het dorp hebben gewoond. Deze boerderij lag naast Klein Bentink en Berent en Janna waren dus buren van elkaar.
 
Op deze kadastrale kaart van Gorssel sectie E anno 1832 staan vijf gebouwen benoemd die allemaal iets met de Van der Meij familie te maken hebben. Centraal staat uiteraard de kerk (413) waar Willem van der Meij koster was. Dezelfde Willem was onderwijzer op de school (406) van Gorssel en woonde iets verderop de straat in huis (344) rechts naast de huidige Oldenhof. Zijn broer Jan was kastelein van herberg (402) de Roskam.

Genoemd staan ook twee huizen/boerderijen: Klein Bentink (425) is het huis waar de familie van der Meij in Gorssel voor het eerst gewoond heeft. In 1818 wordt deze woning omschreven als een daghuurderswoning met twee landheerskamers. In 1832 was Jan Braakman (smit) de eigenaar. Op deze plek staat nu keukenstudio Stormink, daarvoor café Dikkers in hetzelfde gebouw. De familienaam Dikkers komen wij dadelijk weer tegen. Op de foto hierboven zien wij café Dikkers en daarachter is de kerktoren zichtbaar, afstand is ongeveer 50 meter. Ten slotte staat linksonder op de kaart boerderij Wiltink (427) waar Janna heeft gewoond. De huidige straat Wiltinkhof herinnert nog aan deze boerderij.

Het huis met nummer 415 komen we verderop in het verhaal nog tegen. De huidige straat waaraan deze woning lag, is de Groeneweg.
 
Het is niet bekend waar Berent en Janna hebben gewoond, maar het zal wel in Gorssel zijn geweest omdat daar de eerste zeven kinderen zijn geboren. De jongste twee kinderen werden gedoopt in Deventer omdat Berent en Janna in Epse toen op boerderij de Snappert woonden waar zij dus tussen 1752 en 1755 zijn gaan wonen.

Het is niet bekend wat Berent voor de kost deed. Wel dat de kost dus werd besteed aan negen kinderen:
 
1. Aaltjen 26-04-1739
2. Hendrik 03-04-1740
3. Aaltjen 26-11-1741
4. Henders 01-09-1743
5. Jan 28-09-1745
6. Hendrik 08-02-1750
7. Geesken 03-12-1752
8. Albert 30-11-1755
9. Hendrica 23-08-1761
 
De oudste twee kinderen Aaltjen en Hendrik zijn niet oud geworden wat kan worden afgeleid uit de geboorte van hun naamgenootjes. Ook hun zusje Henders werd niet oud, zij overleed op 22 december 1748. Aaltjen van 1741 bleef waarschijnlijk ongetrouwd en overleed op 14 oktober 1783.

Jan, Hendrik, Geesken en Albert trouwden wel. Jan deed dat in 1779 met Berendjen Peerdekamp. Zij woonden op de Ossenkop in Epse en kregen zes kinderen. Jan is op 15 januari 1827 overleden in Wilp.

Geesken
trouwde op 11 februari 1782 met Albert Klein Bloemendaal (later Grotenhuis) en na diens overlijden met Hendrik Nijkamp. Zij woonde op Grotenhuis in Epse en later (met Hendrik) op 't Loo in Gorssel waar Hendrik in 1829 is overleden. Geesken keert daarna terug naar Epse en is er overleden op 17 oktober 1831.

Albert
trouwde op 22 februari met Willemina Braamkolk en zij kregen vier kinderen. Albert trouwde in op het erve Braamkolk waar hij op 7 februari 1811 is overleden. De genoemde boerderijen 't Loo en Braamkolk liggen niet ver van elkaar in de Eesterhoek.
Vader Berent van der Meij is overleden op 22 april 1762 en woonde toen nog op Snappert te Epse. Moeder Janna is overleden op 23 oktober 1761, ongeveer twee maanden na de geboorte van dochter Hendrina die zelf op 13 november 1761 is overleden.
 
 
Hendrik Berentsen van der Meij
 
Hendrik is geboren in 1750. De handtekening komt zijn van hand anno 1811. Nergens op deze website is een handtekening te vinden van iemand die voor 1750 geboren is en het is dus een bijzondere handtekening. Het geeft aan dat Hendrik een ontwikkeld man was. Waarschijnlijk heeft hij het schrijven geleerd van neef Willem die onderwijzer op de school in Gorssel was. Ik neem aan dat daardoor meer van der Meij personen het schrijven hebben geleerd.
 
Op 20 februari 1780 trouwt Hendrik met Willemina Klaphekke uit Gorssel. Zij is geboren in 1749 als dochter van Jan Reuvekamp en Willemken Klaphekke. Reuvekamp en Klaphekke zijn tevens de namen van bekende boerderijen in Gorssel. Haar oudere zus Aaltjen was getrouwd met Garrit Dijkerman en woonde op de Grote Muijl.
 
Hendrik en Willem krijgen zeven kinderen met de volgende geboortedata:
     
1. Berend 17-12-1780
2. Jan Willem 07-11-1782
3. Albert 06-10-1784
4. Janna 04-12-1786
5. Theunis 11-10-1789
6. Hendrik Willem 03-11-1791
7. Derk Jan 24-11-1794
     
   
Willemina overlijdt op 10 oktober 1798 en Hendrik hertrouwt op 12 mei 1799 met Jenneken Holtslag uit Warnsveld, maar dit huwelijk blijft kinderloos. Hendrik was dan ook al 49 en Jenneken was al 44 jaar oud. Van beroep was Hendrik landbouwer en hij woonde en werkte op het erve Hofmans in Gorssel. Dit is het huis en erf met nummer 415 op de kadastrale kaart hierboven en deze lag schuin tegenover het erve Morrenhof. Hiernaast een close up, perceel 414 was de tuin en liep door tot aan de kerk. Het is goed mogelijk dat hij hier ook met Willemina Klaphekke woonde en dat hun kinderen hier zijn geboren. In het register van oorlogsschade van 1797-1798 over de periode 1794-1795 wordt Hendrik van der Meij genoemd als Hendrik Hofman en in het register van liefdegiften na de grote overstroming wordt Hendrik Hofman ook al genoemd.

Eerste registratie van het Hofmans dateert echter van 27 april 1819 i.v.m. een hypotheek op naam van Hendrik en Jenneken. Het adres van erve Hofmans was toen nummer 19. De Roskam had huisnummer 17 en Klein Bentink was nummer 23. Hendrik overlijdt op 4 maart 1820 en Jenneken op 23 juli 1837, zij woonde toen nog steeds op katerstede Hofman waar ook een zoon van Hendrik woonde, zoals je hieronder kunt lezen.
Op de foto hiernaast zien wij Hofmans geheel links. De boerderij rechts is Morrenhof. Het weggetje is de huidige Groeneweg.

Zoon Albert is overleden voordat zijn vader opnieuw trouwt, maar de andere kinderen zijn een langer leven gegund.

Berend
woonde in de Smedenstraat te Deventer en is er 3 november 1809 overleden. Waarschijnlijk is Teunis overleden in Rusland overleden ervan uitgaande dat hij de grenadier van het 146e regiment was zoals omschreven in het boek "Uit Gorssel's Verleden".

Jan Willem
trouwde op 23 november 1811 in Wijhe met Aaltje Zweerts en gaat daar ook wonen en is er overleden in 1852. Janna trouwde een jaar eerder op 4 november met Derk Roesink.
 
Ook Hendrik Willem verlaat Gorssel, maar is er op 28 december 1811 nog wel getrouwd met Gerritjen Schuitert en hun oudste zoon Willem is er op 4 april 1812 ook nog geboren. Daarna verhuizen ze naar Deventer en uiteindelijk wonen ze in Barneveld waar Hendrik Willem op 18 februari 1856 is overleden. Hendrik Willem en Gerritjen, die op op 8 oktober 1840 is overleden, kregen zes kinderen.
Hendrik Willem was zaagmolenaar van beroep. Zijn zoon Willem, getrouwd met Aaltje van der Goot, was wagenmaker en dat beroep zou nog generaties lang in de familie blijven. Zo was ook diens zoon Gerrit Johan (geb. 19-09-1849) wagenmaker. Hij trouwde met Maasje van Ling en het echtpaar is te zien op de foto hiernaast. Het echtpaar kreeg zeven kinderen (waarvan er zes zijn te zien op de andere foto hiernaast) en oudste zoon Willem was op zijn beurt degene die het wiel van de wagen aan het rollen hield.




Met Derk Jan blijven we in Gorssel en vervolgen we de Gorsselse Van der Meij geschiedenis.
 
 
Derk Jan van der Meij
Derk Jan is geboren op 24 november 1794 en zes dagen daarna gedoopt. Als jongeman heeft hij in 1815 gediend als infanterist in het leger wat blijkt uit een bijzonder schrijven gedateerd 16 maart 1820. Hierin wordt melding gemaakt van wonden, gedane veldtochten en bijzondere daden in Frankrijk. De brief lijkt op een eervol ontslag uit het leger en een vrijbrief voor zijn eerste huwelijk welke gepland staat voor 22 april 1820. Hij trouwt dan met Aaltjen Frederika Westerhuis, dochter van Gerrit Westerhuis en Willemina Venhorstink. Zij is geboren op 7 oktober 1797 op "den Krosserij" in Bathmen. Bij het huwelijk wordt een buitenechtelijk kind gewettigd. Dit is zoon Hendrik Willem die al op 16 april 1818 was geboren.
 
Uit het huwelijk met Aaltjen Frederika worden nog twee kinderen geboren. Aaltjen Frederika overlijdt al op 26-jarige leeftijd op 20 maart 1824 op het Erve Hofman waaruit blijkt dat Derk Jan op het ouderlijk huis is blijven wonen. Op 5 februari 1825 hertrouwt Derk Jan met Hermina Boom. Zij is geboren op 7 oktober 1799 te Beekbergen als dochter van Jan Everts Boom en Janna Harmens. Uit dit huwelijk worden nog eens tien kinderen geboren.
 
Dit is een overzicht van alle dertien kinderen met de geboortedata en de overlijdensdata indien zij jong zijn overleden.
       
1. Hendrik Willem 16-04-1818  
2. Willemina 19-10-1820
3. Albertus 04-11-1823
4. Aaltjen Frederika 15-12-1825 01-06-1826
5. NN (M) 22-06-1827 22-06-1827
6. NN (M) 12-06-1828 12-06-1828
7. Jan Albert 18-06-1829
8. Johanna 08-03-1831
9. Jenneken 25-04-1833
10. Teunis 16-03-1835
11. Diderika Hermanna 03-01-1837
12. Aaltjen Frederika 04-02-1839
13. Jan Willem 25-01-1842
 
Bij het eerste huwelijk was Derk Jan nog landbouwer, net als zijn vader waar hij op de boerderij meegewerkt zal hebben. Derk Jan woonde dus op erve Hofmans en wordt er in het kadaster van 1832 genoemd als eigenaar. Bij het tweede huwelijk blijkt hij echter veldwachter te zijn geworden. Hij is daartoe aangesteld in de Gemeenteraadsvergadering van 25 november 1829. Hij kreeg een salaris van 185 gulden per jaar en aan kleding mocht hij nog eens 25 gulden per jaar besteden. Hij was de enige veldwachter van de gemeente Gorssel maar kreeg wel hulp van 36 nachtwakers die daartoe werden opgeroepen en verplicht werden te patrouilleren tussen tien uur ’s avonds en vier uur ’s morgens op een aangegeven route, gewapend met pieken of snaphanen. Derk Jan hield daarnaast nog wat vee, in 1840 had hij bijvoorbeeld twee runderen. Tussen 1846 en 1851 verhuist Derk Jan van erve Hofman naar een nieuw huis aan de huidige Joppelaan met de fictieve naam Heideveld. Op de Eesterhoek website worden beide huizen beschreven.

Derk Jan is zijn hele leven veldwachter van beroep gebleven wat ook blijkt uit de akte van zijn overlijden op 15 november 1863 waar hij wordt genoemd als gepensioneerd veldwachter. Hermina Boom is overleden op 13 november 1875. De naam van Derk Jan van der Meij is de meest voorkomende naam in de Gorsselse geboorteaktes van zijn tijd want hij trad vaak op als getuige als een nieuwe vader naar het gemeentehuis kwam om aangifte te doen van een geboorte. Een paar borreltjes zal hij dan ook wel hebben gehad maar dan natuurlijk niet tijdens diensttijd!

Er is geen foto van Derk Jan, maar wel een signalement van toen hij ongeveer 30 jaar oud was, zie afbeelding hiernaast. Hij was dus 1 meter 70 lang, had een ovaal gezicht, een plat voorhoofd, grijze ogen, een spitse neus, een gewone mond, een spitse kin en blond haar. Als bijzonderheid had hij een litteken op de linkerduim die wellicht iets met de wonden van de militaire dienst heeft te maken.
 

Het gaat even iets te ver om alle dertien kinderen van Derk Jan de revue te laten passeren, hiervoor verwijs ik naar de stamboom via de links bovenaan en onderaan deze pagina. Oudste zoon Hendrik Willem komt hieronder wel uitgebreid aan bod. Het is Teunis die bij zijn ouders blijft wonen. Hij trouwde op 18 februari 1861 met Geertruida Mulder uit Warnsveld en zij komt dan uiteraard ook bij de familie van der Meij wonen. De vele andere kinderen waren inmiddels het huis uit en er zal dus plek zat zijn geweest. Teunis was eerst dagloner en uiteindelijk landbouwer van beroep en is op 1 mei 1894 overleden, Geertruida was net daarvoor overleden op 14 april. Jan Albert trouwde op 4 mei 1853 met Aaltjen Bieleman en hij was tolgaarder van beroep. Hij overlijdt op 34-jarige leeftijd op 2 augustus 1863 en Aaltjen hertrouwt in 1865 met Berend Loman. Albertus was getrouwd met Gerritjen Beekman en was akkerbouwer in Leesten. Hij is overleden op 21 december 1879 te Zutphen.

Op de foto hiernaast is het huis van Derk Jan van der Meij aan de Stationslaan (huidige Joppelaan) te zien. Het huis schuin tegenover het tolhuis waar zoon Albert Jan woonde en werkte. Het tolhuis is te zien tussen het bakhuis en de boerderij.

 
 
Hendrik Willem van der Meij
Zoals hierboven al geschreven, is Hendrik Willem geboren op 18 april 1818 en waren zijn ouders toen ongetrouwd. Bij het huwelijk van zijn ouders op 22 april 1820 werd hij alsnog erkend. Hendrik Willem kwam niet tot militaire heldendaden als die van zijn vader, want hij werd niet uitgeloot. Hij werkte als dienstknecht (anno 1840 op 't Gier te Gorssel) en was dat ook zij beroep toen hij op 16 april 1842 trouwde met Fenneken Voortman. Zij is de dochter van Jan Voortman (geboren te Verwolde als Holmer) en Harmina Moespot (van de Moespot boerderij te Epse) en is geboren op 29 oktober 1820 in Epse. Ook zij is geboren voor het huwelijk van haar ouders, want zij trouwden pas op 27 februari 1835! Hendrik Willem trouwt in bij Fenneken haar ouders op het erve Voortman te Epse welke ongeveer 700 meter van de Moespot is gelegen.
 
Hier worden hun acht kinderen geboren:
     
1. Aaltjen Frederika 20-08-1843
2. Hendrik Jan 20-09-1844
3. Derkjen 13-10-1847
4. Harmina 12-04-1850
5. Hendrik 12-04-1850
6. Jan Albert 20-08-1853
7. Manes 21-03-1856
8. Hendrika Frederika 24-06-1860
 
Op 16 april 1842, de trouwdag van Hendrik Willem en Fenneken, trouwden in het gemeentehuis van Gorssel ook Jan Klein Baltink & Harmina Dikkers. Lijkt niets bijzonders, maar bij het verhaal van Hendrik Jan van der Meij hieronder blijkt dat toch wel bijzonder te zijn!
 
Hendrik Willem en Fenneken trouwen in gemeenschap van goederen. Goed nieuws voor Hendrik Willem, want hij wordt hierdoor mede-eigenaar van de katerstede Voortman welke door Jan Holmer en Harmina Moespot op 5 april 1842 bij het voorgenomen huwelijk aan hun dochter Fenneken Holmer (zo staat haar naam in de akte) wordt overgedragen. De katerstede bestaat uit een huis en erf (kadastraal B397), zaadberg, bouw- en weideland, bosch en heidegrond. Eigenaren worden Hendrik Willem en Fenneken (nog) niet echt, want ze moeten jaarlijks 82 gulden en 50 cent huur betalen. De inboedel t.w.v. 145 gulden wordt wel geschonken. Tegenprestatie is wel dat Fenneken voor haar ouders moet blijven zorgen die ook op het erve Voortman bleven wonen. Daarbij krijgen de ouders elk 5 gulden zakgeld ... per jaar!
 
Als Jan Voortman en Harmina Moespot in 1819 een levenloos geboren kindje krijgen, wordt dat aangegeven door buurman Berend Muil. Als Harmina Moespot overlijdt op 25 juni 1848 wordt dat aangegeven door Engbert Muil, zoon van Berend Muil. De Muil familie woonde op het nabijgelegen erve Vossebelt. Niet alleen waren zij buren, maar ook verre familie, want met Jan van der Meij en Aeltjen Klein Bentink hebben zij gemeenschappelijke voorouders. Dochter Maria van der Meij trouwde namelijk met Hendrik Muijl, vader van bovengenoemde Berend Muil. Dit was het eerste Muil-Van der Meij huwelijk en er zouden er nog een paar meer volgen! Voor meer informatie over de familie Muil zie de Muilpagina.

Op het kaartje hiernaast zien wij Voortman. De rode verticale lijn is de huidige Lochemseweg richting Harfsen en de witte schuine streep aan de linkerzijde is de spoorlijn. Het erve Vossebelt ligt daar vlakbij, net als Voortman. Rechtsboven de Moespot en daaronder kronkelt de Dommerbeek zich een weg door het landschap.
 
Bij de aanleg van "den staatsspoorweg" van Deventer naar Zutphen wordt door Hendrik Willem en Fenneken één bunder, 86 roeden en 60 ellen grond verkocht aan de Staatsspoorwegen. De grond bestond uit bouwland, weiland, een dennensingel en heide met hakhout. Het geheel wordt in 1863 verkocht voor maar liefst 3126 gulden! Op 8 febrari 1865 koopt Hendrik Willem voor 745 gulden een nieuw stuk weiland genaamd de Koeweerd (sectie A 698 en 699) uit de boedel van Gerrit Nijenhuis en Harmken Dijkerman. Dit gebeurt middels een veiling in de Roskam van logementhouder Jan Willem van der Meij.
 
Hendrik Willem van der Meij trouwde als dienstknecht maar werkte zich op naar landbouwer. Hij zal geboerd hebben, want hij was ook eigenaar van een andere boerderij, hierover straks meer. De verkoop aan de Staatsspoorwegen heeft hem natuurlijk ook geen windeieren gelegd.

Hendrik Willem is op 16 mei 1883 overleden in het huis met huisnummer 138 in het buurtschap Epse, dit is het erve Voortman. Ook van Hendrik Willem geen foto, maar wel weer een duidelijk signalement! Deze luidde anno 1842: lengte 1 meter 66, een ovaal gezicht met plat voorhoofd, een spitse neus, een kleine kin en lichtbruin haar.


Fenneken Voortman is op 2 januari 1899 overleden in huisnummer 218 in de buurschap Epse. Dit zal ook Voortman zijn aangezien haar jongste dochter er toen woonde.

  Hoe verging het de kinderen?
 
Eerst in het kort iets over de drie oudste dochters:

Aaltjen Frederika
trouwde op 1 oktober 1870 met Jan Hendrik Braakhekke en is op 29 oktober 1914 in Gorssel overleden. Zij woonde o.a. op Zandscholten en de Grote Muil in de Eesterhoek te Gorssel.

Derkjen
trouwde op 18 februari 1875 met Jan Tuitert en zij is overleden op 23 april 1909 in Kring van Dorth.

Ook Harmina trouwde en deed dat in Almelo op 23 oktober 1875 met Johannes Hendrikus van der Brink. Zij is er ook overleden op 30 december 1914.
 
Dan de drie jongens die na Harmina zijn geboren: Hendrik trouwde op 16 november 1881 met Willemina Wijvekate en is op 4 augustus 1933 overleden in Driebergen. Hij was onderwijzer van beroep. Jan Albert was huisknecht en bleef ook dichter bij huis, want hij trouwde in Lochem op 5 mei 1882 met Hendrika Kelholt, woonde met haar wel in Arnhem en is 25 april 1934 in Epse overleden. Manes ging zuster Harmina achterna en trouwde in Almelo op 24 september 1886 met Geesken Holsbrink. Hij was landbouwer van beroep en is overleden op 30 november 1936 in Almelo.
 
Hendrika Frederika bleef thuis wonen en haalde weer een Voortman naar Erve Voortman. Zijn naam is Gerrit Jan Voortman en hij is een zoon van Albert Voortman die op Nieuwkamp woonde, ook te zien op het kaartje hierboven. Een broer van Gerrit Jan, Antonie Voortman, trouwde met Harmina Johanna Dijkerman, zie de Dijkerman pagina. Hendrika Frederika trouwde op 26 mei 1883 in Gorssel. Het huwelijksgeschenk van haar ouders was de katerstede Voortman, waarvan akte werd opgemaakt op 10 mei 1883, zes dagen voor het overlijden van vader Hendrik Willem. Hendrika Frederika en Gerrit Jan krijgen vijf kinderen, waarvan dochter Frederika Gerritdina degene is die op de boerderij zou blijven wonen en trouwde op 2 januari 1915 met Jan Willem Dommerholt. De naam Dommerholt is tot op de dag van vandaag verbonden aan het erve Voortman.

Op de foto hiernaast is de hooiberg van het erve Voortman te zien. Het is een zgn. stoltenberg, een vierroedige hooiberg. Onder het hooi is stallingsruimte voor karren.
 
 
Hendrik Jan van der Meij
Op 20 september 1844 wordt Hendrik Jan van der Meij geboren op Voortman in Epse. Vader Hendrik Willem en opa Derk Jan doen hiervan een dag later aangifte. Hendrik Jan trouwde op 4 juni 1874 met Bartha Johanna Klein Baltink. Zij is geboren op 3 december 1852 en is de dochter van Jan Klein Baltink en Harmina Dikkers die op 16 april 1842 trouwden in Gorssel. Net daarvoor diezelfde dag hadden Hendrik Willem van der Meij en Fenneken Voortman elkaar het ja-woord gegeven. Beide echtparen hebben die dag vast niet kunnen vermoeden dat hun kinderen later met elkaar zouden trouwen!
 
Jan Klein Baltink en Harmina Dikkers woonden in Kring van Dorth op katerstede Bosman van de ouders van Jan: Jan Klein Baltink en Janna Lueks. Zie foto links.

Zij woonden voorheen op de Wildbaan waar Jan junior op 5 augustus 1810 is geboren, zie foto rechts.
 
Harmina komt uit Holten en is de dochter van Berend Jan Dikkers en Jenneken Dijkerman. In Holten was de familie Dikkers een grote en bekende familie. Zij woonden o.a. in herberg de Denneboom en de Kroon in Holten. Met ene Gerrit Dikkers (getrouwd met Johanna Noteboom) kwam de familie ook terecht in Gorssel en dit resulteerde in café Dikkers waarvan eerder op deze pagina al een foto was te zien aangezien op deze plek het erve Klein Bentink stond! Uiteraard waren er in Holten ook familiebanden met Strookappe, maar dan dwalen we te ver af. Voor meer informatie over de familie Dikkers verwijs ik je graag naar deze website.
Hendrik Jan en Bartha Johanna krijgen acht kinderen:
     
1. Hendrika Willemina 18-08-1876
2. Frederik Jan 30-05-1879 30-03-1880
3. Frederik Jan 11-07-1881
4. Harmina 16-01-1884
5. Hendrik Willem 08-12-1886 29-03-1890
6. Hendrik Jan 05-09-1889
7. Bartha Johanna 05-11-1892
8. Dirkje 08-05-1895
 
De kinderen worden geboren op boerderij de Galette in Gorssel waar Hendrik Jan, net als zijn vader, werkzaam was als landbouwer. Deze boerderij was door Hendrik Willem van der Meij in november 1873 gekocht van Jan Nijenhuis. Het huwelijk van Hendrik Jan was aanstaande en er was voor Hendrik Jan een boerderij nodig om op te boeren en te wonen natuurlijk. Hendrik Willem had de centen ervoor niet in een ouwe sok en sluit er in 1874 wel een hypotheek voor af.
 
Op 25 mei 1879 koopt Hendrik Jan voor 2000 gulden de boerderij van zijn vader. Deze wordt dan omschreven als het daghuurdersplaatsje "Ruimzicht of de Galette" met een totale grootte van bijna één hectare. Deze bestond uit een huis met erf, weide, bouwland en heide en was gelegen aan de straatweg bij het dorp Gorssel. Dit is nabij de huidige locatie van de Galette aan de Flierderweg, maar dan nog aan de huidige Zutphenseweg, halverwege de Flierderweg en Markeweg, links van de plek van het huidige huis de Nieuwe Galette. Hiernaast een kaartje anno 1911, de huidige Galette is gemarkeerd met een blauwe stip en bestond toen dus nog niet.
 
De perceelnummers in de akte van 1879 zijn 2316, 2315, 592 en 1616 tesamen bijna één hectare en daarbij nog het zuidelijke gedeelte van 1617 ter grootte van twee hectare dus de totale grootte was bijna drie hectare. In 1832 had het huis en erf nog perceelnummer 593 en was perceel 592 het bouwland, zie hieronder. Eigenaar in 1832 was Willem Jan Larooij die ook eigenaar van de Grote Muil. Larooij is een Franse achternaam en dit verklaart mogelijk de Franse huisnaam Galette welke een soort cake is. De Galette was en is dicht gelegen bij de Quatre Bras, weer zo'n Franse naam. De naam Galette zal echter waarschijnlijk zijn afgeleid van de tandmeester Antoine Francois Gallette die op 7 januari 1825 te Gorssel trouwde met Wilhelmine Louise von Leschen. Zij is een zus van Karel Willem August von Leschen die een schoonzoon is van Willem Jan Larooij en op de Kleine Muil woonde. Lang zal de familie Gallette niet op de Galette hebben gewoond, zij woonden voornamelijk in Zutphen. Hun eerste kind wordt op 11 maart 1825 geboren op 't Walle waar de ouders van Wilhelmine woonden.
 
De foto links is een foto van de oude Galette en de afbeelding rechts is een schilderij van dezelfde foto. Op de foto is de straatweg duidelijk zichtbaar en tussen de bomen en de boerderij liep de tramlijn. De man op de foto is Hendrik Jan van der Meij junior. Op 4 juni 1879, tien dagen na de aankoop van de Galette, verkoopt Hendrik Willem via een veiling in de Roskam de "Kleine Galette" welke wel aan de Flierderweg lag. Deze bestaat uit een huis en erf, bouwland, heide en dennen en was samen 1,6 hectare groot. Ook deze erve was door Hendrik Willem in 1873 gekocht, waarschijnlijk tegelijkertijd met de Galette en ook van Jan Nijenhuis. Het stukje heide (perceel 549) lag bij het boerderijtje de Prins welke aan de Flierderweg is gelegen, maar de Kleine Galette is zeer waarschijnlijk het huidige middelste boerderijtje tegenover zwembad de Boskoele aan de Lindeboomweg waarvan het perceel grenst aan de Prins. Het geheel wordt gemijnd voor 750 gulden door zoon Hendrik Jan, maar hij wordt niet de koper, dit is waarschijnlijk de notaris, Hendrik Kleijn. Deze verkoopt namelijk de Kleine Galette op 2 februari 1885 aan Jan Hendrik Braakhekke. Mogelijk is dit Hendrik Willem zijn schoonzoon Jan Hendrik Braakhekke die met Aaltjen Frederika van der Meij was getrouwd.
 
De Galette zelf stond in een leegte, een lager gelegen gebied. Als de IJssel hoog stond, trad de nabij gelegen beek ook uit haar oevers en stond de Galette en de beesten van de boerderij met hun poten in het water. Het was een oude boerderij en uiteindelijk in zeer slechte staat mede door de natte omstandigheden. Je kon er haast door de muren heenkijken, maar de familie bleef er wonen en repareerde de boerderij zo goed als ze konden zodat ze er konden blijven wonen.

Het is dan ook begrijpelijk dat in 1930 de familie van der Meij verhuisde naar een nieuwe boerderij aan de Flierderweg die ook de naam Galette kreeg. De foto hiernaast is van deze Galette boerderij. De uitrit van de oude Galette was aan de Flierderweg en op deze plek is de nieuwe Galette gebouwd.
 
Een signalement van Hendrik Jan is er niet, maar een lange vent zal hij niet zijn geweest, want hij werd vrijgesteld van militaire dienst omdat hij onder de maat was, wat betekent dat hij waarschijnlijk niet langer is geweest dan 1.58 meter. Hendrik Jan is overleden op 25 september 1924 en werd 80 jaar oud. Zijn vrouw Bartha Johanna is overleden op 12 maart 1920 en werd 67 jaar oud.

Een foto van het echtpaar is nog niet gevonden. Het zullen niet de mensen in het midden op de foto hiernaast zijn aangezien deze omstreeks 1922 is gemaakt en Bartha Johanna toen al overleden was. Op de foto zien wij wel de kinderen Hendrik Jan (staand 3e van links), Harmina (staan 3e van rechts), Dirkje (staand geheel rechts) en Hendrika Wilhelmina van der Meij (zittend rechts).
 

Hendrika Willemina trouwde op 21 juni 1902 met Marinus Antoon Jansen, zittend links op de foto hierboven. Zij woonden in de Eesterbrink bij Gorssel, niet ver van de Galette gelegen. Marinus was metselaar van beroep en is overleden op 20 augustus 1941, overlijdensdatum van Hendrika Willemina is 20 april 1966, zij leefde dus bijna 25 jaar als weduwe.

De foto's hiernaast zijn van Hendrika en Marinus en zijn waarschijnlijk op hun trouwdag gemaakt.

 
De overlijdensdata van Frederik Jan (geb. 30-05-1879) en Hendrik Willem zijn wel bekend en staan in het overzicht van de geboortedata van de kinderen van Hendrik Jan. Zij zijn op jonge leeftijd overleden.
 
Na het overlijden van de oudste Frederik Jan wordt er een zoon geboren en wordt opnieuw Frederik Jan genoemd. Hij trouwde op 2 februari 1907 in Bathmen met Jenneken Kolkman en gaat daar ook wonen. Hij was kleermaker van beroep. Hij kon ook alleen maar zittend werk doen aangezien hij een been miste en daarvoor een houten been had. Dit was het gevolg van een ongeluk die hij had op 8-jarige leeftijd op zijn vaders boerderij.

Frederik Jan werd vader van vier dochters en twee zoons. Een dochter van Frederik Jan is Hendrika Johanna van der Meij en zij trouwde met Hendrik Jan Strokappe. Voor meer informatie zie de Hendrik Jan pagina. Een andere dochter trouwde met Jan Hendrik Muil, het zoveelste Muil - Van der Meij huwelijk! Zij waren ook nog eens neef en nicht.

Op de foto rechts midden Frederik Jan en Jenneken, links van hen Bartha Johanna van der Meij en rechts Hendrika Willemina van der Meij.
 
Harmina van der Meij wordt op 16 januari 1884 om 3 uur in de nacht geboren in Gorssel in huisnummer 94 van de Galette. De volgende ochtend doet vader Henrik Jan hiervan aangifte waarbij het opvalt dat zijn beroep dagloner i.p.v. landbouwer was. Harmina trouwde op 21 november 1903 met Hermannus Aalpol en gaat bij hem en zijn ouders wonen op het erve Denneboom in Eefde. Hier worden haar vier kinderen geboren en is zij overleden op 5 februari 1959. Meer informatie over Harmina is te vinden op de Aalpol pagina. Hermannus Aalpol staat ook op de familiefoto hierboven, staand vierde van rechts. Maar betere foto´s staan op de Aalpol pagina.
Hendrik Jan en Bartha Johanna trouwden allebei in 1911 en deden dat met een broer en zus Muil! Bartha Johanna van der Meij trouwt op 25 maart 1911 met Albert Jan Muil en gaat op de Nachtegaal, de boerderij van de Harfsense familie Muil, wonen. Leida Muil trouwt op 27 mei 1911 met Hendrik Jan van der Meij en blijft op de Galette wonen. Op de Muil pagina zijn foto's van Hendrik Jan en Bartha Johanna van der Meij te bekijken. Hendrik Jan is overleden op 27 maart 1957.
  
Dirkje was kindermeisje van beroep en werkte aan de Rustoordlaan in Eefde. Zij trouwde op 9 juni 1917 met Jan Hendrik Oostenenk uit Gorssel die timmerman van beroep was. Ze gaan wonen op Meulendijk (oudershuis van Jan Hendrik) aan de Almenseweg in Eefde. Dirkje is maar 37 jaar oud geworden, want zij is overleden op 11 juli 1932. Na haar overlijden hertrouwt Jan Hendrik met Tonia de Greef. Jan Hendrik staat op de familiefoto hierboven, tweede van rechts, naast Dirkje.

Bertha Johanna Aalpol, dochter van Harmina van der Meij, trouwde met Gerrit Willem Dijkerman en zij zijn mijn grootouders. Op de foto hieronder staan Gerrit Willem Dijkerman (schoonzoon van Harmina) en Hendrik Jan van der Meij, zoon van Hendrik Jan van der Meij en latere hoodbewoner van de Galette.
Op de foto hiernaast staan v.l.n.r. Frederik Jan van der Meij, Albert Jan Muil, Jenneken Kolkman, Bartha Johanna van der Meij, Jan Hendrik Oostenenk, Tonia de Greef, Hendrik Jan van der Meij, Leida Muil en zitten v.l.n.r. Marinus Jansen, Hendrika Willemina van der Meij, Hermannus Aalpol en Harmina van der Meij.





Stamboom van de familie Van der Meij
 (tekst)
 
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie van der Meij zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!
 
© 2008-2021 Erwin Strookappe