Stoelhorst
 
Stamboom van de familie Stoelhorst (grafisch)
 
Op deze pagina is de familiegeschiedenis van de familie Stoelhorst te lezen. De familienaam is ontstaan in Markelo waar nog steeds de gelijknamige boerderij Stoelhorst staat. We volgen de familielijn naar Lochem en Laren en komen dan uit bij Heintje Stoelhorst die met Hendrik Jan Strookappe was getrouwd.
 
Markelo
 
De oorsprong van de familie Stoelhorst ligt op de boerderij Stoolhorst in het Markelose broek (buurtschap Marckel) aan de huidige Enkelaarsweg. Stoolhorst is niet alleen de naam van de boerderij maar ook van het grondgebied eromheen, tussen de Enkelaarsweg en Bolksbeek. Dit gebied vormde een horst (verhoging) in een, voor het overige, laag en waterrijk gebied. De bewoners van boerderij de Stoelhorst oefenden als nevenfunctie het beroep van dijkwachter uit. Een dijkwachtershuis werd vroeger aangeduid als stoel. De naam stoelhorst is dus afgeleid van een dijkwachtershuis op een hoger gelegen gebied.
 
De katerstede Stoolhorst zal in de 17e eeuw zijn ontstaan. Stoolhorst was lang, samen met de Visscher en de Roosdom, de enige bewoonde plek in dit deel van de Markelose broek. De verbindingen richting Markelo waren, door het waterrijke gebied, vaak zo slecht dat men zich veel richtte op het Verwolde en Laren. Volgens overlevering heeft er zelfs een dijk gelegen vanaf Stoolhorst naar de Bolksbeek, zodat men met droge voeten richting Verwolde kon. Gebleken is ook dat de jonggeboren kinderen de ene keer werden gedoopt in Markelo en de andere keer in Laren, waarschijnlijk al naar de gelang de waterhoogte.

De familienamen Kotting en Leusmans hebben een nauwe band met de familienaam en boerderij Stoelhorst. De eerste persoon met de naam Stoelhorst is Hermen Stoelhorst, wonend op Stoolhorst. Hij had een dochter genaamd Grietjen. Zij trouwde op 24 juli 1712 met Wolter Kotting, zoon van Hendrick Kotting en afkomstig van boerderij Kotting. Wolter trouwt in op het erve Stoelhorst en gaat daarna als Wolter Stoelhorst door het leven. Wolter en Grietjen krijgen in 1716 één zoon genaamd Engbert van wie niets meer wordt vernomen.
 
Grietjen overlijdt op 17 februari 1717 en Wolter hertrouwt op 6 juni van hetzelfde jaar met Lutgert Leusmans, dochter van Willem Leusmans. Uit dit huwelijk worden twee zoons geboren: Garrit in 1718 en Jan in 1720. Garrit is de stamvader van de Gelderse Stoelhorst tak welke op deze pagina wordt besproken, hij is niet op boerderij Stoelhorst blijven wonen. Ook Jan verdwijnt van de boerderij en gaat boeren op het erve Leusman, daar waar zijn moeder geboren is. De nakomelingen van Jan zijn waarschijnlijk jong overleden of later onder een andere naam dan Stoelhorst door het leven gegaan.
 
Wolter Kotting, later dus Stoelhorst, had een broer genaamd Jan. Deze Jan trouwde op 23 april 1724 met Geertjen Leusmans, ook een dochter van Willem Leusmans. We hebben hier dus de situatie dat twee broers Kotting waren getrouwd met twee gezusters Leusmans. Jan en Geertjen zijn de uiteindelijke bewoners van boerderij Stoelhorst en gaan dus als Jan en Geertjen Stoelhorst door het leven. Zij zijn de stamouders van de Markelose Stoelhorst familie. De stamvader van de gehele familie Stoelhorst is daarmee Hendrick Kotting, vader van Wolter en Jan. De familienaam Stoelhorst had daardoor eigenlijk Kotting moeten zijn, maar werd Stoelhorst doordat Wolter en Jan op boerderij Stoelhorst gingen wonen en te doen gebruikelijk de boerderijnaam als familienaam gingen voeren.
 
Zoals gezegd wordt op deze pagina de familiegeschiedenis van de Gelderse Stoelhorst familie besproken. Voor de geschiedenis van de Markelose tak verwijs ik graag naar het boek "De geschiedenis van enkele Markelose families" van Jan Stoelhorst waarin deze tak wordt besproken. Informatie uit dit boek is ook gebruikt voor het Markelo verhaal op deze pagina. Wel volgt hier een overzicht van de bewoners van boerderij Stoelhorst en zijn er nog enkele opmerkelijke feiten te melden die verband houden met de Strookappe geschiedenis.
 
Oudste zoon van Jan Stoelhorst en Geertjen Leusmans was Wolter Stoelhorst. Hij trouwt op 4 juli 1751 met Mette Bolkmans en zij worden de opvolgers op de boerderij en uit het huwelijk worden zes kinderen geboren. Wolter overlijdt circa 1762 en weduwe Mette hertrouwt met Berend Berends die op de boerderij komt wonen en de naam Stoelhorst aanneemt. Er worden nog twee zoons geboren waarvan de eerste op jonge leeftijd overlijdt, voordat de tweede zoon is geboren. Beide jongens krijgen de naam Wolter, uiteraard vernoemd naar de overleden man van Mette. Het is de jongste zoon Wolter (geboren in 1766) die de opvolger op de boerderij wordt. Hij heet dan wel Wolter Stoelhorst, maar is niet meer verwant aan de eerste Stoelhorst (Kotting) bewoners doordat hij een zoon van Berend is en niet van Wolter! Afijn, Wolter junior trouwt met drie vrouwen: Jenneken Egbers (in 1791), Jennigjen Breukink (in 1794) en Henders Vreeman (in 1812). Het eerste huwelijk bleef kinderloos, uit het tweede huwelijk wordt één dochter geboren en met Henders krijgt Wolter vier dochters en één zoon. Deze zoon genaamd Berend Teunis is de beoogde opvolger wat blijkt uit een akte van 1840 waarin Wolter het Erve Stoolhorst aan hem legateert. Echter het komt er niet van, want Berend Teunis overlijdt op 26 december 1844, een jaar na het overlijden van zijn vader Wolter op 2 juli 1843.
 
Er is nu geen man meer op de boerderij en Berendina, één van de vier dochters van Wolter en Henders, trouwt daarom al snel met Willem Hidders en dit echtpaar zijn dan de nieuwe hoofdbewoners van de boerderij. De familienaam Stoelhorst is dan verdwenen en verdwijnt helemaal als Berendina op 20 maart 1879 overlijdt. Willem en Berendina krijgen één zoon genaamd Berend Teunis en hij is uiteraard de opvolger en wordt dat samen met Hendrina Sligman met wie hij op 29 april 1875 trouwt. Ze krijgen drie dochters en dus ook de naam Hidders verdwijnt van de boerderij. Het is dochter Hendrika die in 1904 trouwt met buurjongen Gerrit Hendrik Visschers. In 1909 blijkt er bij boerderij Stoelhorst 27 hectare grond te horen, niet niks! De huidige bewoner is een kleinzoon van het echtpaar Visschers en er is dus nog steeds een familieband.
 
Nog even terug naar Jan Stoelhorst en Geertjen Leusmans. Zij hadden ook een dochter genaamd Lummeken die in 1765 te Holten trouwt met Jan Lubberts, bewoner van het erve Paalman te Holten welke vlakbij het Erve Strokappe stond. Jan was weduwnaar van Henders Aalpoel. Jan overlijdt zelf omstreeks 1773 en Lummeken sticht dan zelf een klein boerderijtje welke Klein Paalman wordt genoemd. Op 1 januari 1775 wordt zij derhalve geregistreerd als lidmaat van de kerk aan "Klein Paalman" als 'Lumme Janse, de vrouw'. Op 26 februari van hetzelfde jaar hertrouwt zij met Jannis Klein Schiphorst. Het boerderijtje Klein Paalman stond nog dichterbij de Strookappe boerderij, het stond er naast! Zij was dus de naaste buurvrouw van Harmen en Jenneken Strookappe en hun schoonzoon Willem Strokappe (geboren Pot) die er in die tijd woonden. De broer van Willem, Teunis Pot, ging op 15 januari 1785 in ondertrouw met Fenneken Strokappe, dochter van Harmen en Jenneken, en zij zijn toen gaan wonen in het boerderijtje Klein Paalman, welke nadien ook Ruwewant en Pots werd genoemd. Nog een bijzonder gegeven is dat Lummeken op 31 december 1775 moeder wordt van een dochter genaamd Janna en dat deze dochter de volgende dag 1 januari 1776 wordt gedoopt. Dan wordt ook Jan Strookappe, zoon van Harmen en Jenneken, gedoopt die op 28 december 1775 was geboren! Overigens had Lummeken ook nog drie kinderen uit het eerste huwelijk die op het erve Paalman zijn geboren.
 
Er was nog een Stoelhorst die vlakbij Erve Strokappe in Holten woonde. Haar naam is Maria Stoelhorst en zij is een kleindochter van Wolter Stoelhorst en Mette Bolkmans. Zij trouwde met Jan Enterman op 15 april 1815 te Holten en gaat in diens boerderij Enterman wonen. Deze boerderij stond van Klein Paalman gezien aan de andere kant van Erve Strokappe! Maria koopt de boerderij in 1849 en verkoopt het pand het jaar erop aan haar zoon Gerrit. Ze blijft bij haar zoon wonen en is er overleden op 9 juni 1876. Ze was lange tijd de buurvrouw van Jan Willem Pot (hoofdbewoner van Strokappe) en Hendrina Strokappe die in het naastgelegen Hutten Strokappe woonde. Zie de Holten pagina voor meer informatie over Entermans en Klein Paalman.
 
Ten slotte ook nog even aandacht voor Hendrik Stoelhorst, zoon van Wolter Stoelhorst en Mette Bolkmans. Hij trouwde op 21 juli 1799 met Geesken Hiddink. Bijzonder daaraan was toen nog niks, maar bijna een eeuw later op 29 april 1893, zouden Hendrik Gerrit Stoelhorst en Garritdina Hiddink trouwen, dus weer een Stoelhorst-Hiddink huwelijk, en zij zijn de ouders van Heintje Stoelhorst die met Hendrik Jan Strookappe trouwde. Hierover meer verderop deze pagina. Garritdina is afkomstig van het erve Hiddink in Ruurlo, Geesken is afkomstig van de boerderij Hiddink in Markelo, er is geen familieverband. De boerderij Hiddink in Markelo, nu restaurant de Kop'ren Smorre, dateert van voor 1475 en was dus een zeer oude erve. Er hebben hier vier generaties Stoelhorst gewoond.
 
 
Garrit Stoelhorst
 
Garrit Stoelhorst is de feitelijke stamvader van de Gelderse Stoelhorst tak. Hij is de zoon van Wolter Stoelhorst en Lutgert Leusman, geboren op het erve Stoelhorst in Markelo en gedoopt op 15 mei 1718. Volgens de volkstelling van 1748 werkt hij in Diepenheim als dienstbode voor de heer Sloet en mevrouw van Raasvelt op de havezate Pekkedam. Hij was de enige mannelijke dienstbode van de in totaal vier dienstbodes.

Op 18 april 1751 trouwt hij in Gelselaar met Maria Koenderink, dochter van Jacob Koenderink en Janna Aaftink. Maria is in Gelselaar geboren en er als Marrie gedoopt op 9 maart 1727. Bij het huwelijk komt Garrit van Diepenheim en hij heeft daar dus in ieder geval van 1748 tot 1751 gewerkt.
 
Garrit en Maria gaan wonen in Gelselaar, waarschijnlijk bij de ouders van Maria op het erve Dekker. Maria en haar familie werden overigens ook wel Dekker genoemd, vernoemd naar de boerderij, maar de familienaam was Koenderink. In Gelselaar worden hun tien kinderen geboren en gedoopt op de data hieronder:
 
1.
  Lutgert 06-02-1752
2.
  Gerritjen 09-09-1753
3.
  Wolter 13-04-1755
4.
  Gosen 18-03-1757
5.
  Henders 11-03-1759
6.
  Jan 08-02-1761
7.
  Willem 12-09-1762
8.
  Jan 20-05-1764
9.
  Jacob 26-12-1766
10.
  Willem 06-05-1770
 
Lutgert trouwt op 4 juli 1779 met Garrit Nijhuiskes. Op 14 februari 1782 wordt zoon Hendrik geboren en waarschijnlijk is Lutgert kort daarop overleden, want Garrit hertrouwt op 1 september van dat jaar met Geertruid Klein Veldhuis. Gerritjen trouwde op 3 februari 1788 te Borculo met Derk Baneman en gaat aldaar wonen. Ze wordt moeder van vier kinderen waaronder een tweeling in 1794. Daarna wordt niets meer van haar vernomen. Wolter bleef ongehuwd en woonde in bij zijn jongste broer Willem op de Scholte te Exel. Hier is hij op 23 december 1812 overleden.
Gosen was getrouwd met Stijntjen Rot met wie hij op 17 november 1782 te Gelselaar in het huwelijk trad. Hij bleef wonen in Gelselaar, mogelijk in het ouderlijk huis waarvan overigens niet bekend is waar deze stond. In 1783 wordt dochter Lutgert geboren en in 1787 dochter Gerritjen, vernoemd naar de twee ouderse zussen van Gosen. Lutgert trouwde in 1806 met Harmen Rouwhof en ze woonden op Strouwen, dit is de boerderij waar vader Gosen in 1804 ook staat geregistreerd. De mogelijkheid bestaat dat dit de Stoelhorst boerderij is geweest waar Garrit Stoelhorst en Maria Koenderink hebben gewoond, maar het kan ook het eerder genoemde erve Dekker zijn geweest. Gosen is overleden tussen 13 april 1806 (hij was in leven bij het huwelijk van dochter Lutgert) en 29 mei 1808, de huwelijksdatum van dochter Gerritjen die met Arent Vunderink trouwde en in Neede ging wonen. Stijntjen Rot is op 30 juni 1821 overleden te Eibergen.
 
Henders trouwde twee keer: eerst op 18 november 1787 te Lochem met Harmen Dries en op 7 juni 1811 te Laren met Hendrik Jan Slagman, zoon van Jan Slagman en Zwenneken Haarman. Beide huwelijken bleven kinderloos. Henders woonde in Ampsen bij Lochem en is er overleden op 21 november 1828. Jan en Willem van resp. 1761 en 1762 werden niet oud aangezien daarna nog een keer een Jan en een Willem werden geboren. Vreemd is het wel dat in bepaalde akten van de jongste Willem wordt verwezen naar het geboortejaar 1762 ...
 
Jan trouwde net als Gosen ook met een "Stijn" en wel Stijne Berenpas. Oudste zoon Gerrit werd in 1804 geboren te Geesteren en de jongste twee kinderen Hendrik Jan en Maria werden in resp. 1807 en 1810 geboren te Ruurlo. Doordat Hendrik Jan op jonge leeftijd zal zijn overleden en Gerrit maar één zoon had die ook jong is overleden zijn er net als bij zijn broer Gosen ook bij Jan uiteindelijk geen mannelijke Stoelhorst nakomelingen. Jan is op 23 september 1812 overleden te Helder in Noord-Holland. Geen idee wat die daar moest. Stijne Berenpas is overleden op 18 februari 1819 te Ruurlo. Ook Jacob zorgde niet voor Stoelhorst nakomelingen, want hij bleef ongetrouwd en had geen kinderen. Jacob is op 27 maart 1812 in Gelselaar overleden ten huize van zijn nichtje Lutgert Stoelhorst (dochter van Gosen) en haar man Harmen Rouwhof, het voornoemde erve Strouwen. Dat er toch nog vele Gelderse Stoelhorstjes bestaan en hebben bestaan, hebben we te danken aan Willem. Over hem meer hieronder!
 
Moeder Marrie Koenderink is overleden op 18 mei 1789. De overlijdensdatum van vader Garrit Stoelhorst is onbekend, maar hij is wel voor Marrie overleden. Zijn overlijden moet zijn geweest tussen november 1782 en januari 1788.
 
 
Willem Stoelhorst
 
Willem is de jongste zoon van Garrit en Marrie en is gedoopt op 6 mei 1770. Het lijkt logisch dat zijn broer Willem die in 1762 werd geboren voor 6 mei 1770 zal zijn overleden en dat Willem dus naar hem is vernoemd. Vreemd is het dat in sommige latere akten van Willem waarin zijn leeftijd wordt vermeld verwezen wordt naar het geboortejaar 1762. Vooralsnog gaan we ervan uit dat Willem de Willem van 1770 is wat overigens ook blijkt uit andere akten en bevolkingsregisters.
 
Hij trouwt op 15 december 1798 met Derksken Scholten. Zij is op 10 juni 1774 geboren als dochter van Hendrik Leunk (ook Scholten) en Garritjen Scholten die op het erve Scholten te Exel in de gemeente Laren wonen. Meer over Scholten hieronder, hiernaast is alvast het wapen van Scholten te zien welke in de muur van de huidige boerderij zit. Willem gaat na zijn huwelijk met Derksen op het erve Scholten wonen en hier worden hun vier kinderen geboren:
 
1. Garrit 25-04-1799  
2. Hendrik Jan 06-05-1800  
3. Maria 03-03-1802  
4. Gerritjen 12-03-1806  
       
Derksken overlijdt op 10 april 1810 en Willem hertrouwt op 23 september 1810 met Willemken Slagman, dochter van Jan Slagman en Zwenneken Haarman. Ze blijven wonen op het erve Scholten en hier worden nog geboren:
       
5. Derk 08-04-1813  
6. NN 12-07-1814  
7. Garrit Jan 09-10-1816  
 
Het erve Scholten of "de Scholte" werd al in 1494 genoemd. Binnen de de marke van Exel was Scholten een gewaard erve. Het erve was in 1647 eigendom van de Lochemse burgermeester Johan Lansinck. In de eerste helft van de 18e eeuw werd het erve eigendom van Adolph Nijman en zijn nazaten die ook eigenaars van deze pachtboerderij waren toen de familie Stoelhorst er woonde. Later werd het erve eigendom van Ampsen dat het in 1929 verkocht. Tegenwoordig wordt de boerderij "de Koppel" genoemd en deze ligt aan de huidige Ampsense weg. Het vroegere Scholten lag dichterbij Menger dan het huidige "de Koppel". Geen van de bewoners van Scholten wordt met name genoemd in het Exelse markeboek. In 1740 was Hendrik Bovink de hoofdbewoner en werd Hendrik Scholten genoemd. Zijn dochter Garrijtjen trouwde in 1769 met Hendrik Leunk uit Exel die daana ook Hendrik Scholten genoemd werd. Hun dochter Derksken trouwde in 1798 met Willem Stoelhorst en zodoende kwam de naam Stoelhorst op Scholten. Jan Scholten, ongetrouwde broer van Derksken, bleef na het overlijden van zijn zus bij de familie Stoelhorst wonen en was de laatste die er woonde met de naam Scholten. Hij is er overleden op 15 februari 1827. Een paar jaar later vertrok ook de Stoelhorst familie.
 
Van de kinderen Hendrik Jan en Maria uit het eerste huwelijk wordt niets meer vernomen en zij zullen jong zijn overleden. Eén van beiden zal op 22 december 1802 zijn overleden, maar niet bekend is wie. Ook Gerritjen wordt niet oud, want zij overlijdt op 25 november 1825 in de Scholte en is dan nog maar 19 jaren oud. Met oudste zoon Garrit ging het gelukkig een stuk beter, zijn levensverhaal is te lezen in het volgende hoofdstuk!
 
Willemken Slagman, de tweede echtgenote van Willem, is een zus van Hendrik Jan Slagman met wie Henders Stoelhorst, zus van Willem, was getrouwd. Zij is geboren op 3 december 1779 in op het erve het Pas (ook wel "Pas Op") te Verwolde. Daarvoor woonden haar ouders op den Hietkamp in Oolde en daarvoor in Exel. Willemken is op 12 maart 1820 in de Scholte overleden. Zij kreeg op 12 juli 1814 een doodgeboren kindje, maar werd ook moeder van twee gezonde zoons:
 
Zoon Derk trouwt op 27 mei 1842 te Gorssel met Willemina Janssen en was toen dienstknecht van beroep. Ze gaan eerst in Deventer wonen waar de oudste drie kinderen worden geboren: Willem, Grietje en Johanna Willemina. Dan komt het gezin terug naar de gemeente Gorssel waar de jongste kinderen Willemina, Jan, Garrit Jan en Derk worden geboren. Het echtpaar woont op het erve Dennenboom te Eefde en Derk was toen dagloner van beroep. In november 1884 vertrekken zij naar Ilpendam waarnaartoe hun zoon Gerrit Jan in juli al was vertrokken. In het gezin woonden ook drie weeskinderen van oudste zoon Willem Stoelhorst die in 1881 was overleden, zijn (tweede) vrouw Maria Huisken was in 1878 al overleden. Zoon Derk heeft nog tot mei 1885 in de Dennenboom gewoond en vertrok toen naar Enschede. Dirk zal nog een zwaar leven hebben gehad, hij werd in 1888 en 1890 nog veroordeeld voor bedelarij en zat daarvoor gevangen. Hij is op 7 januari 1892 overleden in Berkhout en Willlemina was al overleden op 25 februari 1890 te Hoorn.

De nieuwe bewoners van de boerderij is de familie Aalpol. Mijn oma Bertha Johanna Aalpol is in 1905 in dit boerderijtje geboren.
 
Ook Garrit Jan woonde in Eefde en deed dat samen met Gerdina Johanna Zweverink met wie hij op 22 april 1842, vijf weken voor zijn broer Derk, ook te Gorssel was getrouwd. Ook Garrit Jan was bij zijn trouwen dienstknecht van beroep, maar werd dagloner en later landbouwer van beroep en boerde op katerstede Schuppelinkhof in Eefde. Garrit Jan werkte voor zijn huwelijk o.a. als dienstknecht bij zijn broer Gerrit en vader Willem in Lochem en daarna bij Klonkeman. Garrit Jan werd vader van ook zeven kinderen: Maria Willemina, Berendina, Willemina, Willemken, Gerrit, Gerritjen en Gerrit Jan. De twee zoons zijn op jonge leeftijd overleden en ook hier werd de naam Stoelhorst niet meer vervolgd en zijn de huidige Stoelhorst personen van Gelderse komaf dus afstammelingen van Garrit en Derk Stoelhorst die ieder een andere moeder hadden. De dochters trouwden allen en kregen kinderen. Maria Willemia en Gerritjen trouwden resp. met Harmanus en Jan Hendrik Koldewe die broers van elkaar waren. Gerritjen en Jan Hendrik trouwde in 1874 in bij Garrit Jan Stoelhorst en Gerdina Johanna Zweverink en namen de boerderij over. Garrit Jan overleed op 23 september 1877 en Gerdina is overleden op 12 juli 1882.
 
Vader Willem Stoelhorst is overleden op 1 april 1847 te Oolde op Scholtenhuis, wat een ander erve is dan Scholten in Exel. In de overlijdensakte staat geschreven dat hij 84 jaar is geworden en dat zou betekenen dat hij de Willem van 12 september 1762 zou zijn. Bij leven wordt Willem echter in het bevolkingsregister (volkstelling 1813) geregistreerd met geboortedatum (14) mei 1770 en dat is toch een stuk aannemelijker. Helaas voor Willem werd hij dus "maar" 76 jaar oud.
 
 
Garrit Stoelhorst


Zoals gezegd is Garrit Stoelhorst mede verantwoordelijk voor de huidige Stoelhorst generaties. Hij werd dan ook vader van maar liefst dertien kinderen en verwekte deze bij drie vrouwen: Janna Klinge, Janna Marsman en Harmina Braakhekke. De kinderen van Janna Klinge werden geboren in de Scholte waar Garrit dus samen met zijn vader Willem is blijven wonen en als landbouwer heeft gewerkt.

In de periode van 1818 tot 1823 diende Garrit bij de Infanterie en uit het certificaat van de nationale militie blijkt het signalement van Garrit, zie hiernaast.
 
Dit is een overzicht van alle kinderen van Garrit waarbij de moeder van de eerste drie kinderen Janna Klinge is, de volgende vijf kinderen van Janna Marsman zijn en Harmina Braakhekke de laatste vijf kinderen ter wereld heeft gebracht.
 
1.
  Derk 09-12-1822 11-04-1824
2.
  Hendrika 21-03-1824  
3.
  Derksken 31-03-1826  
4.
  Jan 21-08-1829 19-03-1831
5.
  Janna 06-03-1831 05-06-1831
6.
  Jenneken 11-05-1833  
7.
  Willem 10-10-1834 02-04-1835
8.
  NN 06-01-1836 06-01-1836
9.
  Garrit Jan 19-05-1837  
10.
  Steven 01-01-1839  
11.
  Willem 06-04-1841  
12.
  NN (V) 01-10-1844 01-10-1844
13.
  Gerrit 11-11-1845  
 
Garrit trouwt op 23 mei 1823 met Janna Klinge, dochter van Hendrik Klinge en Willemken Schuiseman. Zij is geboren op 20 oktober 1800 te Exel in de katerstede Klinge. Na 1805 vertrokken zij en haar ouders naar Ampsen waarna Garrit Sprokkelhorst en Hendrika Gotink op Klinge kwamen wonen. Janna trouwt in op het erve Scholten en hier worden de drie kinderen van Garrit en Janna geboren alhoewel dat nog niet zo zeker is van zoon Derk aangezien hij op 9 december 1822 is geboren en dus een buitenechtelijk kind is. Janna Klinge is op 22 april 1828 overleden.
Zoon Derk is al op 11 april 1824 overleden. Met de dochters van Janna Klinge ging het gelukkig een stuk beter.
 
Hendrika trouwde op 12 september 1845 te Gorssel met Hendrik Willem Dommerhold, zoon van Philippus Dommerholt en Maria van der Meij. Ze werd moeder van elf kinderen waarvan dochter Jantjen trouwde met Jan Stoelhorst (geb. 11-11-1852), zoon van Derk Stoelhorst (oom van Hendrika) en Willemina Janssen. Hendrika is overleden op 27 april 1903.
 
Derksken trouwde twee keer: eerst op 12 mei 1847 met Albert Grolleman en na diens overlijden hertrouwde Derksken op 5 januari 1866 met Mannes Overmars. Beide huwelijken vonden plaats in de gemeente Olst waar Derksken in het plaatsje Middel woonde en op 8 januari 1904 is overleden.
 
Na het overlijden van Janna Klinge bleef Garrit alleen met zijn dochters Hendrika en Derksken. Hij maakte daarom haast met het zoeken naar een nieuwe vrouw en dat werd Janna Marsman (ook wel Masman) met wie hij op 31 oktober 1828 trouwde. Moeilijk was de zoektocht niet, want Janna (geboren 2 maart 1797 te Lochem) is de dochter van Jan Marsman en Jenneken Slagman, de zus van Willemken Slagman, stiefmoeder van Garrit. Eigenlijk waren Garrit en Janna dus neef en nicht, maar bestond er geen bloedband. Waarschijnlijk is Garrit na zijn huwelijk met Janna Marsman verhuisd naar een boerderij in Lochem, want in 1829 worden Willem Meijer en Aaltjen Hofmeijer (afkomstig van Enneman) als bewoners van Scholten genoemd. Het nieuwe huis heeft nummer 17, niet bekend is welke boerderij dit is geweest. Janna Marsman is er in ieder geval overleden op 10 februari 1836. Mogelijk is het het erve de Steege waar de ouders van Janna gewoond hebben, zij hadden de boerderij waarschijnlijk gepacht. Vader Jan noemde zich daarom ook wel Jan Stegeman, hij is in 1807 overleden. In 1803 werd de boerderij gekocht door de familie Kieskamp van iemand uit Utrecht, dus niet van de familie Marsman/Stegeman. De familie Kieskamp is tot op de dag van vandaag nog steeds aan dit erve verbonden.
 
Ook de kinderen Jan, Janna, Willem en het levenloos geboren kindje zijn overleden in huis 17 te Lochem, zie overlijdensdata in het overzicht van de kinderen. Het huis werd bewoond door Garrit, Janna en hun kinderen, de kinderen uit het eerste huwelijk Hendrika en Derksken, broer Garrit Jan (die er werkte) en vader Willem.
 
Heel bijzonder is het verhaal over Janna en Jenneken, de dochters van Janna Marsman. Janna werd geboren op 6 maart 1831 en overlijdt drie maanden later op 5 juni 1831. Dan wordt op 11 mei 1833 dochter Jenneken geboren. Vreemd is dat er van deze geboorte geen akte is opgemaakt, maar wel staat Jenneken genoteerd in het bevolkingsregister van deze periode. Daarna wordt er niks meer vernomen van Jenneken ... maar wel van Janna !!!
Want op 7 oktober 1859 trouwt "Janna" te Laren met Berend Jan Tichelman en hertrouwt zij op 28 november 1867 te Gorssel met Willem Karel van Burik, nadat haar eerste man Berend Jan op 22 november 1866 was overleden. In de tussentijd woont en werkt zij als dienstmeid op 't Olthof te Gorssel. Bij beide huwelijken wordt zij genoemd als Janna die is geboren op 6 maart 1831. Janna ondertekent de akte als hiernaast is te zien, daar is toch zeker niks mis mee?
In het bevolkingsregister van Gorssel komt de "fraude" toch een beetje aan het licht, want hier wordt een geboortedatum van Janna genoemd als 11 mei 1831. Het moge duidelijk zijn dat Janna eigenlijk Jenneken was. Wellicht was het een wens van moeder Janna Marsman dat haar enige dochter met haar naam door het leven zou gaan. Of heeft zij zich pas voorgedaan als Janna bij haar huwelijken omdat toen een geboorteakte moest worden overlegd die zij niet had en is toen de geboorteakte van haar overleden zus Janna gebruikt. Jenneken overlijdt op 15 april 1886 te Deventer op 52-jarige leeftijd, ook al doet de overlijdensakte melding van het overlijden van Janna op 54-jarige leeftijd ... Het is een heel bijzonder verhaal!
 
Ook na het overlijden van Janna Marsman gaat Garrit weer vlot op zoek naar een andere vrouw. Ook nu was het weer snel bekeken, want op 20 mei 1836 trouwt hij in Lochem met Harmina Braakhekke uit Harfsen. Zij is afkomstig van het erve Braakhekke welke vlakbij Erve Strookappe stond, welke overigens wel pas later is ontstaan. Harmina is geboren op 14 augustus 1803 en is de dochter van Steven Braakhekke en Geesken Oijtink. Dit echtpaar had 12 kinderen waaronder dochter Harmken. Zij was getrouwd met Derk Jan Dijkerman. Harmina en Harmken zijn beiden mijn oudmoeders en hun ouders Steven Braakhekke en Geesken Oijtink zijn derhalve dubbel oudgrootouders. Harmina gaat bij Gerrit in Lochem wonen en hier worden de eerste twee kinderen geboren. In 1839 verhuizen ze naar Kring van Dorth waar het derde kind wordt geboren. Daarna verhuizen ze naar Oolde en gaan wonen op het erve Klein Veltkamp (mogelijk in de Slagmanshut). Hier was Garrit dagloner van beroep.
 
Oudste zoon van Gerrit en Harmina is Gerrit Jan en met hem vervolgen wij straks de Stoelhorst geschiedenis.
 
Steven wordt op de nieuwjaarsdag van 1839 geboren. Hij trouwt op 3 juni 1867 met Willemina Goorman en krijgt met haar in Bathmen vier kinderen: Jan Hendrik, Hendrik Willem, Hermannus en Willemina. Jan Hendrik en Willemina overlijden op jonge leeftijd. Hendrik Willem trouwde met Hendrika Zomer en werd vader van zes kinderen, zij woonden in Zutphen en omgeving. Hermannus was getrouwd met Janna Stam. Na in Bathmen te hebben gewoond, wonen Steven en Willemina uiteindelijk in Laren waar ze beiden zijn overleden op resp. 18 juni 1914 en 19 april 1922.
 
Willem is geboren in Kring van Dorth, maar het is niet bekend precies waar. Hij trouwde op 14 april 1866 met Johanna Christina Huernink. Ze gaan wonen in Deventer waar twee dochters worden geboren: Hendrika Johanna en Willemina. Willem is op 25 februari 1895 te Deventer overleden en Johanna Christina vele jaren later in 1930, zij werd 90 jaar oud en wij zien haar op de foto hiernaast. De handtekeningen van Willem en Steven zijn beiden afkomstig uit de huwelijksakte van Willem waarbij zijn broer Steven getuige was.
Johanna Christina Huernink

Er zijn geen mannelijke Stoelhorst nakomelingen van Willem. Hetzelfde geldt voor zijn broer Gerrit die ongehuwd bleef en op 19 februari 1871 in Laren is overleden.
 
Willemina Stoelhorst en Jacob Heiligers
Zoals gezegd waren er wel twee dochters en op de foto hiernaast zien wij dochter Willemina ten tijde van haar verloving met Jacob Heiligers met wie zij op 17 mei 1899 in Deventer trouwde. Ze gaan inwonen bij de moeder van Willemina aan het Goldenbeldstraatje in Deventer, vader Willem was inmiddels overleden. Voor de geboorte van hun oudste zoon Jacob op 9 februari 1900 verhuizen zij naar het Tamboerslaantje en later wonen zij aan de Smedenstraat in Deventer. Voor 1903 verhuizen ze naar Hilversum waar hun andere twee kinderen worden geboren en uiteindelijk wonen zij in IJmuiden alwaar ze zijn overleden.


Garrit Stoelhorst is op 8 januari 1871 overleden in Lochem. Hij woonde daar sinds 22 juli 1870 bij de familie van Garrit Nengerman (wegwerker) en Jenneken Hietbrink, hij was afkomstig van Deventer waar hij nog bij zoon Willem heeft gewoond. Garrit stond nog geregistreerd als arbeider, genieten van zijn oude dag was er dus niet bij. Opvallend is dat in deze periode Harmina niet samen met Garrit in Lochem woonde, ook in Deventer woonden zij niet samen. Harmina is op 6 februari 1872 overleden in Bathmen.
 
 
Garrit Jan Stoelhorst
 
Garrit Jan is geboren in Lochem op 19 mei 1837 en was het eerste kind van Harmina Braakhekke. Hij werkt als dienstknecht en in Laren leert hij Dina Frederika Landeweerd kennen die met haar ouders in het boerderijtje Zonneberg in Verwolde woont. Dina raakt zwanger en bevalt in haar ouderlijk huis op 17 september 1868 van zoon Hendrik Gerrit. Garrit Jan woont en werkt dan nog op boerderij 't Wansink van Herman Otto Wansink waar hij november 1866 was is gekomen. Deze bouwt voor Garrit Jan een nieuw boerderijtje welke de naam Veldzicht krijgt. Op 11 december 1868 trouwen Garrit Jan en Dina Frederika en daarbij wordt Hendrik Gerrit gewettigd. Getuige van het huwelijk was broer Gerrit. De huwelijksakte wordt niet getekend door Garrit Jan die aangeeft geen schrijven te hebben geleerd. Dit geldt ook voor zijn voorvaders vandaar dat er tot nu toe nog geen handtekeningen op deze pagina staan. Na hun trouwen is het echtpaar samen met zoon Hendrik Gerrit in hun nieuwe huis gaan wonen. In het boerderijtje Veldzicht worden nog eens tien kinderen geboren. Dit is het overzicht van alle elf kinderen:
 
01. Hendrik Gerrit 17-09-1868  
02. Frederik 17-08-1870 08-10-1874
03. Teunis 10-06-1872 09-10-1874
04. Hermina 04-12-1873 01-10-1874
05. Hermina 03-09-1875  
06. Gerritjen 30-11-1877  
07. Dina Frederika 21-03-1880  
08. Frederik 27-12-1881  
09. Gerrit Jan 10-08-1884  
10. Tonia 26-09-1887  
11. Hendrik Willem 11-12-1891  
 
Dina Frederika is geboren op 25 mei 1846 en haar ouders zijn Teunis Landeweerd en Frederika Eggink. Haar moeder was wegens ziekte niet aanwezig bij het huwelijk van haar dochter en is op 23 december overleden. Dina Frederika is geboren het boerderijtje Dennebosch aan de huidige Holterweg in het buurschap Laren. Haar vader Teunis woonde met zijn ouders Derk Jan Landeweert en Fenneken Endeman op het erve Brandink aan de huidige Langelersdijk. Teunis is overleden op 25 maart 1889.
 
Op de foto hiernaast het boerderijtje Veldzicht welke dus in 1868 is gebouwd en waar Garrit Jan en Dina Frederika als landbouwers hebben gewerkt. Het boerderijtje is in 1963 afgebroken en stond aan de huidige Sportparkweg. Van het boerderijtje zelf was toen niet zo veel meer over, de wind gierde er dwars doorheen. De familie Stoelhorst heeft er 45 jaar lang gewoond.

In 1913 komt de familie van Reint Klumper er wonen en in 1929 worden zij opgevolgd door Lammert Bannink en Gerritjen Rensink die op 24 juli 1914 waren getrouwd. Het echtpaar is te zien op de foto hiernaast en tussen hen in staat zoon Derk Bannink. Zij hadden ook een zoon genaamd Jan Harmen die op 24 september 1916 is geboren.

Overigens stond er voor 1868 in de buurt ook al een huisje welke was bewoond door de families van Jan ter Maat en Teunis Maatman (Bielderman). Deze zal na vertrek van de familie ter Maat in augustus 1868 zijn afgebroken. Het huisnummer ging over naar Veldzicht en was toen 26 en werd uiteindelijk B 148.

Op de foto hiernaast staan Heintje Stoelhorst en Hendrik Jan Strookappe voor het boerderijtje Veldzicht. Heintje ging niet uit sentiment naar het boerderijtje waar zij vroeger haar opa Garrit Jan Stoelhorst en oma Dina Frederika Landeweerd bezocht, maar was op visite bij haar oudste dochter! Hendrika Strookappe trouwde namelijk op 4 september 1942 met bovengenoemde Jan Harmen Bannink en is toen in het boerderijtje Veldzicht gaan wonen. Dat haar voorouders hier ook gewoond hebben, is stom toeval!

De familie Bannink is in 1958 verhuisd naar Klein Dochteren en toen is Hendrik Jan Wansink (achterkleinzoon van Herman Otto Wansink) er komen wonen met zijn echtgenote Johanna Willemina Wansink en zij hebben er tot mei 1962 gewoond. Al die tijd was het boerderijtje eigendom van de familie Wansink.

 
We gaan weer terug in de tijd en staan even stil bij het jaar 1874 wat het slechtste jaar van de familie Stoelhorst in Veldzicht moet zijn geweest. In de eerste negen dagen van oktober overlijden a.g.v. de dan heersende ziekte dysenterie namelijk drie van de vier kinderen: Hermina (nog geen jaar oud) op 1 oktober, Frederik (vier jaar oud) op 8 oktober en Teunis (twee jaar oud) op 9 oktober. Alleen de dan 6-jarige Hendrik Gerrit herstelt van de ziekte en over hem kan hieronder dus gelukkig meer worden geschreven. Ook Gerrit Jan Stoelhorst en Dina Frederika Landeweerd lijden aan de ziekte maar herstellen gelukkig ook.
 
Op 3 september 1875 wordt er weer een dochter geboren en zij wordt vernoemd naar overleden zusje en heet dus Hermina. Zij gaat in 1890 als dienstmeid werken op boerderij Wansink van Herman Otto Wansink (voor wie haar vader ook nog gewerkt heeft) en leert daar Jan Willem Endeman kennen die er in 1892 als dienstknecht komt werken. Ze trouwen op 2 mei 1902 te Laren en gaan wonen op Veldzicht bij de ouders van Hermina.

Hermina wordt moeder van zes kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden en één bij de geboorte. De kinderen die opgroeiden zijn Gerrit Jan, Dina Fredrika en Dirk Jan. In 1913 verhuist het echtpaar naar de ouders van Jan Willem aan de huidige Kloosterweg 6 , dit is een huis behorende bij boerderij de Bakkerije die aan de overkant van de weg stond. In de periode van 19 september 1916 tot haar overlijden op 24 september 1918 woont moeder Dina Frederika bij hun in. Jan Willem was landbouwer van beroep maar heeft later ook nog voor de gemeente gewerkt voor o.a. het onderhouden van plantsoenen.

Hermina en Jan Willem zijn hier tot hoge leeftijd blijven wonen en zijn omstreeks 1960 verhuisd naar Barchem waar zij gingen wonen bij dochter Dina Frederika en schoonzoon Gerrit Jan Herman Warnshuis. Hier is Hermina overleden op 27 juli 1964, Jan Willem is er overleden op 28 augustus 1962. De foto hiernaast is ook in 1962 gemaakt toen zij op 2 mei van dat jaar hun 60-jarig huwelijk vierden.

 

Op de foto hiernaast zien wij Hermina rechts. Zij helpt hier op het land van de familie Strookappe in Harfsen, de familie van haar nichtje Heintje die we tweede van links op de foto zien met aan haar zijde jongste dochter Hennie en oudste dochter Dika. De vrouw naast Hermina is Hermien Zweers uit Harfsen.

Op de rechterfoto zien wij boerderij de Bakkerije en rechts het huis van de familie Endeman. Deze is in 1911 herbouwd door Teunis Marinus Eggink van de Bakkerije en dit huis staat er nog steeds.

 
Op 30 november 1877 wordt Gerritjen geboren. Zij trouwde ook te Laren met Gerhard Oplaat op 12 juni 1908. Gerritjen was toen dienstbode van beroep, Gerhard was molenaarsknecht. Ze krijgen drie zoons waarvan de eerste (Gerrit Jan) in 1910 op één-jarige leeftijd overleed. De andere zoons waren Gerhardus en Derk. Gerritjen zelf is maar liefst 102 jaar oud geworden en is in 1980 overleden. Op haar 100ste verjaardag kreeg zij bezoek van burgermeester van Notten van Gorssel in het P.W. Janssen te Almen waar zij toen woonde, zie foto hiernaast. Op de foto zien wij ook zoon Gerhardus en schoondochter Dirkje Groenouwe.
Ook het volgende kind is weer een dochter en zij wordt dan eindelijk vernoemd naar moeders. Dina Frederika wordt geboren op 21 maart 1880 en trouwt op 4 november 1904 met Garrit Jan Volkers die riemengenier van beroep was. Zij gaan wonen in Lochem waar vijf kinderen worden geboren. De oudste is geboren op 14 augustus 1905 en de jongste is geboren op 25 december 1927, Dina Frederika was toen al 47 jaar oud! Naam van deze dochter is ook Dina Frederika, vernoemd naar oma zoals dat vaker gebeurde. Dina Frederika en Garrit Jan woonden op drie adressen Lochem. Gerrit Jan is overleden op 12 februari 1946 en Dina overleed op 9 maart 1963 en werd net geen 83 jaar oud.
 
Hendrik Gerrit heeft het te stellen met drie zussen en zal vast blij zijn geweest toen op 27 december 1881 een broertje wordt geboren: Frederik. Ook nu vernoemd naar een eerder overleden kind, waarbij de naam Frederik zal zijn afgeleid van Frederika. Frederik trouwde op 25 juni 1910 in Enschede met Grietje Uuldriks en zij kregen twee dochters.
 
Daarna is het de beurt aan vader Garrit Jan om een kind naar zich te vernoemen en dat kan wanneer op 10 augustus 1884 een zoon wordt geboren. De naam wordt echter met een "e" i.p.v. een "a" geschreven en wordt dus Gerrit Jan. Op 8 maart 1912 trouwt hij te Laren met Willemina Egberdina Stegeman. Ze wonen eerst twee jaar in Laren en daarna in Lochem waar Gerrit Jan werkte als tuinman en fabrieksarbeider. Het echtpaar had geen kinderen.
 
Tonia is geboren op 24 september 1887 en trouwde op 26 mei 1911 te Borculo met Arend Jan Kloosters, weduwnaar van Garritjen Bijenhof. Ze kregen drie kinderen: Jan, Gert en Dine. Arend Jan is al op 14 mei 1928 overleden en werd maar 47 jaar oud. Tonia is overleden op 26 september 1975 en werd 88 jaar oud. Zij hertrouwde niet en heeft dus ruim 47 jaar als weduwe geleefd.

Tonia had een winkeltje in garens e.d. en ging later ook kleding verkopen. Als de Harfsense Strookappes kleren nodig hadden, namen ze de bus naar Borculo en gingen bij tante Toos shoppen. Uiteraard dan ook gelijk op visite, bij Tonia kwam iedereen graag, ze was een erg vriendelijke vrouw. Dat geldt voor alle Stoelhorst dochters, het was dan ook altijd erg gezellig als de "tantes" Hermina (Mientje), Gerritjen (Gerritje) , Dina Frederika (Dina) en Tonia (Toos) weer eens bij elkaar kwamen.
 
Op de foto hiernaast zien wij v.l.n.r. Hermina, Dina Frederika en Tonia en geheel links staat Frits. Ze staan voor het boerderijtje Veldzicht waar ze allen zijn opgegroeid. Gerritjen was deze dag ziek en was dus niet van de partij. De dag dat de drie zusters en broer bij hun geboortehuis waren, zullen er ongetwijfeld herinneringen zijn opgehaald. Bijvoorbeeld dat als moeders de sokken aan het stoppen was en een stopnaald liet vallen, alle kinderen over de grond kropen om de naald te zoeken, want degene die hem vond kreeg een halve cent! Het was nogal een klus, want de vloer bestond uit keitjes. Vijf cent zakgeld kregen alle kinderen voor de Larense kermis, maar ze moesten dan ook iets lekkers voor moeder meenemen. Het eten thuis was niet bijzonder: het avondeten bestond vaak uit een droge aardappel met wat slaolie erover. Ook werd er vaak roggebrood gegeten en alleen bij visite aten ze een wit broodje met wat suiker erop. Er waren een paar koeien en die werden door de kinderen "uitgelaten" omdat het gras in de berm groener zal zijn geweest dan in de weide. Zo maar een paar anekdotes uit de 19e eeuw!
Hendrik Willem was de jongste en is geboren op 11 december 1891. Niet omdat hij de jongste was, maar wel omdat hij klein van stuk was, werd hij ook wel "Kleine Willem" genoemd. Hij trouwde op 8 mei 1914 met Hendrika Nijenhuis. Hendrik Willem heeft een tijdje in Enschede gewerkt en gewoond en kwam in december 1912 naar Lochem.
 
Vanaf 10 februari 1913 woonde hij daar met zijn moeder Dina Frederika en zijn toekomstige echtgenote. Hij werkte in Lochem als broodbezorger. In 1914, 1916 en 1918 werd hij vader van een dochter. Hij leende 500 gulden en bouwde een huis in Verwolde aan de doorgaande weg van Laren en Markelo waar hij in 1923 gaat wonen.

In het huis runt Willem een café genaamd "De Singel", kruidenierswinkel, bakkerij en een graan-/meelhandel en buiten heeft hij ook nog een benzinepomp. Hendrik Willem en Hendrika waren daarom altijd erg druk en hadden uiteindelijk ook nog eens vijf dochters. Dochter Hendrika Wilhelmina (Rikie) trouwde met Gerard van der Bos en bleef op het oudershuis wonen.
 
  Hendrik Willem is overleden op 19 september 1974 en Hendrika overleed op 20 januari 1982.
 
Garrit Jan Stoelhorst is overleden op 10 augustus 1906 in Laren op Veldzicht. Dina Frederika Landeweerd blijft er nog tot 10 februari 1913 wonen en verhuist dan naar Lochem waar zij met zoon Hendrik Willem woonde. Bij haar overlijden op 24 september 1918 woonde zij bij haar dochter Hermina in Laren waar zij de laatste twee jaren van haar leven doorbracht.
 
 
Hendrik Gerrit Stoelhorst
 
Eindelijk een Stoelhorst in de directe mannelijk lijn naar de familie Strookappe die schrijven kon! Hendrik Gerrit trouwde op 29 april 1893 te Laren met de 21-jarige Garritdina Hiddink. Garritdina is de dochter van Jan Hiddink en Willemken Pasman en is op 13 maart 1872 geboren te Ruurlo. Ze gingen wonen in Lochem. Hendrik Gerrit was bij zijn trouwen boerenknecht van beroep en Gerritdina was dienstbode. In mei 1902 verhuist het gezin, toen bestaande uit vader, moeder, Gerritdina, Jan en Heintje (Willem was in december 1901 al overleden) naar Apeldoorn maar komt in januari 1903 alweer terug naar Lochem waar dan ook de andere vier kinderen worden geboren.
 
De acht kinderen van Hendrik Gerrit en Garritdina zijn:
       
1. Gerritdina 21-08-1893  
2. Jan 07-05-1895  
3. Willem 28-03-1897 01-12-1901
4. Heintje 18-03-1900  
5. Hendrik Gerrit 18-07-1903  
6. Dina Frederika 07-07-1905  
7. Gerrit Jan 30-06-1907  
8. Willemina 17-07-1908 16-09-1908
 
Er zou in 1911 ook nog een doodgeboren kindje zijn geweest, maar dit is niet met zekerheid vast te stellen. De familie woonde op verschillende adressen in Lochem. Zo werden Gerritdina en Jan geboren aan de Pillinkstraat. Tussen 1895 en 1897 verhuist het gezin naar de Oosterwal waar Willem ter wereld kwam. De huizen aan de Pillinkstraat en Oosterwal zijn waarschijnlijk afgebroken. In 1900 wordt Heintje geboren in huis 320, het huidige adres is Rozenweg 15. Bij het overlijden van Willem blijkt de familie alweer te zijn verhuisd, dit keer naar de Walsteeg 3. In 1903 gaat de familie wonen aan de Larenscheweg 13. Hendrik Gerrit heeft ook verschillende beroepen en werkt als dagloner, arbeider en kolenhandelaar.
 
Zoals hierboven al geschreven, overlijdt Willemina op 16 september in 1908. De dag erop verhuizen Heintje, Hendrik Gerrit en Dina Frederika naar Steenderen en vertrekt Gerrit Jan naar het Gelderse Hengelo. Een maand later verhuist dochter Gerritdina als laatste naar Eibergen, Jan was al in oktober 1907 in Apeldoorn gaan wonen. Hendrik Gerrit en Garritdina wonen nog een tijdje samen in Lochem en verhuizen op 18 juni 1909 naar Bocholt in Duitsland.

Jaren later zouden zij in Enschede wonen waar zij ook op verschillende adressen hebben gezeten. De langste tijd woonden zij er aan de Zwanensteeg. Hendrik Gerrit werkte in Enschede als hulpstoker. Op 29 april 1948 zijn zij 55 jaar getrouwd en op deze dag is de foto hiernaast gemaakt. Een groepsfoto met diverse personen van de families Stoelhorst en Strookappe is te zien op de Hendrik Jan pagina.
Garritdina en vooral Hendrik Gerrit kwamen graag naar het Gelderse platteland en hielpen dan op de boerderijen van zoon Jan in Laren en dochter Heintje in Harfsen. Tijdens één van zijn visites op Erve Strookappe is Hendrik Gerrit er overleden op 8 september 1950. Buurman Hendrik Blankenberg deed aangifte van het overlijden en meldde dat de 82-jarige Hendrik Gerrit werkte als tuinman, wat hij zeker deed op de boerderij! Garritdina Hiddink is een jaar later op 17 april 1951 overleden, wel in Enschede waar zij het laatste jaar inwoonde bij oudste dochter Gerritdina in de Stevenfennestraat. Hendrik Gerrit en Garritdina liggen samen begraven op de begraafplaats van Laren.
 
Oudste dochter Gerritdina is in 1908 in Eibergen gaan wonen en is daarna verhuisd naar Vorden. Op 14 november 1910 gaat zij wonen (en waarschijnlijk als dienstmeid werken) op boerderij Blekkink in Woold. Op 16 maart 1912 vertrekt zij vandaar naar Valburg. Op 11 november 1915 trouwt zij te Enschede met Gerhardus Johannes Aalbers, zoon van Gerhardus Johannes Aalbers en Johanna Hendrika Piek en te Aalten geboren op 24 april 1890. Gerritdina en Gerhard werken beiden in de fabriek en bij het huwelijk wordt een kind gewettigd. Gerritdina is op 24 oktober 1952 te Enschede overleden. Gerhard is daarna nog hertrouwd en is op 6 september 1970 overleden. Eén van de kinderen was Johan. Op de foto hiernaast zit hij samen met zijn nicht Hendrika Strookappe op de motor.
 
Jan trouwde op 27 mei 1921 te Lochem met Gerritjen ten Pas. Zij is net als Jan ook in Lochem geboren en wel op 13 april 1894 als dochter van Albert Jan ten Pas en Harmina Warfman. Jan is bij zijn trouwen landbouwer van beroep en werkte later als koetsier.

Uit het huwelijk van Jan en Gerritjen worden een zoon en dochter geboren. Zoon Herman wordt geboren in Lochem en dochter Dinie in Almen op de Molenbelt waar het echtpaar op 2 december 1921 is komen wonen. Later wonen zij aan de Zutphenseweg nabij het treinstation van Almen-Laren.

Jan zijn grootste hobby was het spelen op de accordeon. Hij vormde een fantastisch duo met Eggink uit Laren en zij waren de "spollemannen" van de Markelose boerendansers.

Jan Stoelhorst woonde de laatste jaren van zijn leven in het bejaardentehuis de Borkel te Gorssel alwaar hij op 28 september 1984 is overleden. Gerritje ten Pas is er een jaar eerder op 23 september 1983 overleden.
 
Willem heeft niet oud mogen worden. Hij is op 1 december 1901 overleden in Lochem en is maar vier jaar oud geworden. Ook zijn zusje Willemina is jong gestorven en werd nog geen twee maanden oud. Zij is op 16 september 1908 overleden te Zutphen, waarschijnlijk in het ziekenhuis aldaar.
 

Over Heintje is veel geschreven op de Hendrik Jan pagina van Erve Strookappe. Zij bracht een groot gedeelte van haar jeugd door in Steenderen en kwam in 1919 naar Harfsen toen zij op 7 juni trouwde met Hendrik Jan Strookappe. Zij werd moeder van maar liefst 12 kinderen en had ook de zorg over twee kinderen uit een eerder huwelijk van Hendrik Jan. Twee van haar dochters werden naar Heintje vernoemd (waarvan de eerste op jonge leeftijd overleed in 1928) en ook een zoon. Naar wie Heintje zelf is vernoemd, is eigenlijk niet duidelijk.

Op de Erve Strookappe zijn veel foto's van Heintje te bekijken en ook twee filmpjes. Het eerste filmpje is opgenomen bij de boerderij in Harfsen waar de familie Stoelhorst ook regelmatig bijeenkwam. Het andere filmpje is gemaakt op 7 mei 1965 toen haar jongste dochter Heintje in het huwelijk trad.

Heintje is 67 jaar oud geworden en overleden op 27 maart 1967.
Hendrik Gerrit woonde vanaf 1908 samen met zijn zus Heintje in het gezin van landbouwer Evert Jan Nieuwenhuijs in Steenderen. In 1919 verhuist hij naar Enschede en woonde voor zijn trouwen ook nog in Winterswijk, Lonneker en Lochem. Op 23 april 1936 trouwt Hendrik met Gerritdina Hermina Oldekamp. Ze gingen wonen in Lochem, maar kort daarna vestigden zij zich in Enschede waar hun drie kinderen zijn geboren. Het gezin woonde aan de Lombokstraat en Malangstraat. Hendrik Gerrit was schilder van beroep en had een aantal jaren een eigen schildersbedrijf. Hendrik is op 25 oktober 1960 in Enschede overleden.
Duidelijk is dat Dina Frederika is vernoemd naar haar oma Dina Frederika Landeweerd. Zij groeide ook op in Steenderen, maar wel in een andere familie dan Heintje en Hendrik Gerrit. Zij woonde in bij het gezin van klompenmaker Derk Massink en zijn vrouw Willemina Jansen. Als zij oud genoeg is om te werken, verhuist zij naar Enschede waar haar ouders waarschijnlijk ook al woonden. Zij gaat werken in een textielfabriek als confectienaaister. Dina Frederika is op 17 augustus 1921 aan de Weverstraat te Enschede overleden en is maar 16 jaar oud geworden.
Nadat Dina Frederika was vernoemd naar oma Stoelhorst, werd Gerrit Jan bij zijn geboorte op 30 juni 1907 vernoemd naar opa Stoelhorst die het jaar ervoor was overleden. Hij trouwde op 18 februari 1938 met Wilhelmina Scholten. Ze kregen geen kinderen, maar hadden wel een pleegzoon. Gerrit Jan woonde en werkte als fabrieksarbeider in Enschede. Hij is op 4 december 2000 overleden en werd 93 jaar oud.
 
Stamboom van de familie Stoelhorst (tekst)
 
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie Stoelhorst zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!
 
© 2008-2023 Erwin Strookappe