Achterkamp
 
Stamboom van de familie Achterkamp (grafisch)
 
De familienaam Achterkamp (en Agterkamp) is net als de familienaam Stro(o)kap(pe) ontstaan vanuit een boerderijnaam in de Holtense Beuseberg. Het erve Achterkamp is ongeveer 20 jaar ouder dan erve Strookappe en is gesticht omstreeks 1726. Op deze pagina volgen wij de familie van boerderij Achterkamp en de Achterkampers die verhuisden naar o.a. Brummen. En uiteraard aandacht voor Fenneken Achterkamp die in 1833 trouwde met Jan Strokappe en met hem verhuisde naar het Gelderse Harfsen en daardoor de voorouders zijn van de Harfsense Strookappe familie.
 
Jan Agterkamp
 
Stamvader van de Achterkamp familie is Jan Jansen Agterkamp die omstreeks 1685 te Holten werd geboren als zoon van Jan Willems onder den Berg, later ook wel de Bolder genoemd. Hij trouwde op 9 februari 1710 (ondertrouw) met Tonisken Lukens. Uit dit huwelijk werden twee meisjes geboren genaamd Aaltjen en Jenneken waarvan Jenneken op jonge leeftijd is overleden. Ook Tonisken zal niet oud zijn geworden, want Jan hertrouwt op 2 oktober 1718 (ondertrouw) met Marija Hendriks Bos van het erve Bos(ch) in de Look. Zij krijgen een dochter (Teunisken) en een zoon (Hendrik) die op 1 februari 1722 wordt gedoopt als zoon van "Jan Jansen Visser aan het Darpervelt". In 1725 wordt dochter Jenneken geboren als "dogter van Jan Willems agter de kamp van de Bolder in de Beúsebergh". Dit is de eerste vermelding van Agterkamp en laat gelijk de betekenis van de naam zien. Volgende zoon is Albert die 8 januari 1728 werd gedoopt als zoon van "Jan Agterkamp in den Beuseberg" en In 1736 wordt ook nog dochter Zwaantjen geboren.
 
Van de drie jongste kinderen Hendrik, Albert en Zwaantjen wordt niets meer vernomen. Dochter Jenneken trouwt op 2 augustus 1744 met Jan Lubberts en trouwt bij hem in op het gelijknamige erve "Jan Lubberts" in het Neerdorp. Er worden zeven kinderen geboren in de periode 1746-1760 en in 1763 hertrouwt Jan dus zal Jenneken tussen 1760 en 1763 zijn overleden. Dochter Teunisken is degene die op Agterkamp blijft wonen. Voor haar huwelijk werkte en woonde zij wel aan Reijling in het Neerdorp waar haar zus Jenneken ook woonde en werkte. Teunisken trouwt op 27 mei 1742 Gerrit Hendriks Struik, zoon van Hendrik Jansen Struijk, en hij komt op het erve Achterkamp wonen. Doordat Teunisken twee jaar voor haar oudere zus Jenneken trouwde had zij waarschijnlijk het voorrecht om op de boerderij te mogen blijven wonen. Gerrit neemt na zijn huwelijk de familienaam Agterkamp aan en zodoende worden de vijf kinderen van Teunisken en Gerrit aan èn als Achterkamp geboren.

Op de foto links zien wij de Bolder en rechts boerderij Achterkamp.
 
Jongste zoon is Jannes en hij is het middelpunt van de schematische stamboom hiernaast. Boven hem staan zijn ouders Gerrit en Teunisken Agterkamp en zijn opa Jan Agterkamp die reeds de revue zijn gepasseerd. Eronder staan de namen van zijn negen kinderen, maar hierover straks meer.

Voordat wij verder gaan met Jannes eerst nog even kort aandacht voor de andere vier kinderen van Teunisken en Gerrit. Oudste zoon Gerrit werd geboren in 1743, maar is overleden voor 1745 toen opnieuw een zoon Gerrit werd geboren, maar waarvan verder niks meer werd vernomen. In 1747 wordt dochter Aeltien geboren. Zij trouwt op 29 april 1770 met Gerrit Jansen Udink en gaat bij hem wonen op boerderij Voortman in het buurschap Apenhuizen onder Bathmen. Zij is op 15 juli 1803 overleden. En dan is er ook nog Hendrine die in 1749 is geboren en op 27 april 1749 is gedoopt. Zij trouwt op 7 februari 1773 met Teunis Jansen Arkensteen en gaat met hem ook in Bathmen wonen. Eerst wonen ze in bij de ouders van Teunis op het erve Arkelstein in Loo. In 1774 hebben ze dan hun eigen boerderij genaamd "De Riete" waarna Teunis als Rietman door het leven gaat en de kinderen ook zo gaan heten. Later gaat de boerderij "De Uutvlog" heten. Hendrine is in 1808 te Bathmen overleden.
 
Moeder Teunisken is voor 28 maart 1756 overleden want deze dag gaat Gerrit in ondertrouw met Aaltjen Lammerts met wie hij op 2 mei 1756 trouwt. Uit dit huwelijk worden geen kinderen meer geboren. Wanneer Gerrit is overleden is niet duidelijk, maar in ieder geval na 1 januari 1775 omdat hij op deze dag nog als lidmaat aan Agterkamp wordt geregistreerd. Aaltjen wordt dan niet meer geregistreerd dus Gerrit zal voor de tweede keer weduwnaar zijn geworden. Ook zoon Jannes wordt genoemd als lidmaat aan Achterkamp en woonde dus toen ook op de boerderij.
 
Wanneer zijn schoonvader Jan Agterkamp en schoonmoeder Marija Bos zijn overleden is ook niet duidelijk maar dat zal wel zijn geweest na 24 augustus 1748 toen zij nog in de volkstelling stonden vermeld als "Jan Agterkamp en Vrouw" op de afbeelding hiernaast. Hier is iets niet goed, want het waren Gerrit en Teunisken die toen de hoofdbewoners waren, zij worden dus feitelijk bedoeld met "Jan Agterkamp en Vrouw" en de oude man en vrouw zullen dan Jan Agterkamp en Marija Bos zijn geweest. De twee kinderen zijn Gerrit en Aeltien.
 
 
Jannes Achterkamp
 
Jannes werd in 1752 nog wel als Agterkamp geboren, maar later zou zijn naam als Achterkamp met ch worden geschreven en zodoende veranderde de schrijfwijze van de familienaam voor vele nakomelingen. Dit werd nog een bekrachtigd met de naamsaanneming van 1812 toen hij voor zichzelf, zijn vier zonen, twee dochters en drie kleinkinderen de familienaam Achterkamp aannam. Wij verraden al een beetje dat Jannes een hele reeks nakomelingen had, laten we ze maar even op een rijtje zetten:
 
1. Teuntjen 18-07-1777
2. Egbert 29-12-1778
3. Teuntjen 01-02-1780
4. Garrit 12-03-1781
5. Hendriena 25-01-1783
6 Gerrit 04-06-1784
7. Hendriene 05-03-1787
8. Vastert 06-12-1788
9. Jan 26-11-1790
 
Moeder van al deze kinderen is Jenneken Vasters, dochter van Egbert Vasters en Hendrine Endeman. Jenneken is geboren in 1748 op het erve Vasters in de Beuseberg. Deze boerderij stond dichtbij de Lavarne en Strookappe boerderijen en bestaat nog steeds, zie foto hierboven. Op 9 september 1775 gaat zij in ondertrouw met Jannes Achterkamp maar door ziekte van Jannes wordt het huwelijk uitgesteld tot 22 oktober. Haast was er gelukkig niet, want er was nog geen kind op komst. Na het ja-woord te hebben gegeven verhuist Jenneken naar het erve Achterkamp waar de negen kinderen worden geboren.
 
Het dubbel voorkomen van de namen Teuntjen, Garrit/Gerrit en Hendriena/Hendriene in het overzicht van de kinderen van Jannes en Jenneken verraadt al dat de eerstgeborenen niet oud zijn geworden en voor de geboortedata van de volgende zijn overleden. Blijven dus nog zes kinderen die ook voorkomen in het naamsaannemingsregister, zie hiernaast. Jannes zelf staat bovenaan en zijn zes kinderen staan eronder. De onderste drie zijn kleinkinderen van Jannes en de kinderen van oudste zoon Egbert. Grote onbekende is de 10-jarige Mannes, wellicht is hij ook een zoon van Egbert en als onecht kind geboren. Hij zal ongetwijfeld familie zijn geweest. Voor iedereen geldt dat als oude naam ook "Hendriks" wordt opgegeven, deze zal zijn afgeleid van Gerrit Hendriks, de vader van Jannes.
 
Teuntjen van 1777 zou voor 1780 zijn overleden, maar toch is hierover nog enige twijfel, hierover straks meer. Zeker is dat er één Holtense Teuntjen Achterkamp was en dat zij op 8 juni 1800 trouwde met Jan Dijk en in zijn oudershuis "Knibbelaars" in de Beuseberg gaan wonen. Hier worden in de periode 1801-1819 de elf kinderen van Teuntjen geboren. Later verhuizen Teuntjen en Jan naar buurschap Look waar Teuntjen op 26 maart 1846 op 68-jarige leeftijd is overleden. Dat zou betekenen dat zij de Teuntjen van 18 juli 1777 zou zijn, maar dat lijkt toch onwaarschijnlijk. Jan overlijdt op 18 november 1847 en wordt 78 jaar oud.
 
Over Egbert bestaat geen twijfel, hij is geboren op 29 december 1778 en op 3 januari 1779 gedoopt. Hij trouwt twee keer en krijgt acht kinderen, van elke vrouw vier. Opvallend is dat de eerste vier kinderen als Agterkamp worden geboren en de laatste vier als Achterkamp. Zo zijn de kinderen niet alleen halfbroers en zusters maar ook half naamgenoten!

Eerste echtgenote van Egbert is Hendrika Lavarne van het welbekende gelijknamige boerderijtje Lavarne waar o.a. de Strookappe familie is ontstaan. Hendrika is niet direct familie van de Strookappes, want zij is de dochter van Albert Hendriks Hofman (later Lavarne) en Janna Willems Lavarne die overigens op 1 juni 1749 aan Lavarne werd gedoopt. Dochter Hendrika Lavarne zelf is op 25 maart 1781 geboren in de Lavarne.
 
Egbert en Hendrika trouwen op 11 april 1802 en gaan eerst wonen in de Lavarne waar op 1 juni 1803 het eerste kind, zoon Jan Willem, wordt geboren. Ze bouwen daarna een nieuw boerderijtje welke de naam "Klein Achterkamp" zou krijgen. Dit boerderijtje stond tussen de Lavarne en Achterkamp boerderijen. Het huisnummer van Klein Achterkamp zou in 1811 nummer 221 worden en het huisnummer van de Lavarne was 222 en die van Vasters 223. Erve Achterkamp had huisnummer 235 en op de kaartjes van de Holten pagina is precies te zien waar de boerderijtjes stonden. In 1805 was Klein Achterkamp klaar want op 10 december van dat jaar wordt er dochter Jenneken geboren. Voor 11 juni 1810 is Egbert alweer vertrokken want dochter Janna wordt dan op het erve Vasters geboren. Klein Achterkamp wordt dan bewoond door de broers Jan en Hendrik (Zwier) Broekhuis en hun zuster Hendrina die allemaal vrijgezel waren. Egbert en Hendrika blijven dan wel wonen op Vasters want ook dochter Hendrika wordt er 7 oktober 1813 geboren. Vijf jaar daarna, op 23 oktober 1818, overlijdt Hendrika Lavarne in het boerderijtje Vasters, ze wordt maar 37 jaar oud.
 
Egbert hertrouwt op 20 december 1819 met Maria Dam (ook Bonekamp) en blijft met haar op Vasters wonen waar hun vier kinderen worden geboren: Hendrikus (28-09-1820), Tonia (27-12-1822), Jan (12-03-1825) en Gerrit (22-12-1827). Egbert is er overleden op 19 mei 1830.
 
Maria hertrouwt op 18 augustus 1832 met Berend Jan Endeman en blijft op Vasters wonen waar op 8 maart 1834 nog dochter Geertrui Endeman wordt geboren. Berend Jan overlijdt op 3 augustus 1840 en Maria op 15 november 1846, zij woont dan nog steeds op Vasters met haar zoon Hendrikus die op 15 juli 1843 was getrouwd met Janna Schoneveld. Diens zoon Egbert Agterkamp (geb. 28-02-1847) zou de volgende Achterkamp bewoner van Vasters worden en trouwde op 18 mei 1876 met Willemina .... Vasters!

Hun oudste zoon Hendrikus is dan weer hun opvolger en trouwt op 17 december 1903 met Johanna Hendrika Overmeen, dochter van Jan Hendrik Overmeen en Jenneken ... Achterkamp, de hoofdbewoners van die periode van Erve Achterkamp !!! Uiteindelijk is Hendrikus Agterkamp (zie foto rechtsonder), zoon van Hendrikus Agterkamp en Johanna Hendrika Overmeen, de laatste mannelijke Agterkamper die op Vasters woonde. Hij was getrouwd met Hendrika Willemina Bolink.
 
 
Gerrit trouwde op 24 juni 1810 met Teuntjen Fransen. Zij was de weduwe van Jan Muller (later Kuiper), zoon van Hendrina Lavarne, en woonde op het erve Kuipers in het Neerdorp waar Gerrit ook gaat wonen. Teuntjen was al 44 jaar oud en moeder van acht kinderen en het huwelijk met Gerrit bleef dan ook kinderloos. Gerrit was boerwerker van beroep en is overleden op 11 april 1842 op 62-jarige leeftijd .... Net als bij Teuntjen rijst dan weer enige twijfel, want Gerrit is toch de Gerrit van 1784 en niet die van 1781? In beide gevallen zou de leeftijd overigens niet kloppen en het komt vaker voor dat de leeftijd in een overlijdensakte niet klopt dus laten we er maar vanuit gaan dat Gerrit de Gerrit van 4 juni 1784 is. Teuntjen Fransen was eerder dat jaar op 19 maart overleden op 76-jarige leeftijd wat dan wel weer klopt.
 
Over Hendriene geen twijfel, zij is de Hendriene van 5 maart 1787 want zo staat zij ook ingeschreven als bewoonster van het erve Agterkamp bij de volkstelling van 1781. Zij woont er met haar vader en moeder en haar jongste broer Jan. De doopnaam van Hendriene is Hendrientjen en zij wordt ook wel Hendrina genoemd. Op 30 juli 1816 trouwt zij als "Hendientjen Gerritzen" met Hendrik Bolink die weduwnaar was van Jenneken Klaasses. Zij trouwt bij hem en zijn twee kinderen in op het erve Nijenhuis op de Borkeld. Zelf krijgt zij één dochter Jenneken op 8 februari 1820, maar zij overlijdt al op 24 maart 1820. Hendrine zelf overlijdt twee jaren later op 8 juni 1822 en wordt dus maar 35 jaar oud. Hendrik hertrouwt in 1823 opnieuw met Jenneken Kruimelaar en uit dit huwelijk worden 12 kinderen geboren, Hendrik was dus vader van maar liefst 15 kinderen. Hij is overleden op 16 augustus 1847.
 
Er was maar ene Vastert en dat is dus duidelijk, maar verder is over Vastert alles nogal vaag. Hij woont niet meer op Agterkamp in 1811, maar wordt wel genoemd bij de naamsaanneming van Holten in 1812, hij zal dus elders in Holten hebben gewoond. Maar met wie hij mogelijk is getrouwd en wanneer hij is overleden is momenteel nog even de vraag!
 
Jongste zoon Jan is degene die op het erve Achterkamp is blijven wonen en is de vader van Fenneken Achterkamp die met Jan Strokappe trouwde dus voor hem alle aandacht in het volgende hoofdstuk van de Achterkamp geschiedenis. Maar eerst nemen wij afscheid van moeder Jenneken en vader Jannes die resp. op 1 maart 1819 en 8 juli 1827 op het erve Achterkamp in Holten zijn overleden en vertellen we nog iets meer over het erve Achterkamp zelf welke in de periode 1811-1850 huisnummer 235 kreeg, het huidige adres is Kwintenweg 9.

In 1749 wordt reeds geschreven dat de Achterkampers eigenaar waren van de boerderij en zij zullen dit altijd zijn geweest. Zo werd vader Jannes nog genoemd als landeigenaar en keurnoot en koopt hij in 1776 een stuk bouwland in de Looker Enk en in 1785 een stuk hooiland van Jan Vasters in de Oude Schuite bij boerderij Menomme. Bij de veetelling van 1800 worden drie koeien bij Achterkamp geteld. In de kadastrale atlas van 1832 wordt zoon Jan Agterkamp genoemd als eigenaar van een huis en erf (perceel 160) met een oppervlakte van 440 m2 en twee naastgelegen bouwlanden (percelen 159 en 161) met een oppervlakte van ruim 2,5 hectare. Het geeft aan dat de Achterkampers meer landbouwers dan veehouders waren.
 
 
Jan Achterkamp
 
Jan bleef dus wonen op Achterkamp. Bij de volkstelling van 1811 was Jan 20 jaar oud en woonde hij hier met zijn 59-jarige vader en 63-jarige moeder en 23-jarige zus Hendrina. Ook woonden er nog een Francina en Frederika Aletta, waarschijnlijk hielpen zij op de boerderij.
 
Vlakbij het erve Achterkamp stond het erve Teeselink met huisnummer 227. Hier woont dan Janna Teeselink met haar vader Gerrit en twee broers. Moeder van Janna is Fenneken Wiegmannink en is al in 1806 overleden. Gerrit Tieselink (zo was de naam geschreven) en Fenneken Wiegmannink waren voor hun trouwen in 1785 al buurkinderen want Fenne is afkomstig van Albjans (huisnummer 226) welke ook Wiegmannink werd genoemd. Op de foto hiernaast staat rechts het erve Albjans en in het midden van de foto is nog het dak van boerderij Teeselink te zien.
 
Hiermee zijn dan de grootouders van de kinderen van Jan voorgesteld, want Jan trouwde dus met Janna Teeselink en deed dat op 1 april 1813 in Holten. Janna is geboren op 17 september 1791 en was dus 21 jaar oud toen zij trouwde. Jan was 22 en bouwman van beroep. Naar school is Jan blijkbaar niet geweest, want hij verklaart "niet te kunnen schrijven uit hoofde hij zulks nimmer geleerd heeft". Janna was bij haar trouwen "huiswerk doende" en veel verandert er dus niet als Jan en Janna samen op Achterkamp gaan wonen. Het jaar erop (en de jaren daarop) verandert er wel veel, want dan wordt het eerste kind geboren en zouden er nog negen volgen! Hier een overzicht van alle kinderen van Jan en Janna:
 
1.
  Fenneken 23-01-1814
2.
  Jenneken 05-03-1815
3.
  Jan 13-08-1816
4.
  Gerrit 23-10-1819
5.
  Aaltjen 17-02-1822
6.
  Hendrik Jan 11-12-1824
7.
  Gerrit Jan 17-03-1827
8.
  Hendrika 24-09-1829
9.
  Albert 05-10-1831
10.
  Hendrik 02-02-1835
 
Fenneken werd niet geboren op Achterkamp, maar op Teeselink. Of dit nou betekent dat Jan en Janna bij hun trouwen toch niet gelijk op Achterkamp zijn gaan wonen of dat zij alleen in haar ouders huis gebaard heeft, is niet duidelijk. Bij de volkstelling was zij wel de enige vrouw in erve Teeselink en mogelijk heeft zij daar dus nog na haar trouwen gewoond om het huishouden te doen, bij Achterkamp deed immers schoonmoeder Jenneken Vasters nog het huiswerk. In 1815 wonen Jan en Janna wel op Achterkamp want dan wordt op 5 maart 1815 geboren en overlijdt zij 17 dagen later op 22 maart in huis 235, Achterkamp dus.
 
Fenneken trouwde op 1 augustus 1833 met Jan Strokappe van het Erve Strokappe in de Beuseberg, waar hij woont met zijn moeder Hendrina en nog een aantal familieleden. Zij gaat er ook wonen en oudste zoon Jan wordt in december van dat jaar geboren. Blijven wonen bij Strokappe is geen optie, daarvoor is het boerderijtje te klein en het is oom Jan Willem Strokappe (Pot) die de aangewezen persoon is om de boerderij over te nemen. Jan en Fenneken zoeken daarom hun heil in Harfsen en bouwen daar later hun eigen Erve Strookappe. In Harfsen worden de andere acht kinderen van Jan en Fenneken geboren. Op de Strookappe website is hierover van alles te lezen!

Fenneken Achterkamp is overleden op 30 november 1887 en werd 73 jaar oud.
 
Jenneken leefde maar 17 dagen zoals hierboven al was geschreven. Veel beter gaat het met Jan en hij treedt in de voetsporen van zijn gelijknamige vader en wordt de opvolger op Achterkamp. Hij trouwt op 29 juli 1843 met Hendrika Overmeen, dochter van Jan Hendrik Overmeen en Aaltjen Wiegmannink, familie van Fenneken Wiegmannink, de oma van Jan.
In de periode 1844-1862 worden uit dit huwelijk acht kinderen geboren, zeven dochters en één zoon die op 3-jarige leeftijd overleed en dus geen mannelijke Achterkampers om de boerderij over te nemen. Dochter Jenneken wordt als derde geboren op 26 juni 1849 en trouwt op 4 januari 1873 met Jan Hendrik Overmeen, zoon van Hendrik Jan Overmeen en Fenneken Vasters, wij hebben de namen eerder gehoord! De naam Overmeen wordt nu de bepalende familienaam op Achterkamp, maar dat wil nog niet zeggen dat de naam Achterkamp van het erve verdwijnt. Daarvoor zorgt Janna Agterkamp, dochter van Egbert Agterkamp en Willemina Vasters (zie eerder op deze pagina) die op 17 december 1903 trouwt met Hendrik Jan Overmeen, zoon van Jan Hendrik Overmeen en Jenneken Achterkamp. Janna Agterkamp is op 21 september 1954 overleden en daarmee is de familienaam Achterkamp definitief verdwenen van het erve welke tegenwoordig nog steeds door de familie Overmeen wordt bewoond. Overigens is Jan Achterkamp op 19 april 1880 overleden en verdween daarmee de familienaam Achterkamp als bepalende naam van het erve.
 
Gerrit verlaat Holten en trouwt op 2 december 1847 te Deventer met Derkjen Groeneveld. Niet bekend is of zij kinderen hebben gekregen, hiervan geen registratie gevonden. Wel zullen Gerrit en Derkjen in Deventer hebben gewoond, want Derkjen is er op 9 november 1865 overleden en Gerrit op 4 april 1870. Wel heeft Gerrit van 26 april tot 4 oktober 1867 nog bij zijn broer Hendrik Jan in Brummen gewoond, zie hieronder.
 
Ook Aaltjen wordt net als haar zus Jenneken niet oud, maar leeft nog wel negen jaren en is overleden op 22 mei 1831. En laten we dan ook gelijk laatste dochter Hendrika bespreken, want ook zij leeft niet lang en was al overleden op 7 december 1829 en heeft dus maar twee en een halve maand mogen leven. Met het jong overlijden van Jenneken, Aaltjen en Hendrika is Fenneken de enige dochter van Jan en Janna die oud heeft mogen worden. Gelukkig maar, zeg ik dan, als nakomeling!
 
Met het sprongetje naar Hendrika gingen wij even voorbij aan Hendrik Jan en Gerrit Jan maar zij komen nu aan bod. Hendrik Jan vertrekt voor 1850 naar Brummen en woont daar bij tapper Hendrikus Eggink. Hendrik Jan was in die tijd dagloner van beroep en zou dat altijd blijven. Op 1 mei 1853 vertrekt hij naar Deventer, maar voor heel even, want op 9 juli 1853 trouwt hij in Brummen met Johanna Keurhorst en trekt bij haar ouders Gerrit Keurhorst en Gerritje Brinkman in, zij wonen in buurschap Rhienderen. Op 14 december van dat jaar wordt oudste zoon Jan geboren en begrijpen we waarom Hendrik Jan zo snel weer terug kwam naar Brummen. Na de geboorte van Jan wordt er gezocht naar een nieuwe woning en deze wordt gevonden in het Brummense buurschap Oeken en daar worden de andere acht kinderen geboren, zie voor de namen het overzicht hiernaast. Hendrik Jan is overleden op 2 juni 1878 en Johanna Keurhorst vele jaren later op 23 februari 1908, zij was uiteindelijk landbouwster.
 
Niet oudste zoon Jan, maar tweede zoon Gerrit is degene die op het oudershuis "De Berkenkamp" blijft wonen. Gerrit is geboren op 13 februari 1855 en trouwt op 2 november 1878 met Catrina Wijgman, dochter van Teunis Wijgman en Maria Beltman. Voor hun trouwen waren zij resp. dienstknecht en dienstmeid van beroep en heel toevallig stonden zij zo boven elkaar geregistreerd in het dienstbodenregister van Brummen.

Bij zijn trouwen was Gerrit landbouwer van beroep en het boerderijtje van zijn vader wat dus zo rendabel geworden dat er zelfstandig geboerd kon worden en niet meer als dagloner gewerkt hoefte te worden. Ook Gerrit zorgt voor negen nakomelingen welke werden geboren in de periode van 1879 tot 1898. Meer informatie over Gerrit is er niet behalve dan dat zijn bijnaam "Gait Hendel" was en dat hij is overleden op 19 augustus 1928 en 73 jaar oud werd. Catrina woonde daarna samen met haar oudste dochter Johanna die vrijgezel was. Catrina is overleden op 19 december 1938 en werd 82 jaar oud, zij was geboren op 7 oktober 1856.

De foto hiernaast is van Catrina, die ook wel Kaatje werd genoemd, en Gerrit. Het is momenteel de oudste foto van een Achterkamper. Ook voor het Strookappe verhaal is deze foto interessant, want Gerrit was immers een volle neef van de Strookappe kinderen van Fenneken Achterkamp uit Harfsen.
 
Wij vervolgen het verhaal met opnieuw het tweede kind. Dit is nu Teunis Achterkamp die op 9 februari 1881 is geboren en de oudste zoon is van Gerrit en Catrina. Teunis was 1e paardenknecht op de Reuvensweerd bij de familie Kolenbrander in het buurschap Cortenoever bij Brummen. Hij trouwt op 27 oktober 1906 met Willemina Berendina Donderwinkel. In 1908 woont hij in buurschap Oeken en is dan arbeider van beroep. Maar Teunis wil ook landbouwer worden en verhuist in november 1915 naar het buurschap Tonden waar hij een boerderij gaat pachten. De boerderij was omstreeks 1900 gebouwd en had nog veel te ontginnen grond. Teunis noemde de boerderij "De Stobbenweide" omdat hij veel bos kapte voor landbouwgrond. In 1917 kocht hij de boerderij. Teunis woonde er met zijn vrouw en vijf kinderen die werden geboren in de periode 1907-1918. Later woonden ook zijn moeder Catrina Wijgman en zus Johanna bij hem in. De boerderij is overgenomen door zijn oudste zoon Hermanus Gerrit en diens echtgenote Sina Maria van de Kraats en later weer door hun oudste zoon Teunis. Het huidige adres van de boerderij is Hallsedijk 11 in Tonden.
 
 
Gerrit Jan Achterkamp was landbouwersknecht van beroep toen hij op 12 oktober 1854 in Raalte trouwde met Aaltje Stegeman, dochter van Gerrit Jan Stegeman en Berendina Muil uit Okkenbroek. Berendina is een zus van Engbert Muil en hij is de opa van Hendrika Muil en zij is weer de schoondochter van Fenneken Achterkamp, want zij trouwde met Hendrik Jan Strokappe en woonde met hem en haar schoonmoeder op het Erve Strookappe in Harfsen. Fenneken Achterkamp is de zus van Gerrit Jan, voor alle duidelijkheid. Gerrit Jan woont na zijn huwelijk waarschijnlijk in Okkenbroek waar zoon Jan wordt geboren. Voor 1858 verhuist Gerrit Jan dan naar Wierden waar hun andere zoon Gerrit Jan werd geboren. Gerrit Jan heeft maar kort in Wierden want hij is er op 17 oktober 1859 overleden. Zoon Jan trouwde met Hendrika Garritdina Verstege en zoon Gerrit Jan was getrouwd met Gerritdina Maria Groteboer en is op 16 september 1936 te Wierden overleden.
 
Albert ging zijn broer Hendrik Jan achterna naar Brummen en doet dat op 5 juni 1858 en gaat er wonen en als dienstknecht werken op het erve Reuversweerd van Frederik Christiaan Colenbrander en Johanna Tijhaar die zelf wonen op het naastgelegen kasteel Reuversweerd. Het was een hengstendepot en stoeterij met aanzien, en Albert was hier op zijn plek want als vele andere Holtense Achterkampers kon hij goed met paarden overweg. Het was een grote boerderij met veel dienstknechten en dienstmeiden waaronder Derkje Zweers waarmee hij op 29 april 1865 in Brummen trouwt. Op 17 februari 1866 trekt het echtpaar in bij de moeder van Derkje in Cortenoever, haar vader was precies een jaar daarvoor op 17 februari 1865 overleden. Albert gaat er werken als dagloner. Dat Albert en Derkje een andere woonruimte nodig hadden was duidelijk, want drie dagen ervoor op 14 februari was hun zoontje Christiaan geboren. Daarna werden nog drie zonen geboren: Jan (1867, overleden 1870), Evert (1870, maar hetzelfde jaar overleden) en Jan die op 2 mei 1871 werd geboren. Op 21 juni 1872 overlijdt dan Derkje en vervolgens hertrouwt Albert op 41-jarige leeftijd op 12 juli 1873 met de 29-jarige Jantje Hupkes. Uit dit huwelijk worden de zonen Derk (25-01-1875) en Gerrit (23-01-1879) geboren. De geboorte van Gerrit betekende helaas de dood van moeder Jantje want zij overleed een dag erna. Op 20 februari 1897 trouwt zoon Derk met Hendrika Johanna Wijgman en zij blijven bij vader Albert wonen die op 29 april 1906 op 74-jarige leeftijd is overleden. Hij was daarmee het langstlevende kind Jan Achterkamp en Janna Teeselink.
 
Een lang leven was Hendrik Achterkamp niet gegund want hij is overleden op 19 januari 1856 en werd maar 21 jaar oud. Hij was niet getrouwd en woonde zijn hele leven bij zijn ouders op Achterkamp. Zij waren het jaar ervoor binnen drie dagen tijd overleden: moeder Janna Teeselink overleed op 22 december 1855 en vader Jan Achterkamp op 25 december, de eerste dag van kerst welke dat jaar op Achterkamp niet werd gevierd ...
 
Stamboom van de familie Achterkamp (tekst)  
   
   
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie Achterkamp zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!
 
© 2008-2019 Erwin Strookappe