Aalpol 
 
Stamboom van de familie Aalpo(e)l (grafisch)
  
De familie Aalpol is ontstaan in Holten en we volgen op deze pagina de tak die in de gemeente Gorssel terecht zou komen. Net als bij de familie Strookappe is de familienaam Aalpol ontstaan uit een boerderijnaam welke in de Holtense Beuseberg stond en nog steeds staat. Alleen bij Aalpol gaan we nog veel verder terug in de tijd! De oorspronkelijke naam van deze boerderij is Aalpoel en deze werd gesticht voor 1420. De oudst bekende bewoner is Berent in den Aalpoell die in 1615 keurnoot (wethouder) van beroep was. Later werd "In den Aalpoel" vermeld op een atlas-kaart van ongeveer 1640. De boerderij hoorde bij de Bloemendal, aan de overkant van de Schipbeek, het latere Vrielink. De naam Bloemendal komen we zo weer tegen. Betekenis van de naam Aalpol is niet in zijn geheel duidelijk. De pol staat waarschijnlijk voor een zandheuveltje en niet voor een moerassig gebied wat een poel ook zou kunnen betekenen. Aalpol kan ook zijn afgeleid van Anglisch ael (tempel, offerplaats) + pol (poel, plas, meertje). Volgens Anglische naamregels betekent dat de poel bij de tempel of offerplaats. In de regio Holten en Markelo komen meer plekken voor met ael of pol. Dat komt omdat rond 250vC Angelen uit de Vechtstreek en Twente de regio hebben bevolkt.
 
 
Derk Hendriks Aalpoel
 
De eerste persoon met een gevonden familierelatie is Derk Hendriks op den Aalpoel die omstreeks 1670 is geboren. Niet bekend is wat de relatie tot Berent in den Aalpoell is. Wel is bekend dat Derk omstreeks 1700 trouwt met Aaltjen Hendriks (geboren circa 1675) en zij blijkt een belangrijke rol in het ontstaan van de Aalpol familie te spelen. Wat is het geval: Derk en Aaltjen krijgen vier kinderen, drie dochters en één zoon genaamd Hendrik, hem komen wij straks weer tegen. Voor 18 augustus 1709 komt Derk te overlijden aangezien Aaltjen die dag in ondertrouw gaat met Teunis Willems Bos met wie zij nog een dochter krijgt. Het echtpaar blijft wonen op de Aalpoel. Teunis overlijdt niet lang daarna en Aaltjen moet weer op zoek naar een nieuwe man. Zij vindt deze in Vastert Gerrits (geboren circa 1680) met wie zij trouwt in 1711 nadat zij op 21 juni van dat jaar in ondertrouw zijn gegaan. Ook nu blijft Aaltjen op de Aalpoel wonen waar zij en haar man op 6 maart 1716 worden aangeslagen voor 20 gld. 8 st. verponding en in 1723 en 1724 voor 4 personen hoofdgeld. Doordat Vastert op de Aalpoel introuwt wordt hij nadien Aalpoel genoemd. Aaltjen wordt tijdens het huwelijk met Vastert nog moeder van drie zonen waarvan er één ook met de naam Aalpoel door het leven zou gaan. Zijn naam is Derk, waarschijnlijk vernoemd naar de eerste man van Aaltjen. Aaltjen zelf overlijdt voor 5 november 1730 omdat deze dag Vastert in ondertrouw gaat met een nieuwe vrouw.
 
Aaltjen is dus de moeder van Hendrik (Derks) Aalpoel geboren uit het eerste huwelijk en Derk (Vasterts) Aalpoel uit het derde huwelijk. Met Hendrik gaan wij op reis naar Eefde, want hij is de volgende schakel in de stamreeks naar de Eefdese Aalpol familie. Maar met Hendrik blijven we niet op de Aalpoel boerderij, want hij gaat na zijn trouwen wonen in het dorp Holten, hierover straks meer. Het is Derk die op de Aalpoel boerderij blijft wonen, maar verder niets van doen heeft met de latere Eefdese Aalpols. Als je erover nadenkt is het ook wat vreemd dat hij op de Aalpoel bleef wonen, hij was immers niet de oudste zoon. Daarbij is de naam Aalpoel hem niet via de normale weg gegeven aangezien zijn vader Vastert niet als een Aalpoel is geboren en de naam verkreeg nadat hij introuwde op de Aalpoel. Afijn, zo is het wel gegaan en met Vastert en zoon Derk groeide de familie Aalpol gestaag in Holten. Voordat wij verder gaan met Hendrik dan ook eerst aandacht voor deze tak van de Aalpol familie.
 

Derk Aalpoel is gedoopt op 1 november 1713. Hij trouwde op 14 augustus 1746 met Harmina Leuvelink en hertrouwde na haar overlijden op 31 oktober 1762 met Harmine Roelofs. Met beide vrouwen woont Derk op de Aalpoel. Met Harmine wordt Derk aldaar op 1 januari 1775 als lidmaat van de kerk geregistreerd. Derk wordt vader van negen kinderen, vijf uit het eerste huwelijk en vier uit het tweede huwelijk. Aandacht hier is er alleen voor dochter Hermina die in 1763 uit het tweede huwelijk wordt geboren. Zij trouwde op 30 mei 1784 met Egbert Zwiersen Snellink. Egbert trouwt in op de Aalpoel en gaat zichzelf Aalpol noemen. Opnieuw wordt de naam Aalpol hierdoor op een "onnatuurlijke" manier voortgezet terwijl de zes kinderen die uit dit huwelijk zouden worden geboren ook soms wel Snellink worden genoemd. Eén van deze kinderen is Derk. Harmina is overleden voor 7 juli 1793, want deze dag hertrouwde Egbert met Hendrina Zwiers. Het echtpaar blijft op de Aalpol wonen en Egbert trouwt ook onder de familienaam Aalpol. In 1800 bezitten ze 11 koeien. Uit dit tweede huwelijk worden vijf kinderen geboren die allemaal de naam Aalpol krijgen, waaronder zoon Teunis. Egbert overlijdt op 12 januari 1826 en Hendrina op 7 juni 1828, beiden in de Aalpoel.

 
De bewonersgeschiedenis van de Aalpol gaat verder met de zonen Derk en Teunis die halfbroers van elkaar zijn. Derk is geboren op 17 mei 1786 en Teunis is geboren op 4 februari 1796. Derk trouwt op 28 oktober 1820 met Aaltjen Broekhuis, dochter van Gerrit Broekhuis (Bloemendal) en Janna Markvoort. Zij is op 12 juli 1800 geboren op het nabijgelegen en eerder genoemde Erve Bloemendal onder Dorth. Tussen beide boerderijen is de Schipbeek gelegen. Derk overlijdt op 18 april 1823 en Aaltjen hertrouwt dan op 2 augustus 1824 met Teunis, de halfbroer van Derk. Aaltjen overlijdt op 11 januari 1833 en Teunis houdt de traditie in stand door te trouwen met de halfzus van Aaltjen! Haar naam is Willemken Dijkerman en is de dochter van Janna Markvoort en diens tweede echtgenoot Garrit Dijkerman. Garrit is in 1776 geboren in Gorssel en behoort tot de Dijkerman familie waarover op deze pagina nog veel meer te lezen is.
 

Het huisnummer van Erve Aalpol in de periode 1811-1850 was 260, die van Erve Strokappe was 217. In 1832 werden de kadastrale kaarten getekend en het huis en erf van Aalpol kreeg toen perceelnummer 401, zie de afbeelding hiernaast. Eigenaar van de "Alepol" was toen Jan Albert Wansink die molenaar van beroep was. Zijn molen stond in de Look, niet bij de Aalpol. Hij was tevens eigenaar van het erve Eppink in de Look.

Waarschijnlijk heeft Jan Albert het erve den Aalpol in 1827 gekocht omdat toen de boerderij geveild werd zoals is te lezen in onderstaand artikel van de krant van 2 oktober 1827.

 
Uit het huwelijk van Teunis Aalpol en Willemken Dijkerman wordt op 29 januari 1837 zoon Hendrik Jan geboren. Hij trouwde op 25 september 1861 met Frederika Boode en hertrouwde na diens overlijden op 13 april 1865 met Hendrika Schutte. Vlak voor het eerste huwelijk, op 6 september 1861, koopt Hendrik Jan boerderij Aalpol van zijn ouders waarbij Teunis en Willemken wel het vruchtgebruik behielden.
 

Hieruit kan worden afgeleid dat Teunis en Willemken eigenaar zijn geweest van de Aalpol en er wordt bij vermeld dat zij de boerderij op 2 augustus 1849 hebben aangekocht van de erfgenamen van Jan Albert Wansink die op 3 mei 1847 was overleden.

Echter wordt er in de akte van 1861 ook gesproken over Nieuw Aalpol! Het heeft er daarom alle schijn van dat Teunis en Willemken in 1849 niet de Aalpol, maar de Nieuwe Aalpol hebben gekocht. Dit is de boerderij die er vlak naast staat. Beide boerderijen zullen dan eigendom zijn geweest van Jan Albert Wansink die wel meer bezat in Holten. De Nieuwe Aalpol zal waarschijnlijk kort voor 1849 zijn gebouwd en rond 1849 zal de familie Aalpol dus zijn verhuisd van de oude naar de nieuwe Aalpol. Uiteindelijk kreeg deze boerderij de naam "Aalpol" doordat de familie Aalpol er woonde.

 
Teunis Aalpol overlijdt op 5 april 1876 en Willemken Dijkerman overlijdt op de eerste kerstdag van het volgende jaar. Ze zijn overleden op Erve Aalpol, het huisnummer was toen Beuseberg nummer 78. Op 10 juni 1882 koopt Hendrik Jan Wansink, kleinzoon van Jan Albert Wansink de molenaar, de oude Aalpol en gaat er na zijn trouwen op 16 februari 1884 wonen. Bijnaam van Hendrik Jan Wansink was "De Boer" en dit werd de naam van de oude erve Aalpol.
 
Teunis Aalpol en Willemken Dijkerman hadden acht kinderen. Een andere zoon van het echtpaar is Gerrit Hendrik Aalpol die op 10 februari 1870 te Deventer trouwde met Gerritje Overkamp die ook uit Holten afkomstig is. Het echtpaar woont in Deventer en Gerrit Hendrik werkt er als tuinman. Hij is er overleden op 19 april 1915.

Meer informatie en foto's van Gerrit Hendrik zijn familie via deze link.
 
Er is in Holten ook een Aalpolsweg! Deze bestaat al heel lang en werd in 1832 genoemd als "Chemin de Aalpol a Holten". Voor een ieder die het Frans niet zo beheersen: de weg liep dus van de Aalpol naar het dorp Holten. Dat was een heel eind en tegenwoordig is de Aalpolsweg een stuk korter en loopt die van de huidige bebouwde kom van Holten tot aan de boerderijen Teeselink en Zweers, zoals te zien op bijgaande foto. Daar loopt de Aalpolsweg door naar de Beusebergerweg waarna deze overgaat in de Fliermatenweg waaraan Erve Strokappe was gelegen. Het gedeelte van de Aalpolsweg tussen de boerderijen Teeselink en Zweers en de Beusebergerweg is pas na de ruilverkaveling ontstaan, maar het gedeelte naar Holten is nog origineel en dat voelt ook zo! De oude "Chemin de Aalpol a Holten" loopt vanaf Teeselink en Zweers door via de Zweerssteeg en de Beusebergerweg waar beide Aalpol boerderijen nog steeds aan staan.
 
Nu we toch in de buurt van het dorp zijn gaan we buurten bij de Aalpols van de Gorsselse latere Aalpol familie.
 
 
Hendrik Derks Aalpoel
 
Hendrik Aalpoel is de zoon van Derk Aalpoel en Aaltjen Hendriks die bovenaan deze pagina al geïntroduceerd zijn. Hendrik is in 1706 geboren op de Aalpoel en is op 12 november 1706 gedoopt. Tijdens zijn jeugd woonde en werkte Hendrik in herberg De Denneboom in Holten. Ook de zes jaar oudere Anna Derks Struijk woonde hier en er ontstaat een romance die op 11 oktober 1722 overgaat in een huwelijk als Hendrik en Anna in ondertrouw gaan. Waarschijnlijk een week of drie daarna trouwen Anna en Hendrik, die net 16 jaar oud zal zijn geweest. Haast is geboden, want het eerste kind is al onderweg! Dit eerste kind was Derk en hij zal in maart 1723 geboren zijn, zijn doopdatum was namelijk 28 maart. In de doopakte staat geschreven "Derk, Soon van Hendrik Derks, schoonsoon van Derk Strúijk". De toevoeging "schoonsoon van Derk Struijk" zal nodig zijn geweest aangezien Hendrik zelf nog minderjarig was.
 
In 1724 wordt er een levenloos meisje geboren en in maart 1728 wordt dan nog zoon Egbert geboren die op 30 maart wordt gedoopt. Bij de doop wordt aangegeven dat vader Hendrik in het dorp woont, maar waar precies is niet bekend. Over Egbert komen we straks meer te spreken.
 
Anna is een dochter van Derk Struijk en een jongere zuster van Aaltjen Derks Struijk, een oude bekende. Aaltjen is namelijk degene die in augustus 1722 met Willem Lavarne trouwde en met later met hem de Strokappe stichtte. Hendrik Aalpoel en Willem Lavarne-Strokappe waren dus zwagers van elkaar! De overlijdensdata van Hendrik en Anna zijn niet bekend, maar wel is bekend dat Hendrik voor 4 juni 1752 is overleden. Op deze dag gaat zoon Derk, zoon van wijlen Hendrik, namelijk in ondertrouw met Tonisken Willems Borkent en hun trouwdatum is 9 juli. Het echtpaar woont op de katerstede Kosman. Er wordt één zoon geboren die de achternaam Kosman krijgt. De naam Aalpol krijgt dus geen vervolg met Derk, maar wel met zijn broer Egbert!
 
Toch is het maar de vraag of Hendrik al voor 1752 is overleden. In Bathmen duikt namelijk in 1733 een Hendrik op die de zoon is van Derk Aalpol uit Holten. Omdat er maar één Derk Aalpol in Holten was, zou dat onze Hendrik moeten zijn geweest. Hij trouwt op 26 april 1733 met Jenneken Jansen op de Haer die op boerderij Bloemendal in Zuidloo woont, de boederij die vlakbij de Aalpol stond. Het echtpaar gaat wonen in de schuur van boerderij Kijk in de Bekke en later op boerderij Schuurman en Hendrik neemt deze naam dan aan en gaat nadien door het leven als Hendrik Schuurman. In 1759 hertrouwt Hendrik nadat Jenneken is overleden met Jenneken Hendriks. Hij zou dan dus nog in leven zijn! Hoe kan het dan toch dat men in Holten in 1752 meldt dat Hendrik overleden zou zijn? En waarom wordt er bij het huwelijk met Jenneken geen melding gemaakt van het eerdere huwelijk met Anna Struijk die dan blijkbaar overleden zal zijn geweest? Deze vragen maken dat niet met zekerheid gesteld kan worden dat Hendrik Schuurman de Hendrik Aalpol uit Holten was. Mogelijk werd het Hendrik in Holten kwalijk genomen dat hij al op zo'n jonge leeftijd vader was en "vluchtte" Hendrik naar Bathmen en nam hij een nieuwe naam aan en begon aan een nieuw leven. Liet hij zijn kinderen daarbij in de steek en bestond hij daarom niet meer voor hun? Een antwoord op deze vragen kan helaas niet gegeven worden. Zeker is dat Hendrik niet meer lang als een Aalpol door het leven is gegaan. Of dat nou door de naamsverandering in Bathmen of een vroege dood in Holten is, zal waarschijnlijk een raadsel blijven.
 
 
Egbert Hendriks Aalpol
 
Egbert trouwt een jaar na zijn broer op 1 juli 1753 met Dina Jansen Flikkers (ook Vlikkers). Zij wonen dan bij de ouders van Dina aan "Jan Derkzen aen t Darperveld" onder Holten. Egbert woonde en werkte hier al voor het huwelijk. Dit erve stond ook bekend als Pannekoek(en), Flikkers en Aalpol. Het stond in het buurtschap Neerdorp naast het boerderijtje Grieten waarvan een foto op de Holten pagina te zien is.
 
Er worden alhier zeven kinderen geboren met de doopdata:
     
1 Jan 03-06-1753
2 Janna 13-04-1755
3 Hendrina 05-03-1758
4 Jenneken 16-11-1760
5 Hendrikus 24-04-1763
6 Jan 13-04-1766
7 Anna 13-01-1769
 
 
Oudste zoon Jan was al voor het huwelijk geboren wat verklaart dat Egbert al inwoonde bij Anna en haar ouders. Op 1 januari 1775 wordt alleen Egbert geregistreerd als lidmaat van de kerk aan "Pannekoeken" of "Dirksens" in de Achterhoek. Dit betekent dus dat Dina tussen 1769 en 1775 moet zijn overleden. Bij de volkstelling van 21 oktober 1795 wordt Egbert opnieuw geregistreerd, maar niet meer in 1800 en hij zal dus in de tussentijd zijn overleden.
 
Beide Jannen, Jenneken en Anna zijn waarschijnlijk jong overleden, over hen is niets meer bekend dan de doopdata. Janna is zeker het oudste kind aangezien eerste Jan voor 1766 zal zijn overleden omdat toen tweede Jan werd geboren. Janna had als oudste het voorrecht om op erve Pannekoeken te blijven wonen en deed dat samen met Hermannus Beumer met wie zij trouwde op 4 juni 1775. Dat erve Pannekoeken niet groot zal zijn geweest blijkt uit het feit dat zij in 1800 maar één koe in bezit hadden. Kinderen waren er niet, het huwelijk bleef kinderloos. Janna is overleden op 29 november 1813. Hendrina trouwde op 8 juni 1788 met Engbert Dikkers en woonde met hem eerst aan "Kerkhofs" in het Dorp en later in de Look aan "Klein Vossebeld" of "Klumpkes" waar ze op 20 december 1816 is overleden. Hendrina was moeder van vijf kinderen.
 
 
Hendrikus Egberts Aalpol
 
Hendrikus is de enige overgebleven zoon van Egbert en Dina en met hem vervolgen wij ons pad in de Aalpol geschiedenis en blijven we vooralsnog in Holten. Hendrikus trouwt op 24 februari 1793 met Harmina Steunenberg, dochter van Willem Steunenberg en Anneken Aaftink. Zij is gedoopt op 12 september 1762 en geboren aan Schoenmakers in het dorp. Zij wordt op 28 april 1781 aangenomen als lidmaat van de kerk en woont dan nog steeds aan Schoenmakers. Het huisnummer is 38 anno 1811-1850.
 

Hendrikus en Harmina wonen direkt na hun huwelijk eerst op het oudershuis van Hendrikus, het erve Pannekoeken of Flikkers dus, waar op 17 juli 1793 hun eerste kind werd geboren. Daarna gaan ze inwonen bij Vasters (huis 28) in het dorp, aangezien in de doopakte van hun tweede kind d.d. 30-08-1795 wordt geschreven dat zij is geboren in "Vasters kamer". Daarna wordt er verhuisd naar Otten (huis 50) in het dorp waar de volgende twee kinderen worden geboren: Arend Jan in 1797 en Willem in 1799. In 1800 woont de familie (en één koe) weer op het erve Pannenkoeken waar in 1802 en 1805 nog eens twee kinderen worden geboren. De zes kinderen en geboortedata op een rijtje:

 
1. Egbert 17-07-1793
2. Egbertdina 27-08-1795
3. Arend Jan 25-08-1797
4. Willem 28-06-1799
5. Hermanus 31-08-1802
6. Harmen 26-02-1807
 
Het erve Pannekoeken krijgt in 1811 als adres huis 58 en bij de volkstelling op 18 augustus 1811 wonen aldaar de kinderen Egbertdina, Arend Jan en Hermanus Aalpol. De kinderen Egbert, Willem en Harmen worden niet genoemd en zullen dus zijn overleden. Bij Egbert bestaat de kans dat die al uit huis was, maar omdat verder van hem niets meer wordt vernomen, vrezen wij het ergste. Maar ook worden Hendrikus en Harmina niet meer genoemd! Vermoedelijk is Hendrikus de Hendrikus Pannekoek die op 20 juli 1808 is overleden. Harmina was het jaar daarvoor al overleden. De kinderen Egbertdina, Arend Jan en Hermanus zullen zijn opgevoed door tante Janna Aalpol en haar man Hermannus Beumer die ook op Pannekoeken woonden en zelf geen kinderen hadden. Maar ook tante Janna en ome Hermannus komen te overlijden op resp. 29 november 1813 en 9 juli 1814. Het is Egbertdina die de moederrol gaat vervullen en reeds op 24 september van hetzelfde jaar wordt de open vacature van vaderrol ingevuld door Gerrit Mulder met wie Egbertdina trouwde en uiteraard bleef wonen op Pannekoeken. Zij had alleen de zorg voor de inmiddels al 17-jarige Arend Jan en de 12-jarige Hermanus. De zorg voor Hermanus komt te vervallen wanneer deze op 8 oktober 1816 komt te overlijden.
 
Egbertdina is gelukkig wel een lang leven gegund en zij overlijdt op 29 mei 1880 en wordt 84 jaar oud. Haar man Gerrit Mulder was al op 7 september 1831 overleden. Met hem werd zij moeder van acht kinderen en drie jaar na het overlijden van Gerrit wordt zij nog eens moeder van een dochter die de naam Willemina Aalpol zou krijgen. Egbertdina is overleden in het Neerdorp en zeer waarschijnlijk in de Pannekoeken welke dus lange tijd bewoond is geweest door een Aalpol. Laatste bewoners van de Pannekoeken zijn Gerrit Mulder (niet een zoon van Egbertdina, maar vermoedelijk wel familie) en Hendrika Lambooij. Na hun overlijden wordt het boerderijtje gekocht door Jan Tuller. Deze breekt het af en bouwt er een nieuw huis op. Huidig adres is Larenseweg 77. Een foto van het erve Pannekoeken is er nog niet dus doen we het nu nog even met een foto van een Holtsen boerin die pannenkoeken aan het bakken is. Misschien wel in de Pannekoeken? Ze moeten er vast lekkere pannenkoeken hebben gebakken anders had dit erve nooit deze naam gekregen!
 
 
Arend Jan Aalpol

Nu Egbertdina en haar man in de Pannekoeken bleven wonen, moest Arend Jan op zoek naar andere woonruimte. Hij volgt het voorbeeld van Jan Strokappe en zoekt zijn geluk ook in de omgeving van Harfsen. Daar leert hij Harmken Beltman kennen. Zij is de dochter van Gerrit Jan Beltman en Janna Jebbink en is geboren op 1 januari 1809 en was dus ruim 11 jaar jonger dan Arend Jan. Vader van Harmken werd ook Gerrit Jan Boterman genoemd. Dit komt omdat hij landbouwer op katerstede "De Botter" in Harfsen was, hier is Harmken ook geboren. Arend Jan en Harmken trouwen op 28 mei 1831 in Gorssel. In de trouwakte wordt melding gemaakt van het beroep van Arend Jan en ook van zijn vader Hendrikus toen hij nog in leven was. Toch wel een beetje verrassend: Arend Jan is schoenmaker en vader Hendrikus was kleermaker van beroep! Harmken was "gewoon" een boerenmeid. Ten tijde van het huwelijk woonde zij nog in Warnsveld. Haar vader was al op 21 april 1821 overleden en haar moeder Janna Jebbink was verhuisd naar Markelo. De Botter werd ten tijde van het huwelijk bewoond door de familie Leunk. In 1840 staat er ook een daglonerhuisje op het erf van de Botter welke werd bewoond door Gerrit Jan Leunk. Deze zou later de buurman worden van Jan Strokappe als zij beiden een daglonerhuisje aan de Emsbroekweg bewonen, zie de boerderij pagina.
 
In de bijlagen van het huwelijk van Arend Jan is ook een certificaat van de nationale militie te vinden. Hierin staat vermeld dat Arend Jan binnen de gemeente Holten was ingeschreven, maar dat hij niet werd uitgeloot waardoor hij niet in militaire dienst is geweest. Tevens wordt zijn signalement beschreven als lengte 1.62 meter, rond aangezicht en voorhoofd, bruine ogen, een gewone neus en mond, een ronde kin en zwart haar en dito wenkbrauwen. Zie ook de afbeelding hiernaast.


Arend Jan en Harmken betrekken ook een daglonerhuisje welke op het Erve Vunderink in Almen stond. Hier worden hun vijf kinderen geboren:
 
1. Hendrikus 31-01-1833
2. Gerrit Jan 22-05-1835
3. Hermanus 02-11-1837
4. Harmina 14-08-1841
5. Jan 23-06-1844
 
Vunderink is een oud erve waarvan al in 1455 melding werd gemaakt. Uit aktes van 1780 en 1782 blijkt dat er veel activiteiten op het Vunderink zijn. Zo is er een brouwerij, een branderij, een tabaksschuur, een bakhuis, een schaapsschot en diverse woningen. In 1782 wordt het merendeel van dit erve gekocht door Aalbert Markvoort die de meeste gebouwen op dit erve laat slopen. Daarna blijft er nog wel woonruimte voor zeven gezinnen, waarvan het gezin Aalpol er één zou zijn. De zeven woningen stonden bekend als de "Zeuven Steerne" en werden vlak voor 1900 afgebroken.
 
Met de oude stenen werd toen een nieuwe boerderij gebouwd, zie foto hiernaast. In de achtergevel van dit huis zit een sluitsteen met het opschrift "A.I.M. 1811". De initialen zijn van de vroegere eigenaar Abraham Jan Markvoort (zoon van de eerder genoemde Aalbert Markvoort) die anno 1832 de eigenaar was toen de kadastrale kaart werd getekend. De weg langs de daglonerhuisjes kreeg de naam "de Kletterdiek" vanwege het vele gepraat, geklets en gekletter van de moeders van de op elkaar gedrongen grote gezinnen. Informatie en foto van het Vunderink zijn afkomstig uit het boek "Almen ten voeten uit".

 

Terug naar de kinderen die allemaal zijn geboren en opgegroeid op het Vunderink. Daarvan was er maar één die jong overleed en dat was Hermanus die op 24 november 1840 overleed. Harmken Beltman is op 8 juli 1849 in Almen overleden op het Vunderink, zij werd maar 40 jaar oud. Haar andere kinderen zouden gelukkig ouder worden. Zoon Hendrikus verhuisde naar Holten, de geboorteplaats van zijn vader. Hij trouwt er op 1 februari 1873 met Geertrui Pot, een bekende Holtense naam! Zij is dan ook de dochter van Gerrit Pot en kleindochter van Harmen Pot, geboren Strookappe! Ze wonen in 1873 in buurtschap Look in Holten waar hun eerste zoon Arend Jan wordt geboren maar na drie weken komt te overlijden. Daarna verhuist het echtpaar naar Kring van Dorth waar in 1874 opnieuw een zoon met de naam Arend Jan wordt geboren, maar al na 12 dagen overlijdt. Daarna zouden er geen kinderen meer komen. Geertrui overlijdt op 28 februari 1901 en Hendrikus op 23 oktober 1914, hij woont dan weer in Almen. Gerrit Jan had meer geluk met de kinderen en werd vader van vijf kinderen die werden geboren in de gemeenten Gorssel, Bathmen en Warnsveld. Moeder was Johanna Willemina Begieneman met wie hij trouwde op 6 juli 1861. Gerrit Jan woonde ook nog een tijdje in Holten maar woonde uiteindelijk in Leesten gemeente Warnsveld waar hij op 27 november 1889 is overleden. Harmina trouwde op 21 mei 1874 met Mannus Winkel uit Borculo. Ze krijgen vier kinderen waarvan er drie in het eerste levensjaar overlijden. Ze wonen in Harfsen en Almen en zijn daar de buren van Jan Strookappe van de Tempelman. Ook vader Arend Jan Aalpol woont dan bij hun in. Hij overlijdt er op 19 februari 1883. Mannus overlijdt op 31 mei 1888 en Harmina overlijdt op 24 mei 1907 en woont dan nog in Almen.
 
 
Jan Aalpol
Op 23 juni 1844 geboren als jongste zoon van Arend Jan Aalpol en Harmken Beltman. Hij werkt eerst in de gemeente Gorssel en daarna als boerenknecht van 21 december 1865 tot 8 mei 1866 in Warken, gemeente Warnsveld. Daarna vertrekt hij naar Laren en hier leert hij Willemken Scholten kennen.
Zij is de dochter van Mannes Scholten en Janna Hietbrink en is geboren op 21 augustus 1844 in Laren. Zij is vernoemd naar de oma van moeders kant, Willemken Baankreis, die weer familie is van de Baankreis familie die voorkomt in de Muil stamboom. Mannes Scholten en Janna Hietbrink waren getrouwd op 1 april 1842 in Laren en woonden in het daglonershuisje op het erve Hietbrink in Exel waar Janna geboren is. Mannes is aldaar overleden op 10 november 1871. Hij kon daardoor niet het huwelijk meemaken van dochter Willemken die op 4 februari 1876 trouwde met Jan Aalpol. De foto hiernaast is mogelijk van Willemken Scholten, maar is niet met zekerheid vast te stellen. Zo ja, moet zij er ongeveer 65 jaar oud zijn geweest. Van Jan Aalpol is helaas geen foto.
 
Jan en Willemken woonden eerst in het buurtschap Laren op het Broekhuis aan de huidige Tunnelweg. Dit lijkt een doorgangshuis waar diverse families korte tijd achter elkaar woonden. Jan en Willemken woonden er tot 24 februari 1879 en hier werd op 19 november 1877 hun eerste zoon geboren: Hermanus. In 1879 werd er dus verhuisd en het jonge gezin gaat wonen in het buurtschap Eefde. Zij gaan wonen op het daghuurdersplaatsje "de Lindeboom" en betalen er per jaar 50 gulden aan huur aan Arnoldus Gerhardus Huender, eigenaar en bewoner van de naastgelegen Larxenpasch. Ook pacht hij een stukje land op den Kleinen Kamp voor 10 gulden per jaar. Jan Aalpol werkt er als dagloner.
 
 
De Lindeboom staat tussen de Larxenpas van de familie Dijkerman en de latere boerderij van de Aalpol familie dat huisnummer 220 had. Het huisnummer van de Lindeboom is 219 en de Larxenpas had het nummer 218, zie ook het kaartje hierboven. Op 1 juli 1881 trekt Janna Hietbrink bij hun in en op 13 december 1882 wordt de tweede zoon van Jan en Willemken geboren: Arend Jan. Hij wordt maar vier maanden oud en overlijdt op 15 april 1883 en de maand erop overlijdt zijn oma Janna Hietbrink op 28 mei. In 1884 doet Arnoldus Gerhardus Huender de Lindeboom over aan een andere verpachter en besluit Jan Aalpol om te gaan verhuizen waarbij hij dan nog wel 3/4 gedeelte van zijn gepachte land mag inzaaien en oogsten.
 
Maart 1885 verhuizen Jan Aalpol, Willemken Scholten en zoon Hermanus Aalpol naar de boerderij ernaast die meer richting de huidige Reeverdijk is gelegen en het huisnummer 220 had. Dit is de Denneboom. De naam van de oude woning was Lindeboom terwijl deze toch al in 1832 de naam Denneboom (Dennen Boom, perceel C615) had en woning 220 (perceel C620) had toen geen naam. Mogelijk had de oude naam Denneboom veel waarde voor de Aalpols aangezien hun Holtense voorouders ook in de Denneboom woonden en namen zij deze mee naar de nieuwe boerderij?

De nieuwe bewoners van de Lindeboom zijn Johannes Matthijs Nooijen en Aaltje Achterkamp, een nichtje van Fenneken Achterkamp die op Erve Strookappe in Harfsen woonde. Aaltje is overleden op 28 februari 1886 en werd maar 32 jaar oud. Vanaf maart 1891 kwam de familie Willemsen er wonen die ook afkomstig zijn van Harfsen. Ze woonden in het voormalig koetshuis van Groot Hulze aan de huidige Hulzerdijk.

Vorige bewoners van de nieuwe Dennenboom waren Derk Stoelhorst en zijn familie. Ook hier weer een link naar de familie Strookappe, want Derk is een halfbroer van Garrit Stoelhorst, overgrootvader van Heintje Stoelhorst die met Hendrik Jan Strookappe zou trouwen.

 

Nu Jan een boerderij voor zichzelf had, werd hij landbouwer van beroep. Dit was nog steeds zijn beroep toen hij op 63-jarige leeftijd op 14 januari 1908 overleed. Zoon Hermanus nam de boerderij over en was inmiddels getrouwd en vader van twee dochters. Willemken Scholten is overleden op 30 mei 1920 en werd 75 jaar oud. Hieronder nog een aantal oude foto's van de Denneboom welke nog steeds bestaat en aan de huidige Reeverdijk staat.
 
 
 
Hermanus Aalpol
 
Hermanus was door het vroeg overlijden van zijn broertje Arend Jan het enige kind van Jan Aalpol en Willemken Scholten en de aangewezen persoon om de boerderij van zijn ouders over te nemen. Doordat hij enige wettige zoon was, werd hij vrijgesteld van militaire dienst en ging hij werken als arbeider en dagloner en later dus als landbouwer. Ook was Hermanus tuinman en huisslachter en kwam in die laatste hoedanigheid ook bij Erve Strookappe in Harfsen. Prachtig vond hij het er om te zien dat dan van alle kanten de vele Strookappe kinders tevoorschijn kwamen!

Hij trouwt op 21 november 1903 met Harmina van der Meij. Harmina is de dochter van Hendrik Jan van der Meij en Bartha Johanna Klein Baltink en is op 16 januari 1884 geboren op het erve Galette in Gorssel. Over de familie Van der Meij valt van alles te lezen op de Van der Meij pagina en daar is ook een foto van Harmina te zien welke op hetzelfde moment is gemaakt als de foto hiernaast van Hermanus, waarschijnlijk met hun trouwen.

Hermanus en Harmina krijgen vier kinderen:
     
1. Wilhelmina 21-04-1904
2. Bertha Johanna 29-03-1905
3. Jan 05-03-1911
4. Hendrik Jan 19-12-1922
     
     
     
Op 22 november 1943 waren Hermanus en Harmina 40 jaar getrouwd en werd de foto hiernaast gemaakt. Een fototoestel hadden ze niet, maar in ruil voor een konijn (het was bijna kerst) betaalden ze de fotograaf!

Hermanus Aalpol is overleden op 4 februari 1959 en Harmina van der Meij is een dag erna overleden op 5 februari 1959! Harmina had acht dagen voor haar overlijden een beroerte gehad en lag de laatste dagen van haar leven in bed in de slaapkamer. Hermanus was niet bij haar, hij sliep in de woonkamer om haar niet tot last te zijn. Toch nog onverwachts overleed hij eerder door ouderdom. Hij werd 80 jaar oud, Harmina werd 75. Ze zijn op dezelfde dag begraven in Gorssel.
  
Wilhelmina trouwde op 17 juni 1933 met Albert Jan Kettelerij, zoon van Albert Kettelerij en Harmina Starink. Wilhelmina en Albert Jan wonen op boerderij Haverkamp in Kranenbarg bij Vorden. Albert Jan was er landbouwer maar werkte ook al metaalarbeider in Vorden. Wilhelmina is overleden op 4 januari 1975 en Albert Jan op 6 februari 1993, hij werd 93 jaar oud en was geboren op 14 januari 1900. Jan trouwde op 16 juli 1932 met Gerritjen Nengerman uit Epse, geboren 28 augustus 1911. Zij woonden eerst in de Denneboom en later aan de Jolinkweg in Eefde. De foto linksonder is van Jan tijdens zijn diensttijd die hij doorbracht met dienstkameraad Jan Hendrik Muil. Jan is overleden op 13 november 1991, Gerritjen het volgende jaar op 27 juni. Hendrik Jan bleef wonen op het ouderlijk huis en deed dat samen met Derkjen Menkveld met wie hij op 24 mei 1946 trouwde. Derkjen is afkomstig van het erve Meijerink in Eefde en is geboren op 11 februari 1922. Zij woont nog steeds op de boerderij van Aalpol waar Hendrik Jan is overleden op 14 november 2006. Hij was landbouwer van beroep.
 
 
Bertha Johanna is geboren op 29 maart 1905 en vernoemd naar haar oma Bartha Johanna Klein Baltink. Zij werkte op de boerderij van Bleumink welke ook aan de Reeverdijk stond, ze bleef dus gewoon thuis wonen en deed dat tot haar 25ste toen zij op 2 mei 1930 trouwde met Gerrit Willem Dijkerman. Hierover valt van alles te lezen op de Dijkerman pagina. In haar jeugd ging ze naar de lagere school in Eefde en de foto hieronder komt uit een schoolfoto anno 1910. Van dezelfde tijd zal de andere kinderfoto zijn waar Bertha achter het spinnewiel zit. Kleine Bertha mocht toen mee op de versierde wagen voor de optocht op het Eefdese feest welke de familie Aalpol had versierd met de familie Dijkerman van de overkant van de weg. De foto is genomen op het erf van de familie Dijkerman die op Wormgoor woonde. Naast Bertha zit een oude vrouw en het is zeer goed mogelijk dat dat haar oma Willemken Scholten is die toen ongeveer 65 jaar oud was, zie ook de uitvergroting bij het verhaal van Willemken eerder op deze pagina. De andere personen zijn waarschijnlijk Dijkermannetjes. Voor haar trouwen werkte Bertha ook nog als dienstmeid op de boerderij de Elze van Jacobus Martinus Tushuizen en Aaltjen Klein Lebbink. Ook werkte ze voor Bleumink in Eefde, vlakbij Aalpol. Daarvoor ging ze naar de kokschool in Gorssel waar ze elke keer te voet naartoe ging.
 
 
Op de foto linksonder zien wij Bertha met man en twee van haar negen kinderen en naast haar staat haar zus Wilhelmina. De andere foto's zijn van Hermanus Aalpol en Harmina Aalpol bij de boerderij.
 
 
 
Stamboom van de familie Aalpo(e)l (tekst)
 
 
Voor aanvullingen, correcties en foto's over de familie Aalpol zou het mooi zijn als u contact met mij wil opnemen. Alvast bedankt!
© 2008-2019 Erwin Strookappe