Kinders
   
 
De 15 kinderen van Hendrik Jan zijn mijn ooms, tantes en vader. Van deze 15 kinderen is er anno 2016 helaas nog maar één in leven. Drie van de kinderen overleden in één jaar tijd: Eppie in februari 2006, Bertha in augustus 2006 en Dine in januari 2007. Bij het overlijden van ome Eppie begon ik me te realiseren dat er ook een stukje Strookappe geschiedenis verloren ging welke ik zo graag behouden wil en kreeg het idee om gegevens vast te gaan leggen. Bij het overlijden van tante Bertha realiseerde ik me dat het tijd werd om de daad bij de gedachte te gaan voegen en begon ik met de voorbereidingen. Bij het overlijden van tante Dine was ik al twee maanden druk bezig met het verzamelen van informatie en ben ik blij twee weken voor haar dood ook nog met haar gesproken te hebben over de tijd van toen. Archiefgegevens en in het bijzonder gesprekken met ooms, tantes (met name tante Dika die helaas in oktober 2007 ook is overleden), maar ook neven en nichten die hieronder ook genoemd staan, resulteren in het volgende overzicht van de “Kinders van Strookappe” zoals buurvrouw Dina Nijkamp de kinderen altijd noemde.
   
 
   
   
   
 
1. Hendrika
 
 
De oudste der kinders maar als jongste gestorven. Hendrika werd geboren als eerste kind van Hendrik Jan en Jantje Smale op 13 april 1913, maar overleed al vijf dagen later op 18 april 1913 en is de dag erna begraven in Almen. Het laat zich raden dat er over haar niet meer te melden is. Naam van Hendrika ging zeven jaar later over naar de volgende dochter van Hendrik Jan. Zij zijn beiden vernoemd naar opa Hendrik Jan. Opvallend is dat lang niet iedereen van de nu nog levende kinderen wisten over het bestaan van Hendrika. Niemand van de kinderen heeft de geboorten en het overlijden van Hendrika natuurlijk bewust kunnen meemaken en in die tijd werd er over zulke “zaken” door ouders later gewoon niet meer gesproken. De buren Derk Plekkenpol en Albert de Groot deden aangifte van het overlijden.
   
   
  2. Gerrit
   
 

Oudste zoon van Hendrik Jan en Jantje Smale en vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Smale. Geboren op maandag 29 juni 1914. Gerrit kon erg goed leren en kreeg de kans om na de lagere school verder te gaan studeren. Deze studie zou niet betaald worden door vader die er gewoon geen geld voor had. Dit was dan ook de reden dat vrijwel alle andere kinderen al snel na de lagere school bij de boer uit werken gingen. Zodoende waren ze uit de kost en haalden ze ook nog wat geld binnen. Het studeren viel uiteraard niet mee binnen het grote rumoerige Strookappe gezin. Gerrit heeft ook wel op het land gewerkt hoor (o.a. bij Hendrik Willem Roeterdink op de Eikeboom te Gorssel en Hendrik Heuvelink op Groot Have bij het Spijk in Eefde), maar de meeste tijd studeerde hij. Hij verliet daartoe Harfsen en woonde van 1935 tot 1937 in Zutphen (waar hij slaagde voor het eindexamen van het Gymnasium) en verhuisde daarna naar Utrecht waar hij tot 1941 woonde en toen weer terugkeerde naar Harfsen. Hij volgde o.a. de MULO, het Gymnasium, de studie Godgeleerdheid en ging naar de Zendingsschool waar hij de medische curcus met succes afrondde, maar toch geen zendeling zou worden wat hij graag zou hebben gewild. Wel werd hij hulppredikant en later legerpredikant in de rang van kapitein en in 1946 vertrekt hij naar Indonesië om daar te gaan werken. In 1948 keert hij terug en hij zou daarna zelfs nog bevorderd worden tot majoor. In de jaren '40 toen hij in Harfsen woonde predikte Gerrit als kandidaat predikant in de kerk van Almen-Harfsen.

Op 10 november 1949 trouwt hij met Henriëtte “Jettie” Goppel en wordt vader van:

 
  1. Deodata Henriétte Jeanette (Dé) 11-09-1950
  2. Willem Gerrit Nicasius (Wim) 22-08-1952
   
 
Beide kinderen worden geboren in 's-Hertogenbosch. In 1955 laat Gerrit zich omscholen tot sociaal werker. Hij gaat in 1956 werken voor Humanitas en verhuist dan naar Vlaardingen. Incidenteel verricht hij nog werkzaamheden als dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk, zo trouwt hij o.a. zijn broer Hein en zus Hennie. Zijn eigen huwelijk strandt echter en in 1973 scheidden Gerrit en Jettie. Enige tijd later gaat Gerrit, inmiddels sociaal werker in Dordrecht, wonen in Oosterhout totdat hij begin jaren negentig weer terugkeert naar Indonesië waar toch zijn hart lag. Op 11 februari 1997 is hij daar overleden en zijn as is uitgestrooid op het ereveld van Bandung.
   
 
   
   
  3. Hendrik Jan
   
 

Op donderdag 9 december 1915 werd er opnieuw een zoon geboren en het zal opnieuw een Strookappe zijn met de voornamen Hendrik Jan waarmee er op dat moment drie Hendrik Jannen van drie verschillende generaties op Erve Strookappe woonden. Het laat zich raden dat Hendrik Jan naar zijn opa vernoemd is. Uiteraard gaat ook Hendrik Jan naar de lagere school en bijgaande foto is afkomstig uit een schoolfoto van omstreeks 1921 waarop Hendrik Jan rechts en broer Gerrit links zitten. Dit is voor zover bekend de oudste foto ooit genomen van kinders van Strookappe en tevens de oudste foto waarop familieleden van de Hendrik Jan tak staan afgebeeld, een bijzondere foto dus! Hendrik Jan helpt zijn vader lange tijd op de boerderij en werkt ook als kruidenier.

Hij ontmoet Elisabeth Arina Tibertha "Bep" Bovenkerk en trouwt met haar op 18 april 1942. Zij is de dochter van Hendrik Bovenkerk en Elisabeth Magdalena Jeanette Wissink en is geboren op 14 november 1920.
Hendrik Jan en Bep krijgen samen zes kinderen:

         
  1. Jantje Elisabeth (Janey) 04-10-1942
  2. Elsje (Elsie) 17-12-1945
  3. Hendrika Jantina (Hattie) 02-04-1950
  4. Elisabeth Kathleen (Leah) 28-07-1955
  5. Marilyn Joyce (Marilyn) 13-04-1959
  6. Eric John (Eric) 31-03-1965
   
 
De bruiloft werd gevierd op de boerderij van de Strookappes in Harfsen. Met enige improvisatie werd de trouwfoto hieronder gemaakt door een groot wit laken voor de boerderij te binden. Het werd een groot feest en om 12 uur, toen de spertijd inging en er niemand meer over straat mocht, waren velen nog aan het feestvieren waardoor de bruiloft voortduurde tot de volgende ochtend om 6 uur toen men weer de straat op mocht. Hendrik Jan en Bep hebben eerst beiden nog een tijdje in het verbouwde kippenhok in het veld gewoond omdat ze nog geen woonruimte hadden gevonden. Na ongeveer zes weken betrokken ze de smidswoning van de Ehze in Almen vlakbij het Twentekanaal. Hier werd in 1945 heftig gevochten tussen de Engelsen en Duitsers waarbij hun woning zwaar werd beschadigd. Er werd toen uitgeweken naar Zutphen, de geboorteplaats van Bep.
   
 
Een grote verhuizing volgde in 1953 toen Hendrik Jan en Bep en hun drie oudste dochters emigreerden naar Canada. De oversteek werd gemaakt met de Veendam waarop het gezin op 10 maart arriveerde in Hallifax. Eerst werken ze er voor een Canadese boer om hun overtocht te kunnen terugbetalen. Het was hard werken voor weinig geld en een moeilijk begin van het buitenlandse avontuur. Daarna werd er verhuisd naar Woodstock in Ontario waar de jongste drie kinderen werden geboren. Hendrik Jan (ondertussen Henry genoemd) en zijn gezin woonde er in diverse huizen welke door verbouwingen steeds fraaier werden gemaakt en met de gerealiseerde waardestijgingen werd er steeds verhuisd naar een mooiere woning. Met de verkoop van de laatste woning in Woodstock kon Hendrik Jan's droom worden gerealiseerd: een eigen boerderij! Deze stond in Beachville en de familie woonde er van 1969 tot 1996 en hield er een grote kippenfarm. Uiteindelijk verhuisden Hendrik Jan en Bep weer terug naar Woodstock (waar zij in totaal 12 verschillende huizen hebben gewoond!) waar Hendrik Jan op 12 november 2003 is overleden.
 
 
Hendrik Jan was een hele vriendelijke en goede man en was erg geliefd bij zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Hij deed mij denken aan zijn vader en mijn grootvader Hendrik Jan Strookappe en deze gedachte blijkt niet verkeerd te zijn. Een kleine man met een groot hart! Op deze website staan foto's van de huidige Strookappes in Canada. Tante Bep hoort daar helaas niet meer bij, zij is overleden op 11 april 2011. Op 18 april 1997 waren Hendrik Jan en Bep 55 jaar getrouwd en dit heugelijke feit werd gevierd in Laren, het was een mooi feest!
   
 
   
   
  4. Hendrika
   
 
Hendrika was het eerste kind uit het huwelijk van Hendrik Jan en Heintje Stoelhorst en werd op zaterdag 20 maart 1920 om één uur in de middag geboren. Haar roepnaam werd Dika en haar bijnaam Spitsmuus. Zij ging naar de lagere school en deed één jaar nijverheidsschool en moest daarna werken bij boer Willem Klein Lebbink op Nieuw Azink te Almen om geld te verdienen voor het inmiddels al grote Strookappe gezin. Daarbij heeft zij als oudste dochter ook altijd hard moeten meewerken in de huishouding van huize Strookappe. Voor haar trouwen werkt zij ook nog voor de familie Haverkamp op boerderij de Hoge Weide in Lochem en heeft ze nog bij de familie Jonker in Neede gewoond en gewerkt.

Op 4 september 1942 trouwt zij in Laren met Jan Harmen (Herman) Bannink uit die plaats en gaan zij er ook gepacht wonen in de boerderij van zijn ouders Lammert Bannink en Gerritjen Rensink. Deze mensen zijn er in december 1929 komen wonen en in de periode van 1868 tot 1913 woonde hier de familie van Garrit Jan Stoelhorst, opa van Heintje Stoelhorst! De vader van Heintje (en dus opa van Hendrika Strookappe) is er dus ook opgegroeid. Het boerderijtje had de naam "Veldzicht" en stond aan de huidige Sportparkweg. Jan Harmen Bannink is er geboren op 24 september 1916.


Herman en Dika krijgen vier kinderen:
  1. Gerritjen (Gerrie) 18-02-1943
  2. Heintje 18-03-1944
  3. Hendrik (Henk) 31-10-1949
  4. Lambertus 06-04-1956
   
 
Drie van de vier kinderen worden geboren in Laren, alleen Heintje is geboren op Erve Strookappe in Harfsen. Op de middelste foto hieronder zien wij het complete gezin Bannink voor het boerderijtje in Laren. In 1958 verhuist het gezin naar Klein Dochteren waar zij een gemengd varkensbedrijf gaan runnen. Dika is daar tot haar overlijden op 16 oktober 2007 blijven wonen. Zij was de oudste van de kinders nog in leven tijdens de start van het Strookappe onderzoek en was met haar heldere geest, prima geheugen en leuke vertelwijze een geweldige bron voor het Harfsense Strookappe verhaal. Zij kreeg daarom ook tijdens haar 87ste verjaardag op 20 maart 2007 het eerste exemplaar van het Erve Strookappe boek overhandigd, dit kwam haar toe! Haar man Herman was al op 27 februari 1999 overleden.
   
 
   
   
  5. Evert Johan
   
 
Evert Johan was de oudste zoon uit het huwelijk met Heintje Stoelhorst en werd geboren op 21 juli 1921 om half zes in de middag. Johan werd zijn roepnaam en Jodokus zijn bijnaam. Hij is vernoemd naar Evert Jan Nieuwenhuijs en diens broer Johan Nieuwenhuijs bij wie moeder Heintje Stoelhorst opgroeide in Steenderen. Na de lagere school ging Johan direct naar de boer uit werken en deed dat o.a. bij Mannes Klein Nulend op de Kippe te Epse, bij de familie Van Til in Vierakker en op 't Wolferink bij de familie Makkink in Gorssel waar hij nog een ongeluk heeft gehad met hoofdletsel als gevolg. In 1943 vertrok Johan naar Den Haag en ging daar bij de brandweer.

In Den Haag leerde hij Stephie Tanghe kennen. Ze woonden er bij een advocaat waar Stephie werkte en Johan zat er ondergedoken voor de Duitsers. Aan het einde van de oorlog gingen Johan en Stephie naar Harfsen en Johan ging werken voor de hulppolitie. Ze trouwden op 18 juni 1946 en verhuisden naar Winterswijk alwaar dochter Ellie op 13 augustus van datzelfde jaar werd geboren. Johan ging aan het werk als machine bankwerker wat hij zijn hele beroepsleven is blijven doen. In augustus 1953 vertrok Johan, in navolging van broer Hendrik Jan, naar Canada om daar zijn geluk te beproeven, maar hij kon er geen werk vinden en keerde na 16 maanden terug naar Nederland. Zoon Henry werd op 26 december 1957 geboren.

Johan was dus vader van twee kinderen:
       
  1. Ellie 13-08-1946
  2. Henry 26-12-1957
       
 
In 1966 verhuisde het gezin naar Vorden waar Johan al een paar jaar werkte voor de GEMS. Johan zijn grootste passie was de muziek, hij speelde op orgel en accordeon en gaf hierin ook les aan huis. Met zoon Henry verzorgde hij kleine optredens, maar Johan stond ook zelfs in het concertgebouw van Amsterdam waar hij samen met Jan Florijn op 8 april 1972 in het voorprogramma speelde van Captain Beefheart. Dit optreden was zo succesvol dat hij er de TV mee haalde en Captain Beefheart hem en Jan vroeg mee te gaan op tournee naar Amerika. Johan is zijn hele leven blijven wonen in Vorden, maar overleed op 11 januari 2004 in een verzorgingstehuis in Zutphen waar hij de laatste jaren van zijn leven noodgedwongen woonde. Stephie had wel het voorrecht tot haar overlijden op haarzelf te kunnen wonen in Vorden, zij overleed op 18 oktober 2013.
   
 
   
   
  6 . Jan
   
 
Het kon natuurlijk niet uitblijven dat er een zoon geboren zou worden die de naam Jan zou meekrijgen. Dit gebeurde op 17 september 1922 om vijf uur in de middag. Het zou zijn roepnaam zijn voor ruim dertig jaren totdat hij in augustus 1953 emigreerde naar het verre Nieuw Zeeland en hij vanaf toen als John aangesproken zou worden. In Nederland heeft hij nog voor Hendrik Karel Makkink op 't Wolferink gewerkt. Daarna ging hij in militaire dienst en nam broer Johan zijn werk over op 't Wolferink. Na de militaire dienst (Infanterie) heeft Jan ook nog gewerkt in Medemblik. Jan maakte de lange reis naar Nieuw Zeeland met de boot. Down under aangekomen ging hij werken op een boerderij op het zuidelijke eiland van Nieuw Zeeland, maar hij had het er niet naar zijn zin. Na drie maanden vertrok hij naar het noordelijke eiland en ging er opnieuw werken op een boerderij. Hier had hij het beter, maar na negen maanden ging Jan er weer vandoor en vertrok naar de stad Levin waar hij ging werken als elektrisch monteur voor de spoorwegen wat hij zijn hele beroepsleven is blijven doen.

In 1964 ontmoette hij Susan Fleet. Jan was toen al 42 jaar oud en Susan nog maar 19. Gelukkig zag Jan er, zoals Strookappes wel vaker doen, er jonger uit dan hij was en deed hij zich zo ook voor, maar biechtte hij vlak voor het trouwen toch zijn werkelijke leeftijd op. Het was voor Susan echter geen reden om Jan niet haar jawoord te geven en aldus geschiedde op 30 april 1966. Kort daarna kwamen de kinderen:
  1. Wendy 14-02-1967
  2. Belinda 08-01-1969
  3. Kevin 07-10-1970
       
   
 
Pas 24 jaar na zijn vertrek uit Nederland komt Jan in 1977 weer op bezoek in Harfsen. Zijn vader en moeder waren toen allang overleden. Het was mijn eerste kennismaking met ome Jan en ik vond hem geweldig! Het was dan ook een lolbroek eersteklas en zeer geliefd in de familie. Jan is later ook nog eens met Susan op bezoek geweest in Nederland. Op 20 december 2000 is Jan overleden in Levin ver weg van zijn geboorteplaats.
   
 
Schip de Waterman waarop Jan in 1953 van Rotterdam naar Wellington vaarde
   
   
  7. Hendrik Gerrit
   
 
Hendrik Gerrit werd geboren op 23 augustus 1923 en dit keer om vijf uur in de morgen. Hij is vernoemd naar opa Hendrik Gerrit Stoelhorst en zijn roepnaam werd Hendrik. De foto hiernaast is genomen tijdens Hendrik zijn belijdenis in 1942. Na de lagere school gaat Hendrik werken voor o.a. Gerrit Regelink op boerderij Menkveld in Eefde, daarna een boer in Bathmen (van juni tot augustus 1941) en een boer in Geesteren, maar hij hielp ook op de Strookappe boerderij. Nederland is ondertussen bezet door de Duitsers en zij sommeren Hendrik, als enige van de mannelijke kinders, te gaan werken in Duitsland wat hij doet bij een Duitse boer. Tijdens een verlof besluit Hendrik niet terug te keren naar Duitsland en gaat werken en duikt onder bij boer Hendrik Johan ter Meulen aan de Deventerweg in Laren waar hij 's nachts sliep in een nieuwe giertank in een schuur. Op 11 maart 1944 komt de landwacht, waarschijnlijk getipt door de Larense WA, huiszoeking doen bij boer Ter Meulen die zich zo bedreigd voelt dat hij de schuilplaats van Hendrik aangeeft die daarop ruw uit de slaap wordt gewekt. De boer ontloopt arrestatie door een stuk spek mee te geven aan de controleurs. De volgende dag waarschuwt hij moeder Heintje die erachter komt dat Hendrik dan nog in Lochem is en brengt hem dan een koffer met eten en kleren. Hendrik wordt vanuit Lochem eerst overgebracht naar Arnhem en daarna naar Kamp Amersfoort waar meer zgn. werkweigeraars en contractbrekers gevangen zaten. Hij krijgt het gevangenennummer 8494. Vandaar wordt Hendrik op 18 april 1944 met 496 andere Nederlandse gevangenen verplaatst naar concentratiekamp Buchenwald in Duitsland, hij is een week in Amersfoort geweest. Moeder Heintje is samen met Evert Johan die dag nog in Amersfoort geweest om haar zoon te bezoeken, maar hij was net die ochtend vertrokken.

De handtekening hiernaast is van 19 april 1944 en is door Hendrik geschreven in Buchenwald als hij zijn pakket met kleren in ontvangst neemt.
 
Hendrik zou eigenlijk worden overgebracht naar Luftwaffenplatz Rheine echter door omstandigheden werd dit concentratiekamp Buchenwald. In Buchenwald verblijft Hendrik eerst in blok 58 van het zgn. Kleine Kamp en na enkele weken quarantaine wordt hij overgeplaatst naar blok 32 of 49 waar veel Nederlanders zaten. Zijn registratienummer is 47583 en wordt bestempeld als een politieke gevangene en draagt hierdoor een rode driehoek op zijn kleding. Op 5 juni 1944 wordt Hendrik overgebracht naar het subkamp Tröglitz en werkt daar in een bruinkool groeve. Hendrik schreef brieven naar zijn ouders, maar deze zijn helaas niet bewaard gebleven. De laatste brief dateert van 12 juli 1944, nadien heeft de familie niets meer van Hendrik gehoord zoals Heintje laat optekenen in een getuigenverklaring tegen de verantwoordelijken van de arrestatie van Hendrik. Het boekje "Nederlanders in Buchenwald" beschrijft wel het "het grote transport van april 1944" waar Hendrik ook onderdeel van uitmaakte en hoe de groep het verging in Buchenwald, een indrukwekkend verhaal. Op 11 november 1944 keert Hendrik terug in Buchenwald en twee dagen later wordt Hendrik eerst verplaatst naar het nabij gelegen Weimar en kort daarop overgebracht naar Eichenberg bij Kahla. Aldaar werd de ondergrondse vliegtuigfabriek Reimahg gebouwd in de Walpersberg. Hendrik moest er helpen met de bouw van de fabriek waar later de ME 262 jager gebouwd zou worden. Kahla was een kamp onder SS-bewaking en de behandeling was er slecht. Hij verblijft in kamp E bij Eichenberg welke op 12 april 1945 wordt bevrijd door de Amerikanen. Hendrik maakt dit helaas niet meer mee, hij is er a.g.v. oedeem (en natuurlijk door uitputting en ondervoeding) gestorven op 30 maart 1945 en zal zijn begraven in een massagraf te Kahla. Op de plek waar Hendrik is gestorven, staat nu een monument welke ik in september 2007 bezocht heb. Op het informatiebord wordt zijn naam genoemd als één van de 18 Nederlandse slachtoffers en één van de 43 Nederlandse slachtoffers die afkomstig waren van het transport uit Amersfoort. Hendrik heeft een verschrikkelijke tijd gehad en heeft vlak voor zijn dood nog gezegd dat hij in deze wereld niet meer wilde leven ... Bovenstaande links van de drie kampen waar Hendrik is geweest geven hiervan een indruk. Neem hiervoor even de tijd! Op 23 juni 1945 plaatst de familie een overlijdensbericht in de krant . Het was toen pas dat de familie werd geïnformeerd over het overlijden van Hendrik Gerrit. Zwaar viel hen dit verlies, zo ook opgeschreven in de advertentie. Het verraad van Hendrik in Laren wordt ook beschreven in het boek "Klein Nederland - De oorlog in een Gelders dorp" van Jan Braakman.
 
   
 
Er zijn dus vier kinders gestorven en begraven in het buitenland: Gerrit in Indonesië, Hendrik Jan in Canada, Jan in Nieuw Zeeland en Hendrik Gerrit in Duitsland.
   
   
  8. Alberta
   
 
Alberta werd geboren op zaterdag 25 oktober 1924 om tien uur in de ochtend. Haar roepnaam werd afgekort naar Bertha en haar bijnaam was Mutje. Ze ging als iedereen naar de lagere school in Harfsen en kreeg les van meester Teerink. Daarna naar de nijverheidsschool in Gorssel bij juf Schouwten en juf Eskes. Toen was er wel weer genoeg geleerd en moest er gewerkt worden en ging Bertha bij de boer werken en deed dat bij Gerrit Valkeman op 't Smeenk in Harfsen, Hendrik Jan Wiltink op 't Reins in Gorssel en Albertus Dirk Woestenenk op Het Laar in Almen. Maar dat was niet het werk wat Bertha graag wou doen, want ze wilde graag verpleegster worden. Ze volgde hiervoor een opleiding in Haarlem en ze ging er werken voor het Diaconesse ziekenhuis.
Ondertussen had ze Huibrecht Isaak (Huib) Helmstrijd, zoon van Antheunis Helmstrijd en Adriana Burgel, leren kennen en ze trouwden op 19 oktober 1951 in Gorssel en gingen in Haarlem wonen waar een dochter werd geboren. In 1954 verhuisden ze naar Santpoort waar een zoon ter wereld kwam. Ze hadden dus twee kinderen:
  1. Sonja Marianne (Sonja) 21-04-1953
  2. Alexander Marcel (Alex) 07-03-1956
 

In Santpoort heeft Bertha bijna 50 jaar gewoond. In 2004 ging Bertha weer in Gorssel wonen en overleed er op 9 augustus 2006. Een jaar daarvoor was Huib al overleden.
   
 
   
   
  9. Gerritdina
   
 
Gerritdina werd geboren op zaterdag 20 februari 1926 om zeven uur in de avond. Haar roepnaam werd Dine en dat rijmde mooi op Worstmachine wat dus haar bijnaam werd. Na de lagere school deed ze een jaar huishoudschool en daarna was het al tijd om naar de boer te gaan. Op 12-jarige leeftijd ging ze toen werken op boerderij de Nieuwe Braakhekke van Everdina Johanna Strookappe (zie Harfsen pagina) welke vlakbij Erve Strookappe lag en was te bereiken door naar het veld te lopen en vanaf daar liep dan een weggetje naar de Nieuwe Braakhekke. Op 16-jarige leeftijd heeft Dine ook nog samen met Bertha bij een dokter in Leiden gewerkt en de foto hiernaast is in deze periode gemaakt. Ook werkte Dine op boerderij Nieuw Azink in Almen en kwam daar in de plaats voor zus Hendrika.

Later ging Dine werken op boerderij de Ploeg van Jan Boschloo te Leesten waar ze Albertus Blikman leerde kennen die er in de buurt woonde, maar op 27 januari 1919 is geboren op boerderij Klein Besselink te Almen als zoon van Willem Blikman en Jantje Klein Kranenbarg. Albertus (roepnaam Bertus) had toen al een vriendin, maar was verkocht toen hij eenmaal boerendochter Dine ontmoet had. Ze trouwden op 6 juni 1947 in Warnsveld en gingen wonen op de Driesteek in Leesten waar ze eerst een beerhouderij hadden, daarna met kippen bezig gingen en ten slotte een grote kuikenbroedboerderij hielden. Bertus en Dine kregen zes kinderen:
  1. Willem (Wim) 04-11-1947
  2. Hendrik Jan (Henk) 26-08-1949
  3. Jantje (Jannie) 14-01-1952
  4. Heintje (Hennie) 24-12-1953
  5. Berendina Maria (Ineke) 27-08-1959
  6. Gerritdina (Rini) 09-01-1965
 
 
Bertus is overleden op 3 mei 1994 en Dine is overleden op 5 januari 2007.
   
 
   
   
  10. Hendrika Johanna
   
 

Hendrika Johanna werd geboren op dinsdag 5 april 1927 om twee uur in de middag. Namen werden samengevoegd en verkort tot Hanna wat haar roepnaam werd en haar bijnaam was Panne. Na de lagere school en één jaar nijverheidsschool was het voor haar ook tijd om te gaan werken voor de boer en zij werkte voor boer Woestenenk op 't Laar in Almen waar zus Bertha net vertrok en dus een vacature vrij was. Later heeft Hanna nog voor boer Antoni Groot Hulze in Harfsen gewerkt en heeft zij kranten bezorgd. Ook werkte zij in de huishouding voor uitgever Kluwer op huize Weidehoeve in Epse en in de galanterieënzaak van Moraal in Harfsen.

Het was tijdens een sportdag in Bathmen dat zij Harmen (Harm) Jan van Voorst leerde kennen al wordt ook beweerd dat dat op de Harfsense kermis zou zijn geweest. In ieder geval werd Hanna door Harm op de fiets thuisgebracht en het is daarna nooit meer uit geweest. Hanna trouwt Harm op op 23 november 1951, op zijn 28ste verjaardag. Harm zijn naam was niet alleen van Voorst, maar hij kwam ook van Voorst waar hij op 23 november 1923 is geboren als zoon van Harmen Jan van Voorst en Willemina Lucretia Geerling. Hij verloor al vroeg zijn ouders en groeide op bij twee zussen, eerst in Eefde, later in Bathmen. Hanna verliet na haar trouwen de oude boerderij, maar niet Erve Strookappe, want zij en Harm trokken in het bakhuis naast de boerderij waar ze eerst een tijd hebben gewoond. Toen de nieuwe boerderij klaar was, zijn zij daar gaan wonen. Hun enige zoon is in deze periode geboren:

  1. Wim 03-02-1954
   
 
Harm was metselaar van beroep en bouwde een nieuw huis aan de Kapelweg (de huidige Reeverweg) waar ze in april 1956 naartoe verhuisden nadat ze nog een maand langer op Erve Strookappe bleven om voor moeder Heintje te zorgen na haar ongeluk. Harm was zijn hele beroepsleven metselaar en bouwde ook mee aan verzorgingstehuis De Hoge Weide in Lochem waar het echtpaar in 2004 is gaan wonen. Op 23 november 2011 vieren zij hier hun diamanten huwelijk. Helaas overlijdt Harm de volgende dag, zijn gezondheid was niet meer te best. Hanna verhuist naar een kleinere kamer van de Hoge Weide en wordt december 2013 met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis van Zutphen alwaar zij op 15 december overlijdt.
   
 
   
   
  11. Heintje
   
 
Eindelijk dan toch een dochter die vernoemd zou worden naar moeders. Heintje werd geboren op 12 maart 1928 om elf uur in de ochtend. Lang mocht Heintje echter niet leven. Zij overleed op 9 september 1928 aan de gevolgen van dysenterie. Moeder Heintje zorgde tijdens haar ziekte goed voor haar met b.v. het geven van melk, maar achteraf bleek de vette melk juist niet goed voor haar, moeder Heintje had het hier erg moeilijk mee. Aangifte van het overlijden werd gedaan door de buren Herman Plekkenpol en Johan Nijkamp. Opdat zij niet vergeten zou worden, leefde haar naam voort met jongere broer Hein en jongste zusje Heintje.
   
   
  12. Hein
   
 
Ruim een jaar na het overlijden van Heintje werd er een zoon geboren en hij kreeg dus de naam Hein wat ook zijn roepnaam werd. Omdat konijn daar weer goed op rijmde, werd dat zijn bijnaam, maar in Harfsen spreken ze dat dan natuurlijk wel weer uit als Kniene. Hij werd geboren op donderdag 31 oktober 1929 om twee uur in de middag. Hein had het in zich om boer te worden en ging daarom na de lagere school eerst naar de lagere- en daarna naar de middelbare landbouwschool. Thuis wist hij ondertussen al van aanpakken. Hij bezorgde kranten, maar hielp vooral graag op de boerderij. Hij was altijd druk met de koeien en kippen en was al op z'n twaalfde aan het grasmaaien met paard Wakker. Hij was zijn vader en moeder al gauw duidelijk dat Hein de opvolger op de boerderij zou worden! Na de militaire dienst (Verbindingen) begon Hein serieus mee te werken op de boerderij met het houden van koeien, varkens en kippen. In 1956 nam hij de boerderij over en was het pa Hendrik Jan die Hein ging helpen. Hij bouwde een varkensschuur en heeft ook nog eenden gehouden in het veld maar ging zich daarna specialiseren in het mesten van kalveren en hij bouwde hiermee met succes een groot bedrijf op.

Hein trouwde twee vrouwen te weten Tonnie Onrust op 10 augustus 1957 en Gerda Hietbrink op 23 september 1966. Met Tonnie kreeg hij dochter Emmy en Gerda werd moeder van Heidi. Zij was overigens al moeder van José die ook de naam Strookappe kreeg en opgroeide bij Hein. De kinderen van Hein op een rijtje:
  1. Emelia (Emmy) 15-12-1957
  2. Marie José (José) 07-03-1961
  3. Heintje Franciska (Heidi) 18-07-1967
   
 
Eind jaren tachtig stopte Hein noodgedwongen met het bedrijf en is hij aan de benzinepomp gaan werken en dat deed hij met veel plezier, want anders ga je niet tot je 75ste door! In juni 1995 verhuisde Hein naar Gorssel en hiermee kwam een einde aan een tijdperk van 150 jaar waarin de familie Strookappe aan de Emsbroekweg in Harfsen heeft gewoond. Hein is op 16 oktober 2014 in Gorssel overleden.
   
 
 
   
   
  13. Egbert
   
 
Egbert werd geboren op 23 februari 1933 om drie uur in de ochtend. Zijn roepnaam werd Eppie en zijn bijnaam was Spinne. Na de lagere school ging hij als boerenknecht werken bij meerdere boeren zoals Loman en Van Schooten op het erve Leuscher aan de huidige Koelerweg te Harfsen, Teun Dijkman in Oolde, Evert Jan Koeslag op Dennekamp in Laren en de familie Gerritsen in Wichmond. Daarna gaat hij werken voor de coöperatie Almen-Harfsen waar hij aardappelen ging stomen. Weer later gaat hij werken voor de coöperatie in Gorssel waar hij eerst aan de koekenpers ging werken en daarna bij boeren in Gorssel loonwerk ging verrichten. In militaire dienst hoefde Eppie niet omdat broers Gerrit, Jan en Hein al waren geweest en Eppie was vrijgesteld door broederdienst.

Tussen het vele werken door heeft Eppie nog wel wat vrije tijd en zoekt dan het vertier op en zo kan het gebeuren dat hij op het Harfsense feest plaatsgenote Rikie ten Have ten dans vraagt en er ontstaat een romance! Eppie en Rikie trouwen op 2 juli 1954 en Eppie gaat bij Rikie haar ouders op de boerderij de Nieuwe Bielder inwonen aan de Oude Larenseweg. Ook hebben ze nog een tijd op Erve Strookappe gewoond.


Er worden vijf kinderen geboren:
  1. Hendrik (Henk) 05-01-1955
  2. Hendrik Jan (Dick) 10-06-1958
  3. Antonia (Anja) 02-03-1960
  4. Henriëtte (Hetty) 05-11-1964
  5. Egbert Hendrik (Erik) 28-05-1967
   
 
In 1970 besluiten Eppie en Riekie een eigen bedrijf te starten en samen beginnen ze een fokzeugenbedrijf. Ook dat was weer hard werken, maar Eppie zou Eppie niet zijn als er daarnaast geen tijd van ontspanning zou zijn en zo zou het gebeuren dat elk 5-jarig huwelijksjubileum vanaf het 25-jarige huwelijk uitbundig gevierd werd met zijn familie en vele vrienden en kennissen. “Dat moet kunnen”, was immers zijn motto! Bij Eppie thuis kon altijd veel en volgens mij was het leven er zoals dat in zijn ouderlijke huis Erve Strookappe is geweest. Op 18 april 1980 is de boerderij aan de Oude Larenseweg afgebrand en is er een nieuw woonhuis gebouwd. Hier heeft Eppie nog een aantal jaren gewoond totdat zoon Henk het bedrijf zou overnemen en in dit huis ging wonen. Eppie en Rikie hebben toen aan de andere kant van de weg een nieuw huis gebouwd en zijn daar altijd blijven wonen. Eppie is op 19 februari 2006 overleden en is op 23 februari, op zijn 73ste verjaardag, begraven in Almen. Rikie is op 7 mei 2011 overleden.
   
 
   
   
  14. Frederik Gerrit
   
 
Frederik Gerrit was de jongste zoon van Hendrik Jan en Heintje Stoelhorst en werd op 24 april 1936 om half drie in de ochtend geboren. Dat was dan gelijk ook de laatste keer dat hij zo vroeg zijn ogen opendeed, want Frits, dat werd zijn roepnaam, zou later bekend staan als de uitslaper van de familie en was niet uit bed te krijgen. Hij had de bijnaam Frederik Fluweel, maar door zijn oudere broers en zusters werd hij Snoek genoemd. Zoals alle eerdere genoemde bijnamen overigens zonder enige reden, gewoon voor de lol. Net als zijn oudere broers Hendrik Jan en Hein en zijn zus Hanna bezorgde Frits ook de kranten in de buurt. Niet altijd zonder gevaar, zoals de keer dat hij bij de familie Voskamp aan de Heideweg het openstaande kelderluik niet zag en op de kop de kelder indook. Gelukkig liep het wonderwel goed af. Frits gaat uiteraard eerst naar de lagere school in Harfsen en heeft daarna het voorrecht om naar de ULO in Deventer te mogen. Hij hoefde dus niet voor de boer te werken maar deed wel vakantiewerk bij de landbouwers Hendrik Dijkerman in Epse en Willem Schoolderman in Harfsen. Na de ULO doet hij een jaar Ambachtschool Autotechniek in Deventer en zal daarna nog diverse avondcurcussen volgen zoals die voor 1e en 2e monteur. Monteur wordt dan ook zijn beroep en in 1955 begint Frits te werken voor VW garage Pouw te Deventer en zal hier zijn hele beroepsleven blijven werken, eerst als monteur, daarna als magazijnmedewerker en uiteindelijk jarenlang als magazijnchef. Hij wordt in 1985 door de inmiddels V.A.G. importeur onderscheidden met een certificaat van erkenning voor opvallend vakmanschap en treed toe tot het V.A.G. Gilde. Tien jaar later, Frits is dan alweer 40 jaar in dienst, krijgt hij de eremedaille in zilver in de orde van Oranje-Nassau en met een voldaan gevoel gaat Frits dan met de V.U.T. 1955 blijkt niet alleen het jaar van de start van een succesvolle carrière, maar ook die van een liefdevolle relatie. Op de Harfsense Kermis van september 1955 leert hij namelijk Gerda Dijkerman kennen en op 7 september 1962 zal hij met haar trouwen en gaan zij wonen aan de Gorsselse Enkweg net buiten Gorssel waar ze nog steeds wonen. Ze krijgen er twee kinderen:
       
  1. Gerrit Hendrik (Erwin) 24-08-1967
  2. Bertha Jolien (Jolien) 04-09-1969
   
 
Ook met Gerda viert Frits een 40-jarig jubileum en ter gelegenheid van dit huwelijksfeest verschijnt de eerste editie van het Strookappe magazine. In dit magazine staan o.a. een spraakmakend interview met Betteke “Kurk” Brinoord, het buurmeisje van de familie Strookappe aan de Emsbroekweg, en een interview met Hein, Eppie en Rikie Strookappe. Van Erwin en Jolien is deze kwartierstaat waarin naast de voorouders van Fredrik Gerrit ook de voorouders van Gerda Wilhelmina staan genoemd waarin o.a. de familienamen Dijkerman, Aalpol, Bieleman, Van der Meij, Ezerman, Noteboom, Scholten en Klein Baltink voorkomen. Familienamen aan Frederiks kant zijn naast de reeds bekende Strookappe, Stoelhorst, Muil en Achterkamp ook o.a. Hiddink, Baankreis, Landeweerd en Pasman. Deze namen zijn uiteraard van toepassing op alle kinders van Hendrik Jan Strookappe en Heintje Stoelhorst.
   
 
   
 
Frits is de filmer van de twee filmpjes die op de Strookappe website zijn te vinden en hij pakte deze hobby weer op na zijn V.U.T. Het jaar 2012 is een jaar met twee hoogtepunten als hij op 7 september zijn 50-jarig huwelijksfeest kan vieren en hij op 1 december opa wordt van zijn eerste en enige kleinkind!
   
 
Op deze pagina komen de Strookappe kinders uitgebreid aan bod en worden de Strookappe kleinkinders alleen genoemd. Er zijn ook nog achterkleinkinders en zelfs achter-achterkleinkinders maar deze worden verder niet genoemd. Een uitzondering wordt gemaakt voor Frederik Ferenc Strookappe met roepnaam Robin omdat hij de zoon is van de maker van deze website en vernoemd is naar zijn trotse opa Frederik. Robin is dus een Strookappe stamhouder en daarvan zijn er niet veel. In de generatie van achterkleinkinderen van Hendrik Jan Strookappe zijn dat er maar negen! Een generatie verder zijn er in 2013 ook twee stamhouders geboren zijnde achterkleinzonen van Johan en Eppie, zij zijn de eerste van deze generatie.

Frits zijn gezondheid wordt de laatste jaren minder en het wordt ernstig als hij op zondag 27 oktober 2013, kort na het maken van bijgaande foto, wordt getroffen door een zware hersenbloeding. Aan de gevolgen hiervan overlijdt Frits op 9 november in het ziekenhuis van Deventer. Veel te vroeg, maar gelukkig nog wel met het besef dat hij een trotse opa is en nog tot die memorabele middag heeft kunnen genieten van zijn kleinzoon!

   
   
  15. Heintje
   
 
Zoals eerder vermeld zou er ook nog een dochter worden geboren met de voornaam Heintje, maar haar roepnaam werd Hennie. Uiteraard kreeg Hennie ook een bijnaam en deze werd Henne Penne. Zij is de benjamin van de familie en werd ruim 5 jaar na de geboorte van Frits op woensdag 10 december 1941 om zes uur in de middag geboren. Moeder Heintje was toen al 41 jaar oud. Na de lagere school ging Hennie eerst naar de nijverheidsschool in Gorssel en daarna ook nog 2 jaar naar de nijverheidsschool in Deventer waar ze leerde voor coupeuse. Na de schoolperiode ging ze werken bij een naaiatelier in Lochem en ze heeft ook nog voor een bh-fabriek in Zutphen gewerkt. Heintje werkte niet voor een boer maar hielp natuurlijk wel mee op de boerderij zoals iedereen zijn of haar steentje moest bijdragen op Erve Strookappe.

Tijdens een vakantie in 1960 leert zij in Giethoorn haar latere echtgenoot Geert Santbergen kennen. Ze trouwen vijf jaar later op 7 mei 1965 en gaan wonen in Marknesse in de Noordoost polder. Daar blijft Hennie haar hele leven wonen, eerst verhuizen ze nog naar St. Jans Klooster en tegenwoordig woont Hennie al geruime tijd in Emmeloord.


Ze krijgen samen drie zonen:
  1. Jan 13-02-1966
  2. Henri 07-05-1969
  3. Gertwin 08-07-1971
   
 
De familiefoto hieronder is gemaakt in 1985 toen Hennie en Geert 20 jaar getrouwd waren. Helaas is het zo dat Henri op 1 april 2004 op 34-jarige leeftijd is overleden en ook man Geert is overleden, op 11 mei 1990. Aangezien hij geboren is op 23 juni 1942 heeft hij ook maar 47 jaar mogen worden. Hennie is in Emmeloord blijven wonen waar ook haar zoons Jan en Gertwin zijn blijven wonen. Hennie is op 29 november 2020 als laatste van de Strookappe kinders overleden en daarmee kwam een einde aan deze bijzondere generatie.
   
 
   
 
De foto links is genomen in Harfsen op de trouwdag van Hennie en er zijn een flink aantal Strookappes op te herkennen.


Bewegende beelden zijn er ook van deze dag! Klik op de filmstrip hiernaast om het filmpje te bekijken waarop twintig Strookappes voorbij komen waaronder pa Hendrik Jan, ma Heintje en zeven Strookappe kinders. Er loopt vast en zeker een bekende tussen!
   
   
 
Onderstaande foto's zijn gemaakt in februari 1977 toen Hendrik Jan met vrouw Bep en zoon Eric op bezoek was in Nederland. Op de linker foto staan alle kinderen met echtgenotes, alleen Bertha en Jan ontbreken. Het is de foto met het meest aantal kinderen erin en geeft een goed beeld van de kinderen op wat latere leeftijd.

 

   
 
Op 15 september 2012 wordt er een Nichten- en Nevendag georganiseerd waar vele kleinkinders met aanhang van Hendrik Jan Strookappe op afkomen. Verzameld wordt er bij camping de Waterjuffer te Harfsen waarna er een fietstocht wordt gemaakt naar de Nieuwe Aanleg te Almen. Daar ligt een boot in het Twentekanaal die de Strookappes naar Lochem en terug vaart. Ook de kinders Hein en Frits zijn daarbij aanwezig! Daarna trappen de kleinkinders op de fiets weer terug naar Harfsen waar de eindbestemming het Erve Strookappe is. In de oude varkensschuur hebben de huidige bewoners een bar waar de Strookappes helemaal in hun element zijn en de gezellige dag wordt afgesloten. De foto hieronder is deze dag gemaakt.
   
 
   
 
De dag was zo'n succes dat er besloten werd om er een tweejaarlijks evenement van te maken. In 2014 werd de dag gehouden op 7 juni en in 2016 op 24 september, de verjaardag van opa Hendrik Jan. In 2014 werd er gestart bij Gerrie in Lochem en werd er vervolgens weer gefietst, eerst naar Verwolde en uiteindelijk opnieuw naar Erve Strookappe waar de schuur er weer feestelijk uitzag. Het feest wordt echter buiten gehouden, het was die dag erg warm. Ook in 2016 zat het weer ons voor de derde keer mee. Dit keer wordt de dag gehouden bij Hetty in Laren en vind er alleen een uitstapje plaats naar de nabijgelegen kinderboerderij. Daar mogen de kleinkinders een portret van elkaar schilderen wat tot bijzondere schilderijen en veel hilariteit leidt. Er wordt daarna, na even serieus te hebben gedamd, nog veel gelachen op het erf van Hetty. Ook was er dit keer familie uit Canada aanwezig wat de dag extra bijzonder maakte!
   
 
   
 
Dit zijn de portretten van de 18 kleinkinderen die aanwezig waren op de Nichten- en Nevendag van 2016.
   
 
     
 
De voorouders van Kinders 4 t/m 15 kun je terugvinden in deze kwartierstaat.
   
 
© 2007-2023 Erwin Strookappe